Interpelacje


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Kwestię interpelacji poselskich

reguluje art. 192 oraz art.193

Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 192. Interpelacja

1. Posłowi przysługuje prawo złożenia interpelacji w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego.

3. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu.

4. Prezydium Sejmu pozostawia bez biegu interpelację, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2.

5. Prezydium Sejmu może zażądać skreślenia z interpelacji zwrotów sprzecznych z zasadami etyki poselskiej, pod rygorem nieprzyjęcia interpelacji.

6. Marszałek Sejmu przesyła interpelację niezwłocznie interpelowanemu.

7. Informacja o złożonych interpelacjach oraz teksty interpelacji, którym Prezydium Sejmu nadało bieg, są udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Art. 193. Odpowiedź na interpelację

1. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji.

2. Odpowiedź pisemną składa się na ręce Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu przesyła odpowiedź na interpelację interpelantowi. Informacje o nadesłanych odpowiedziach na interpelacje, braku odpowiedzi na nie oraz teksty nadesłanych odpowiedzi są udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu.

3. W razie uznania odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, za niezadowalającą interpelant może zwrócić się do Marszałka Sejmu o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie, uzasadniając przyczyny nieprzyjęcia odpowiedzi. Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezadowalającej odpowiedzi. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania dodatkowych wyjaśnień.

 

Interpelacje

  Interpelacja w sprawie sytuacji osób starszych na rynku pracy.

  w dniu 9 września Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie sytuacji osób starszych na rynku pracy   Szanowna Pani Minister,   Obecnie, osoby starsze, czyli zgodnie z ustawową definicją osoby, które ukończyły 60 rok życia, stanowią już blisko jedną czwartą polskiego społeczeństwa i ich

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sytuacji osób starszych z otępieniem

  w dniu 2 września Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie sytuacji osób starszych z otępieniem.   Szanowna Pani Minister, Niewiedza społeczeństwa w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych, powszechnie określanych jako zaburzenia pamięci, skutkuje szeregiem niewłaściwych reakcji w stosunku do chorych z otępieniem. Co więcej, część

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sytuacji osób starszych z otępieniem

  W dniu 2 września Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała intpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sytuacji osób starszych z otępieniem.   Szanowny Panie Ministrze, Niewiedza społeczeństwa w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych, powszechnie określanych jako zaburzenia pamięci, skutkuje szeregiem niewłaściwych reakcji w stosunku do chorych z otępieniem. Co więcej, część zaburzeń funkcji poznawczych, np.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy

  W dniu 10 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z innymi Posłami wystosowała interpelację w sprawie skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy. Szanowny Panie Ministrze, Debata na temat skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce trwa od wielu lat. Niestety, jak pokazują statystyki zgłaszalności i umieralności, nie przynosi ona oczekiwanych efektów. Zarówno eksperci, jak i pacjenci wskazują

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie programu „Czyste powietrze”.

  W dniu 4 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie programu „Czyste powietrze”.   Szanowny Panie Ministrze,   Kiedy we wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze wiele osób przyjęło go z entuzjazmem i nadzieją  na zmiany w zakresie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Za

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zapewnienia dostępu do skutecznych terapii przedłużających i poprawiających jakość życia pacjentów chorych na nowotwory krwi.

  W dniu 4 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała intpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie zapewnienia dostępu do skutecznych terapii przedłużających i poprawiających jakość życia pacjentów chorych na nowotwory krwi.   Szanowny Panie Ministrze, Na całym świecie rozwój oraz dostęp do nowoczesnych terapii onkologicznych sprawia, że nowotwory hematoonkologiczne nie stanowią dla pacjentów wyroku śmierci.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej.

  W dniu 4 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie ilości i wyceny usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających oddechu zastępczego świadczeń wentylacji mechanicznej. Szanowny Panie Ministrze, Ze względu na starzenie się naszego społeczeństwa, ale również rosnące zanieczyszczenie powietrza w naszych aglomeracjach miejskich, lawinowo rośnie liczba osób wymagających

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie Centralnego Biura Projektowego.

  W dniu 4 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie Centralnego Biura Projektowego, które obsługiwałoby sektor morski Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz cały  Państwowy Sektor Stoczniowy będący w gestii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.   Szanowny Panie Ministrze, Z rozmów – które odbyłam ze specjalistami

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie programu Senior+ 

  W dniu 4 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie programu Senior+. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie, dlatego zapewnienie polskim seniorom jak najlepszej opieki społecznej, zdrowotnej i godnych warunków życia powinno być jednym z naszych priorytetowych celów. Wszyscy stajemy przed ważnymi wyzwaniami,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie edukacji diabetologicznej

  W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie edukacji diabetologicznej.   Szanowny Panie Ministrze,   Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2019 przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dotyczącej świadomości osób chorujących na cukrzycę w zakresie prawidłowej iniekcji insuliny, wiedza polskich pacjentów diabetologicznych jest bardzo niska. Mimo

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie poszerzenia programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” przed chemioterapią.

  W dniu 3 lipca Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie poszerzenia programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” przed chemioterapią.   Szanowny Panie Ministrze,   Po raz kolejny zwracam się do Pana Ministra z prośbą o działania w sprawie pacjentów z

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków

  W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków.   Szanowna Pani Minister,   Na Półwyspie Helskim, ale i w pozostałych częściach polskiego nabrzeża wielu mieszkańców utrzymuje się z pracy podczas połowu ryb. Część z nich oprócz pracy rybaka

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze

  W dniu 3 lipca 2019 roku Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys- Szopy w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.   Szanowna Pani Minister,   Na Półwyspie Helskim, ale i w pozostałych częściach polskiego nabrzeża wielu mieszkańców utrzymuje się z rybołówstwa. Część

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dostępności nowoczesnej, refundowanej terapii dla pacjentek i pacjentów z osteoporozą

  6 czerwca 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z innymi Posłami wystosowała interpelację w sprawie dostępności nowoczesnej, refundowanej terapii dla pacjentek i pacjentów z osteoporozą   Szanowny Panie Ministrze, Osteoporoza należy do najczęstszych schorzeń współczesnego społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ją za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy wezwała rządy państw na całym

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie budowy drogi Via Maris

  W dniu 4 czerwca Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy drogi Via Maris.   Szanowny Panie Ministrze,   Z roku na rok gęstość ruchu ulicznego systematycznie wzrasta. Szlak drogowy Władysławowo-Gdynia jest w sezonie letnim ciągle zakorkowany.  Zarówno mieszkańcy powiatu puckiego czy wejherowskiego, jak i turyści muszą zmagać

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pacjentów z niewydolnością serca.

  W dniu 30 kwietnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pacjentów z niewydolnością serca.   Szanowny Panie Ministrze,   Problemy związane z chorobami sercowo-naczyniowymi należą do jednych z najczęściej występujących w Polsce. Stres, szybkość życia i nieprawidłowa dieta sprawiają, że choruje coraz więcej Polek i Polaków, głównie osób

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie  stwierdzania zgonu u osób, które umarły w domu.

  W dniu 30 kwietnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie  stwierdzania zgonu u osób, które umarły w domu.   Szanowny Panie Ministrze,   Sprawa stwierdzania zgonów u osób, które zmarły w domu regulowana jest w Polsce Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie poprawy systemu leczenia kobiet z mięśniakami macicy

  W dniu 29 kwietnia 2019 roku Poseł Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie poprawy systemu leczenia kobiet z mięśniakami macicy Szanowny Panie Ministrze, Problem mięśniaków macicy dotyczy wielu kobiet w różnym wieku, ale przede wszystkim dotyka kobiet, które planują mieć dzieci. Mięśniaki macicy są bowiem jedną z najczęstszych przyczyn poronień, a ich nieleczenie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju.

  W dniu 23 kwietnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju.   Szanowny Panie Ministrze, Od kilku lat w Polsce toczy się debata dotycząca przyszłości i rozwoju Marynarki Wojennej. Docierają do mnie sygnały, że w tych rozważaniach brakuje kompleksowego postrzegania bezpieczeństwa morskiego

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.

  W dniu 27 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.   Szanowna Pani Minister,   Do Komisji Polityki Senioralnej, której mam zaszczyt przewodniczyć, wpłynął list Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, którzy czynią starania,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie biletów ulgowych w klasie I.

  W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie biletów ulgowych w klasie I. Szanowny Panie Ministrze, rząd Mateusza Morawieckiego dba o interes osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podpisano już porozumienie pomiędzy PFRON a PKP S.A. w sprawie promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz m.in. przeszkolenia pracowników

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni

  W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni Szanowny Panie Ministrze, przejazdy i przejścia umożliwiają bezpieczne przekraczanie linii kolejowych, choć obecnie na ważnych drogach i liniach kolejowych o dużym natężeniu ruchu dąży się do budowy wiaduktów. Obecnie prowadzona jest w

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pracowników socjalnych

  W dniu 28 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie pracowników socjalnych.     Szanowna Pani Minister,   Obecny status prawny pracownika socjalnego, jego uprawnienia i obowiązki, a także warunki pracy i płacy nie odpowiadają roli społecznej,  jaką zawód ten odgrywa oraz wyzwaniom, jakie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną

  W dniu 28 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną.   Szanowny Panie Ministrze,   Do mojego biura poselskiego wpłynęła petycja pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfobiastyczną, których marzeniem

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.

  W dniu 26 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie dopuszczania pojazdów biorących udział w rajdach samochodowych do ruchu drogowego.   Szanowny Panie Ministrze, W Polsce każdy pojazd samochodowy, który ma zostać włączony do ruchu drogowego, musi być zarejestrowany, przejść badanie techniczne oraz mieć ważną polisę

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

  w dniu 20 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.   Szanowny Panie Ministrze,   W Sejmie RP procedowany jest właśnie senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

  Czytaj więcej
  Interpelacja dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r., a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.  o nawozach i nawożeniu

  W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Aranowskiego dotycząca zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a także Ustawy z dnia 10 lipca 2007

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie chorych na raka płuc oraz nowotwory głowy i szyi.

  W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie chorych na raka płuc  oraz nowotwory głowy i szyi.   Szanowny Panie Ministrze,   Na nowotwory umiera w Polsce rocznie około 100 tysięcy osób. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta niebezpieczna choroba wymaga szczególnej profilaktyki oraz

  Czytaj więcej
  Zapytanie w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

  W dniu 14 lutego 2019 roku grupa Posłanek wystosowała zapytanie  do ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół. Szanowna Pani Minister, Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1669) obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego

  13 lutego 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z innymi Posłami wystosowała interpelację w sprawie leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego Szanowny Panie Ministrze, Zespół pęcherza nadreaktywnego tworzy zespół objawów, którego elementem są parcia naglące, przebiegające z nietrzymaniem moczu, którym towarzyszy częstomocz dzienny i/lub nokturia. W efekcie tej niesprawności chory nie ma wpływu na częstotliwość oddawania moczu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.

  W dniu 13 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie podwyżek dla pracowników sądów.   Szanowny Panie Ministrze,   Od kilku miesięcy pracownicy sądów protestują przeciwko niskim zarobkom. Jak twierdzi Pani, która zgłosiła się do mojego biura poselskiego, jako starszy sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sprzedaży w Internecie produktów reklamowanych jako leki

  W dniu 7 lutego 2019 roku Poseł Małgorzat Zwiercna wystosowała do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sprzedaży w Internecie produktów reklamowanych jako leki   Szanowny Panie Ministrze, We współczesnym świecie wielu konsumentów nabywa produkty poprzez Internet. Dzieje się tak również z substancjami, prezentowanymi jako leki. W swoich reklamach i rekomendacjach sprzedający obiecują wyjątkowo

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

  W dniu 25 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pana Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   Szanowny Panie Ministrze,   Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje zasady dostarczania wody do naszych domów

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych

  W dniu 23 stycznia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan przygotowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie dopuszczalnych norm hałasu i ekranów akustycznych. Szanowny Panie Ministrze, w Polsce obowiązują bardzo restrykcyjne limity hałasu. Z tego powodu  postawiono dużą liczbę ekranów akustycznych, szczególnie wzdłuż naszych autostrad. Często znajdują się one jednak w miejscach niezabudowanych,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich

  W dniu 15 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawie nowelizacji ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich   Szanowny Panie Ministrze,     9 listopada 2018 roku Sejm RP wprowadził ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich. 26 listopada 2018 r. ustawa  regulująca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

  W dniu 28 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich   Szanowna Pani Minister,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie umożliwienia dostępu do nowoczesnych terapii lekowych dla chorych na szpiczaka plazmocytowego

  17 grudnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan i inni Posłowie wystosowali interpelację  w sprawie umożliwienia dostępu do nowoczesnych terapii lekowych dla chorych na szpiczaka plazmocytowego Szanowny Panie Ministrze, Szpiczak plazmocytowy to choroba hematoonkologiczna, złośliwa i nieuleczalna. Chorują na nią głównie osoby powyżej 65. roku życia, choć powiększa się liczba młodszych pacjentów w wieku 40-50 lat.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji kodeksu karnego

    W dniu 12 grudnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie nowelizacji kodeksu karnego Szanowny Panie Ministrze, W Polsce wciąż przestępcy dopuszczający się  najbardziej okrutnych przestępstw otrzymują łagodne kary. Od dłuższego czasu Pan Minister zapowiada zaostrzenie kar za najpoważniejsze  i najbardziej brutalne przestępstwa. Do dziś jednak Ministerstwo nie zaprezentowało projektu ustawy. Proszę

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych

  W dniu 5 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych, które otworzą możliwość korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych osobom znajdującym się w grupie zagrożonej uzależnieniami ze względu na problemowe korzystanie z nowych technologii lub substancji psychoaktywnych Szanowny

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zapobiegania pandemii cukrzycy w Polsce

  W dniu 3 grudnia Poseł Małgorzta Zwiercan wraz z innymi Posłami wystosowała interpelację w sprawie zapobiegania pandemii cukrzycy w Polsce Szanowny Panie Ministrze, W dniu 21 listopada br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pn.: „Rola rodziny i państwa w zapobieganiu pandemii cukrzycy”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach tegorocznych obchodów Światowego

  Czytaj więcej
  Interpelacja sprawie ustawy odorowej

  W dniu 20 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka sprawie ustawy odorowej.   Szanowny Panie Ministrze,   Gnojowica, którą stanowią m.in. resztki pasz, odchody, środki dezynfekcji przechowywana jest w szambie od kilku miesięcy do pół roku. W tym czasie zachodzą procesy gnilne, ale też wydzielają się gazy

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie polskich dworców kolejowych

  W dniu 20 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie polskich dworców kolejowych   Szanowny Panie Ministrze,   PKP S.A. zarządza ponad 2,5 tysiącem dworców kolejowych, z czego blisko 600 obsługuje ruch pasażerski. Jak wynika ze strony PKP do 2023 roku zmodernizowanych zostanie 186 dworców kolejowych. Cieszy mnie, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie stosowania ścieku gnojowicy

  W dniu 20 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowskiego w sprawie stosowania ścieku gnojowicy.   Szanowny Panie Ministrze,   Gnojowica, którą stanowią m.in. resztki pasz, odchody, środki dezynfekcji przechowywana jest w szambie od kilku miesięcy do pół roku. W tym czasie zachodzą procesy gnilne, ale

  Czytaj więcej
  Interpretacja w sprawie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole

  W dniu 20 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole   Szanowna Pani Minister,   Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do ogólnodostępnych  szkół. Przyjęcie takiego dziecka do szkoły warunkowane jest (w przypadku kształcenia ponadpodstawowego) zgodą dyrektora i wzięciem

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie czystego powietrza

  W dniu 18 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz w sprawie czystego powietrza   Szanowna Pani Minister,     Europejska Agencja Środowiska systemowo prowadzi badania nad jakością powietrza na terenie Europy. W ostatnim raporcie zbadano 2,5 tysiąca miast. Z dwudziestu najbardziej zanieczyszczonych tylko jedno nie leżało w Polsce. W badaniu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie Polaków żyjących na granicy minimum egzystencji

  W dniu 16 listopada Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie Polaków żyjących na granicy minimum egzystencji   Szanowna Pani Minister,     Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dla poprawy losu najbiedniejszych Polaków naprawdę dużo. Mimo jednak wielu wysiłków i uruchomienia znacznych środków na

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie problemów kobiet z mięśniakami macicy

  W dniu 16 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelacje do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie problemów kobiet z mięśniakami macicy.   Szanowny Panie Ministrze,   Problem mięśniaków macicy dotyczy wielu kobiet w różnym wieku. W 2015 roku szacowano, że z tą chorobą boryka się 5 milionów Polek powyżej 20 roku życia. W ramach

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie posiłków wydawanych w szpitalach

  9 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pan Łukasza Szumowskiego w sprawie posiłków wydawanych w szpitalach.   Szanowny Panie Ministrze,   powszechnie wiadomo, że kwestia posiłków wydawanych pacjentom w szpitalach zależy od danego podmiotu leczniczego, oraz że posiłki te finansowane są w ramach kontraktów na leczenie szpitalne, które zawierane są

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

  W dniu 9 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.   Szanowny Panie Ministrze,   czynności postępowania przygotowawczego związane z popełnieniem przestępstw z art. 222 Kodeksu karnego [naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza], art. 223 Kodeksu karnego [czynna napaść na funkcjonariusza], art. 224 Kodeksu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie grupy pacjentów chorujących na łuszczycę.

  W dniu 8 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie grupy pacjentów chorujących na łuszczycę.   Szanowny Panie Ministrze,   Łuszczyca jest poważną ogólnoustrojową, zapalną chorobą. Najczęściej dotyka  ludzi młodych, a jej  pierwsze objawy  pojawiają się między 15. a 30. rokiem życia. Chorujący na łuszczycę od

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

  W dniu 7 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.   Szanowny Panie Ministrze,   Województwo pomorskie zostało wyjątkowo dotknięte skutkami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rozkładu pociągów Express InterCity Premium

  W dniu 7 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana  Andrzeja Adamczyka w sprawie rozkładu pociągów Express InterCity Premium   Szanowny Panie Ministrze,   Pociągi kategorii Express InterCity Premium kursują od 14 grudnia 2014. Są one prowadzone taborem ED250 Pendolino i obsługują relacje łączące Warszawę z Bielskiem-Białą, Gliwicami, Gdynią, Jelenia Górą, Katowicami, Kołobrzegiem, Krakowem, Rzeszowem i Wrocławiem. Są

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.

  7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie zmian zmierzających  do uwzględnienia problematyki uzależnień w programach nauczania na kierunkach lekarskich.   Szanowny Panie Ministrze,   Przewlekłe przyjmowanie substancji psychoaktywnych jest niejednokrotnie przyczyną zaburzeń somatycznych stanowiących nierozerwalny komponent choroby uzależnienia. Objawy chorobowe ujawniają się w funkcjonowaniu wielu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie tzw. dopalaczy

  W dniu 7 listopada 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercna wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie tzw. dopalaczy   Szanowny Panie Ministrze!   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadziła kolejne rozwiązania prawne, które ograniczają dostępność tzw. dopalaczy. Nowe

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie leczenia uzależnienia od opioidów

  W dniu 7 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie leczenia uzależnienia od opioidów     Szanowny Panie Ministrze,   Uzależnienie od opioidów to przewlekła i nawracająca choroba, która charakteryzuje się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi. Należące do tej grupy narkotyki mają bardzo duży potencjał uzależnieniowy. Szacuje

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie implantów słuchowych

  W dniu 6 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do  Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie implantów słuchowych.   Szanowny Panie Ministrze,   Od lat osoby niesłyszące i lekarze zabiegają, by oczekiwanie na wymianę procesorów dźwięku, będących elementem implantu słuchowego, nie trwało kilka lat, lecz by wymiana była dokonywana w chwili gdy użytkowane przez pacjenta

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

  W dniu 5 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Szanowna Pani Minister,  Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Ze swojego założenia powinna zatem stać na straży praw pracowników. Niestety –

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie biegłych sądowych

  W dniu 4 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie biegłych sądowych.     Szanowny Panie Ministrze,   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ogólnie określa wymagania stawiane biegłym sądowym. Prezesi sądów sami precyzują oczekiwania wobec osób, które chcą

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski

  W dniu 18 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie połączenia kolejowego na Półwysep Helski   Szanowny Panie Ministrze,   Linia kolejowa na Półwysep Helski została gruntownie zmodernizowana w czasach rządów PO-PSL. Remont trwał trzy lata, a już po roku od jego zakończenia ograniczono na tej trasie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

  W dniu 17 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Szanowna Pani Minister, Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 23 zwalnia placówki świadczące usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw. (MSZ)

  W dniu 12 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Spraw Zagranicznych Pana Jacka Czaputowicza w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw.   Szanowny Panie Ministrze,   Londyńskie „Metro” wydawane w nakładzie 1,5 mln egz. informuje dzisiaj tj. 12 października, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw.

  W dniu 12 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie funkcjonowania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i szeregu innych ustaw.   Szanowny Panie Ministrze,   Londyńskie „Metro” wydawane w nakładzie 1,5 mln egz. informuje dzisiaj tj. 12 października, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie patostreamera  z Torunia

  W dniu 11 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie patostreamera  z Torunia Szanowny Panie Ministrze, jak informują dziennikarze jednej ze stacji telewizyjnych  ul. Urzędnicza  w Toruniu to miejsce skąd relacje na żywo prowadzi jeden z najsłynniejszych patostreamerów w Polsce. Bywa, że jego streamy – w których upija

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych

  W dniu 4 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie odbioru sądowych przesyłek poleconych   Szanowny Panie Ministrze,   Polskie społeczeństwo pracuje coraz dłużej, a ze względu na lepszą sytuację ekonomiczną oraz liczne możliwości, znacznie częściej korzysta z atrakcji poza domem. To wszystko sprawia, że często listonosze nie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie wsparcia polskich producentów i usługodawców

  4 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i pozostali Posłowie wystosowali interpelację w sprawie wsparcia polskich producentów i usługodawców Szanowny Panie Premierze, Wiedza na temat tego, który usługodawca jest prawdziwie polski, bądź który produkt został wytworzony przez prawdziwie polską firmę, jest trudna do znalezienia dla większości Polaków. Do mojego biura poselskiego wpłynęła propozycja jednego z

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie banderoli na wyrobach alkoholowych i tytoniowych

  W dniu 3 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej  w sprawie banderoli na wyrobach alkoholowych i tytoniowych.   Szanowna Pani Minister,   Na banderolach akcyzy – alkoholu i papierosów jest polskie godło. Tymczasem jesteśmy świadkami jak puste paczki po papierosach, kapsle od butelek i butelki są wyrzucane do

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rent i emerytur

  W dniu 2 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie  rent i emerytur.   Szanowna Pani Minister,   spotykamy  się czasami z opinią, że emeryci i renciści to obciążenie dla budżetu państwa oraz dla jego młodych obywateli. Część społeczeństwa zapomina, że seniorzy wnoszą bezcenne

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim

  W dniu 2 października 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego w sprawie minimalnego czasu nadawania muzyki w języku polskim.   Szanowny Panie Ministrze,   zapisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, mówią, że „do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę szpikową oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną

  W dniu 27 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę szpikową oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną   Szanowny Panie Ministrze,   Sytuacja chorych na ciężkie odmiany białaczki w Polsce nie jest najlepsza. Od lat czekają oni na takie leki refundowane, które są

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie reform Straży Ochrony Kolei

  W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Joachim Brudziński w sprawie reform Straży Ochrony Kolei.   Straż Ochrony Kolei to instytucja, która istnieje wiele lat i niewątpliwie potrzebuje gruntownych reform. Jej obecne funkcjonowanie nie do końca przystaje do zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej słychać, że

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie listy preparatów refundowanych oraz leczenia stwardnienia rozsianego

  W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie listy preparatów refundowanych oraz  leczenia stwardnienia rozsianego   Szanowny Panie Ministrze,   W Polsce z chorobą stwardnienia rozsianego wg szacunków zmaga się 45000. Choroba ta wciąż pozostaje nieuleczalna, jednak ze względu na postępy medyczne pozwala normalnie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji

  W dniu 26 września 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie grupy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane powracających z emigracji   Szanowny Panie Ministrze,   Obecny rząd stwarza doskonałe warunki dla osób powracających z emigracji. Niechlubnym wyjątkiem wydają się być – wg informacji, które otrzymałam z Polskiego

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie propagowania idei wolontariatu

  W dniu 5 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie propagowania idei wolontariatu   Szanowna Pani Minister,   W Polsce wciąż mamy niską świadomość obywateli na temat możliwości działania w organizacjach pozarządowych czy stowarzyszeniach pomagającym innym. Wolontariat jest mało popularny. Oczywiście istnieje

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie powołania międzyresortowego interdyscyplinarnego zespołu

  W dniu 27 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie powołania międzyresortowego interdyscyplinarnego zespołu ds. monitorowania jakości wód Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej   Szanowny Panie Premierze,   w ostatnich tygodniach wiele razy poruszano kwestię związaną z wodami Morza Bałtyckiego, w szczególności Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON

  27  sierpnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej  w sprawie dodatków do wynagrodzeń w ZUS i PFRON.   Szanowna Pani Minister,   kwestia wynagrodzeń a także różnych dodatków dla pracowników sfery budżetowej (urzędy państwowe, samorządy, sądy, prokuratura, oświata) uregulowana jest przez szereg ustaw szczegółowych,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie opłat sądowych

  W dniu 27 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie opłat sądowych   Szanowny Panie Ministrze,   kwestia opłat sądowych w postępowaniu cywilnym regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz zapisami kodeksu postępowania cywilnego, a także pewną uznaniowością sędziego.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

  W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.   Szanowny Panie Ministrze,   22 marca 2018 roku dokonano nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie w zakresie m.in. dotyczącym udziału przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sposobów na walkę z hałasem

  W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie sposobów na walkę z hałasem Szanowny Panie Ministrze,   ekrany akustyczne szpecą i grodzą przestrzeń.  W ostatnich latach ekranów przy drogach powstało bardzo dużo. Ma to niestety również negatywny aspekt estetyczny. W wielu krajach stosuje się nowoczesne technologie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie leczenia stomatologicznego

  W dniu 24 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie leczenia stomatologicznego.   Szanowny Panie Ministrze,   Leczenie stomatologiczne jest jednym z elementów bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez NFZ polskim pacjentom. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok  obniżono nakłady na leczenie stomatologiczne, które

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo

  W dniu 24 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie gruntów pod lotnisko cywilne Gdynia-Kosakowo   Szanowny Panie Ministrze,   w 2008 r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. nr

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie malowania po murach

  Szanowny Panie Ministrze,   nieustannie walczymy z różnymi wandalami, pseudo-artystami, którzy niszczą nasze miasta: budynki mieszkalne, tabory kolejowe, murki i inne obiekty użyteczności publicznej swoimi napisami czy obrazkami. Proceder ten jest powszechny, a kary chyba za mało dotkliwe skoro wielu młodych ludzi wciąż nie uczy się na błędach innych.   W związku z powyższym proszę

  Czytaj więcej

  W dniu 24 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości  w sprawie możliwości wprowadzenia dodatkowej kary w postaci prac społecznych dla sprawców aktów wandalizmu Szanowny Panie Ministrze, nieustannie walczymy z różnymi wandalami, pseudo-artystami, którzy niszczą nasze miasta: budynki mieszkalne, tabory kolejowe, murki i inne obiekty użyteczności publicznej swoimi napisami czy obrazkami.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo

  W dniu 20 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo. Szanowny Panie Ministrze,   pod koniec lat 90. ubiegłego wieku doszło do pierwszych spotkań i porozumień w sprawie podziemnych magazynów gazu pomiędzy Gminą Kosakowo a PGNiG S.A. na terenie Gminy Kosakowo,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie projektu z dnia 11 lipca 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

  10 sierpnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan i inni Posłowie wystosowali interpelację  w sprawie projektu z dnia 11 lipca 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Szanowny Panie Ministrze! Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (projekt z dnia 11

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie wydłużenia urlopu opiekuńczego dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

  10 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i pozostali Posłowie wystosowali interpelację w  sprawie wydłużenia urlopu opiekuńczego dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Szanowna Pani Minister, Rada Ministrów skierowała do prac sejmowych Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jego podstawowym założeniem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych

  Czytaj więcej
  Interpelacjaw sprawie Stref Płatnego Parkowania

  W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie Stref Płatnego Parkowania Szanowny Panie Ministrze,   Strefy Płatnego Parkowania w miastach budzą wiele kontrowersji. Kierowcy narzekają na duże opłaty, z kolei samorządowcy na ograniczenia związane z ich wysokością. Warto podkreślić, że strefy w  różnych miastach funkcjonują odmiennie. Obecnie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.

  W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sportu i Turystyki Pana Witold Bańki w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego.   Szanowny Panie Ministrze,   Najem krótkoterminowy ciągle nie jest w Polsce dostatecznie uregulowany, a niejasne przepisy sprawiają, że wynajmujący mają dużą swobodę wynajmu swoich mieszkań. W związku z popularnością najmu krótkoterminowego,

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce, przydatnego w leczeniu SMA leku o nazwie nusinersen/spinraza i umieszczenia go na liście leków refundowanych.

  W dniu 27 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce, przydatnego w leczeniu SMA leku o nazwie nusinersen/spinraza i umieszczenia go na liście leków refundowanych.   Szanowny Panie Ministrze,   Nusinersen jest pierwszym lekiem działającym na przyczynę rozwoju SMA i ma wskazanie

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

  W dniu 27 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.   Szanowny Panie Premierze,   przedmiotowe Rozporządzenie zostało przygotowane i wprowadzone w 1996 r., czyli  dwadzieścia dwa lat temu.

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie nauki oszczędzania.

  W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nauki oszczędzania.   Szanowna Pani Minister,   już w XVIII w. Komisja Edukacji Narodowej postulowała  rozszerzenie programów nauczania o aspekt finansowy, jednak z realizacją tego pomysłu trzeba było poczekać do początków XX w., gdy na ziemiach polskich

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

  W dniu 25 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie zapisów Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.   Szanowna Pani Minister   rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa.

  W dniu 16 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Szanowny Panie Ministrze, Wielokrotnie słyszeliśmy z ust Pana Ministra Sprawiedliwości zapowiedzi zaostrzenia przepisów kodeksu karnego za najbardziej brutalne przestępstwa. Niebawem upłyną trzy lata od kiedy zarządza Pan Ministerstwem Sprawiedliwości dysponując wszelkimi narzędziami aby

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie procedury adopcyjnej w Polsce

  W dniu 13 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie procedury adopcyjnej w Polsce   Szanowny Panie Ministrze,   W Polsce od lat ilość adopcji orzeczonych przez sąd utrzymuje się na poziomie ponad 3 tysięcy dzieci, które trafiają do nowych rodzin. Ciągle jednak jest niewiele adopcji dzieci

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie funkcjonowania e-sądów.

  W dniu 13 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie funkcjonowania e-sądów.   Szanowny Panie Ministrze,   Wielu Polaków doświadcza niesprawiedliwych egzekucji komorniczych, które wynikają z orzeczeń e-sądu w Lublinie. Firmy windykacyjne – ze względu na szybką obsługę w tym sądzie, bardzo często korzystają z jego orzeczeń.We wspomnianym

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych…

  Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką   Szanowny Panie Ministrze,   podczas jednego z moich dyżurów poselskich spotkałam się z przedstawicielami żołnierzy, którzy przekazali mi szereg uwag dotyczących Rozporządzenia MON z dnia 31

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie programu „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”

  W dniu 10 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie programu pn. „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”   Szanowny Panie Ministrze,   Z informacji, które otrzymuję od osób chorych wynika, że mimo, iż od 1 listopada br. w ramach programu

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych

  Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała w dniu 10 lipca 2018 roku interpelacja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych.   Szanowna Pani Minister, Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie egzekwowania postanowień sądu.

  W dniu 9 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro  w sprawie egzekwowania postanowień sądu.   Szanowny Panie Ministrze,   dwa lata temu doszło do dewastacji zabytkowej wozowni w Parku Oliwskim  w Gdańsku, której właścicielem jest Pomorski Urząd Ochrony Zabytków. Policja zatrzymała wandala, który pomazał farbą w spray’u

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie wydatków na emerytury wypłacone przez ZUS oraz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń

  9 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i inni Posłowie wystosowali interpelację w sprawie wydatków na emerytury wypłacone przez ZUS oraz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń Szanowna Pani Minister, 30 czerwca 2018 roku minęło 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej wiek emerytalny. Tym samym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń

  Czytaj więcej
  Interpelacja w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

  W dniu 7 lipca  2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii   Szanowny Panie Ministrze,   Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych wywołanych defektem pojedynczych genów, który skutkuje bardzo wysokim poziomem „złego” cholesterolu, prowadząc do miażdżycy. Nieleczona może skrócić

  Czytaj więcej

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close