Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie nauczania języka esperanto.

Interpelacja w sprawie nauczania języka esperanto.

W dniu 8 lutego 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację poselską do Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie nauczania języka esperanto. Z tekstem interpelacji mogą Państwo zapoznać się poniżej.

       Interpelacja do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie nauczania języka esperanto.

Szanowna Panie Minister!

      Język esperanto narodził się w Polsce. To właśnie dzięki niemu świat poznał polską literaturę, głównie z przekładów z języka esperanto.
Język esperanto, jako najłatwiejszy spośród innych języków, może być obok języków narodowych, wykorzystywany do łatwego porozumiewania się ze sobą ludzi całego świata. Może zatem zakończyć odwieczny językowy problem ludzkości, to przysłowiowe przekleństwo „Wieży Babel” i przez bezproblemowe porozumiewanie się ludzi, sprawić by żyli ze sobą w większej harmonii i przyjaźni.

      Propedeutycy udowodnili szczególne właściwości języka esperanto, znajomość którego, znacznie ułatwia opanowywanie innych języków obcych. Ten fakt może być wykorzystywany w charakterze efektywnej pomocy dydaktycznej dla uczniów, zwłaszcza szkół średnich.

      Wielu wybitnych uczonych, lingwistów, polityków, papieży, pisarzy, ludzi kultury i dziennikarzy o języku esperanto wypowiadało się wręcz entuzjastycznie i z uznaniem. Rozsądek i logika wskazują więc, aby tych mądrych głosów posłuchać i się do nich stosować, a nie wciąż ulegać presjom państw o kolonialnych aspiracjach, czerpiących z dominacji swoich języków niewyobrażalne korzyści polityczne, ekonomiczne i kulturalne, które widząc w języku esperanto swojego najgroźniejszego rywala, wszelkimi możliwymi sposobami torpedują jego upowszechnianie się. W interesie Polski leży upowszechnianie tego wspaniałego polskiego wynalazku, najłatwiejszego, neutralnego, międzynarodowego języka przyjaźni – esperanta.
31 października 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpisała język esperanto jako nośnik kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, co przyjęto w świecie, a zwłaszcza w Europie, z wielką radością.

      Z wielu względów byłoby wskazanym, aby za tym przykładem poszło także Ministerstwo Edukacji Narodowej i zapoczątkowało proces upowszechniania esperanta, rozpoczynając od kraju, w którym się ono narodziło. Na Węgrzech już od wielu lat można zdawać matury i pisać prace magisterskie w języku esperanto i z takiej możliwości wielu węgierskich uczniów chętnie korzysta.
Czy Polska koniecznie musi, odwiecznie być, jak pisał Juliusz Słowacki „Pawiem narodów i papugą”, tylko cudze popierającą? Zacznijmy wreszcie promować nasze wspaniałe polskie wynalazki, a przecież takim niewątpliwie jest język esperanto, o którym japoński przemysłowiec Etsuo Miyoshi, powiedział: „Opatrzność dała wam Zamenhofa, esperanto jest wszędzie na świecie znane jako polski wynalazek”.

      Uprzejmie proszę Panią Minister, by zaprzestać dyskryminowania języka esperanto przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako naszego genialnego polskiego wynalazku, bo naszym patriotycznym obowiązkiem winno być przodowanie w jego promowaniu i upowszechnianiu się w świecie.

W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1) Dlaczego Polska nie stosuje się do rezolucji UNESCO z lat 1954, 1985 i 1993, zalecających nauczania języka esperanto w szkołach?

2) Czy Ministerstwo Edukacji planuje otworzyć polskie szkoły na dostęp do informacji o języku esperanto, aby młodzież mogła poznać nasz autentyczny skarb narodowy?

3) Czy Ministerstwo Edukacji zamierza dopisać esperanto do katalogu języków, które można zdawać podczas egzaminów maturalnych i gimnazjalnych?

4) Czy Ministerstwo Edukacji przewiduje eksperymentalne nauczanie języka esperanto w kilku wybranych szkołach w kraju (gdzie takie możliwości już istnieją) i corocznie proces ten rozszerzać na dalsze szkoły?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 29 lutego 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej odpowiedź na interpelację w sprawie nauczania języka esperanto.

Szanowna Pani Poseł,

uprzejmie informuję, że szkoły przygotowują ofertę w zakresie nauczania języków obcych w zależności od zainteresowania uczniów, ich potrzeb edukacyjnych oraz własnych możliwości organizacyjnych i kadrowych. Uczniowie gimnazjów oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępują do egzaminu z języka obcego, wybierając spośród następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
Taki, a nie inny, dobór języków obcych nowożytnych ma na celu zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów i umożliwia im dalsze kształcenie w szkołach polskich i zagranicznych lub zatrudnienie w kraju, na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wybrany język obcy może być nauczany w szkole jako przedmiot obowiązkowy lub jako dodatkowe zajęcia edukacyjne,
które dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu zajęć edukacyjnych po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców . W sytuacji, gdy dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisane są do szkolnego planu zajęć edukacyjnych, uczniowie danego oddziału mają obowiązek uczęszczania na nie, ponadto zajęcia te podlegają ocenianiu tak jak zajęcia obowiązkowe, a roczna ocena wliczana jest do średniej ocen.

Pragnę poinformować ponadto, że w ramach rozpoczętej w lutym br. ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty prowadzone będą – przez zespoły eksperckie – prace nad systemem egzaminów zewnętrznych oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. Równolegle do prac zespołów eksperckich w całym kraju trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. Do udziału w debatach zaproszeni są nie tylko samorządowcy i nauczyciele, ale też uczniowie, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane dobrymi zmianami w polskiej edukacji. Ponadto pod koniec lutego zostanie uruchomiona strona internetowa poświęcona debatom. Znajdą się na niej informacje dotyczące pracy ekspertów oraz spotkań organizowanych w różnych częściach kraju.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie nauczania języka esperanto.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close