Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Spotkanie z Wojewodą Pomorskim

Spotkanie z Wojewodą Pomorskim

W dniu 19 września 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan uczestniczyła wraz z przedstawicielami „Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego Nasza Ziemia Nasza Zemia” z Kosakowa w spotkaniu z Wojewodą Pomorskim. Spotkanie dotyczyło niepokojących mieszkańców Kosakowa planów związanych z rozbudową Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe Nasza Ziemia – wniosło szereg uwag do tekstu Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo. Najważniejsze uwagi to:

– wprowadzenie zakazu składowania odpadów i substancji niebezpiecznych, w tym radioaktywnych w złożu soli;

– wprowadzenia zakazu budowy/rozbudowy PMG Kosakowo poza zakres wynikający z już udzielonej koncesji nr 19/2001/m z dnia 31 grudnia 2001 r.  (zakaz rozbudowy/budowy Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo);

– zakaz budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od PMG Kosakowo do ujścia do morza w Mechelinkach, który umożliwiłby utworzenie gazoportu w Mechelinkach.

Uwagi jednak  nie zostały uwzględnione w Studium.

Bardzo istotne jest to, że w referendum gminnym przeprowadzonym 24 listopada 2013 roku mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko budowie gazociągu wysokiego ciśnienia z PMG do wylotu do morza w Mechalinkach. Studium nie uwzględnia tego sprzeciwu.

 

 

dsc_1303

19 września 2016 r. - spotkanie u Wojewody Pomorskiego w sprawie Pozdziemnego Magazynu Gazu Kosakowo

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close