Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie działań Ministra w stosunku do policjantów w związku z zatrzymaniem córki radnej PiS.

Interpelacja w sprawie działań Ministra w stosunku do policjantów w związku z zatrzymaniem córki radnej PiS.

W dniu 27 maja 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie działań Ministra w stosunku do policjantów w związku z zatrzymaniem córki radnej PiS.

21 maja 2016 roku, w trakcie manifestacji w Gdańsku, Policja zatrzymała kilka osób, w tym córkę radnej PiS Anny Kołakowskiej – Marię Kołakowską.Uznając za zasadne zalecenia Pana Ministra przeprowadzenia działań kontrolnych postępowania policji podczas ww demonstracji w Gdańsku 21 maja 2016r., Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), zadaję pytanie:

  1. Czy w trakcie podjętej interwencji policja przekroczyła swoje uprawnienia?
  2. Czy potwierdzone zostały informacje, doniesienia prasowe, że to cywilni funkcjonariusze policji sprowokowali zajścia?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

      W dniu 8 sierpnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie działań Ministra Mariusza Błaszczaka w stosunku do policjantów w związku z zatrzymaniem córki radnej PiS Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, że w dniach 22 – 23 maja 2016 roku funkcjonariusze Biura Kontroli KGP przeprowadzili kontrolę w zakresie „Prawidłowości realizacji czynności przez Policję w dniu 21 maja 2016 roku w Gdańsku, podczas zabezpieczania Trójmiejskiego Marszu Równości”.

      W trakcie przedmiotowej kontroli ustalono, że w ramach zabezpieczenia omawianego wydarzenia (oraz innych zgromadzeń, które odbyły się w dniu 21 maja 2016 roku w Gdańsku), policjanci indywidualnie używali środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, pałki służbowej i kajdanek, co było zgodne z dyspozycją zawartą odpowiednio w art. 14, art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 z późn. zm.). Natomiast działania pododdziałów zwartych podejmowane podczas zabezpieczenia marszu i kontrmanifestacji były zgodne z zarządzeniem nr Z-19 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez oddziały i pododdziały Policji w zakresie dynamicznego zatrzymywania osób w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zakłócenia porządku publicznego. Ponadto, przeprowadzona kontrola wykazała, że w wyniku działań pododdziałów zwartych Policji nie doszło do eskalacji agresji, konfrontacji uczestników zdelegalizowanego zgromadzenia i legalnego marszu.

     Jednocześnie pragnę wskazać, że w ramach ww. kontroli nie potwierdzono doniesień prasowych wskazujących na to, iż ubrani po cywilnemu funkcjonariusze Policji mieli sprowokować zajścia, do których doszło w dniu 21 maja 2016 roku w Gdańsku podczas demonstracji zwolenników oraz przeciwników „Trójmiejskiego Marszu Równości”.

     Ponadto, w sprawie zatrzymania osoby wskazanej w interpelacji oraz zastosowania wobec niej środków przymusu bezpośredniego, prowadzone były czynności wyjaśniające w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Przedmiotowe czynności nie potwierdziły zaistnienia przypadków naruszenia dyscypliny służbowej przez interweniujących policjantów. Wobec powyższego Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku podjął decyzję o niewszczynaniu przeciwko ww.  funkcjonariuszom postępowania dyscyplinarnego.

     Dodatkowo uprzejmie informuję, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z  przeprowadzeniem interwencji w dniu 21 maja 2016 roku w Gdańsku podczas zabezpieczenia zgromadzenia publicznego.

     Jednocześnie pragnę poinformować, że Komendant Główny Policji polecił, by film wideo z ww. zdarzenia był wykorzystywany jako materiał szkoleniowy dla funkcjonariuszy, pod kątem  adekwatności środków stosowanych podczas interwencji w stosunku do okoliczności zdarzenia, ich  skuteczności oraz poszanowania praw człowieka.

          Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close