Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Ruszyła edycja Senior-Wigor 2016

Ruszyła edycja Senior-Wigor 2016

Pani Poseł Małgorzata Zwiercan serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w tegorocznej edycji otwartego konkursu ofert w ramach wieloletniego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W obecnym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej przeznaczyło na jego realizację 40 mln zł.

Najważniejszym celem Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się m.in. niskimi dochodami.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

W 2016 r. środki finansowe w ramach Programu można zdobyć w jednym z dwóch modułów:

●     Moduł I konkursu– utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,

●     Moduł II konkursu zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł.
Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tys. zł.  Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu,  ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłaćna adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR – Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres WIGOR@mrpips.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat Programu będzie można uzyskać również w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 82 oraz (022) 661 18 59, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Informacje zaczerpnięte ze strony MRPiPS.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close