Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wykorzystania portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Interpelacja w sprawie wykorzystania portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

        W dniu 12 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację poselską do Pana Ministra Antoniego Macierewicza w sprawie wykorzystania portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Szanowny Panie Ministrze,

                Port w Ustce to jeden z portów nad Morzem Bałtyckim. Jego centralne położenie na linii brzegowej oraz możliwość bezpośredniego wyjścia na Bałtyk są niewątpliwie jego zaletami. Ważną informacją jest także to, że leży on w sąsiedztwie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, a także ma bliskie położenie w stosunku do powstającej instalacji w Redzikowie.

                Dotychczas port morski w Ustce był wykorzystywany wyłącznie do celów cywilnych. Jego potencjał sprawia, że mógłby być on użytkowany do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP w zakresie:

  • rozszerzenia systemu bazowania Marynarki Wojennej RP,
  • rozwinięcia rejonu przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w ramach obowiązków Państwa Gospodarza (Host Nation Support);
  • możliwości wsparcia systemu utrzymania i zaopatrzenia powstających elementów Tarczy Antyrakietowej, tj. bazy w Redzikowie;
  • pełnienia funkcji portu ratunkowego dla większych jednostek oraz awaryjnego punktu przeładunkowego.

       Wiem, że ze zbliżonym tematycznie zapytaniem zwracał się do MON 30 lipca 2016 roku przedstawiciel stowarzyszenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej ,,ARKA’’.  Udzielona przez MON w dniu 31 sierpnia 2016 roku odpowiedź, nie była jednoznaczna.  W opinii MON powyższa inicjatywa powinna być przedmiotem działań władz samorządowych, a lokalizacja nie jest dogodna ze względu na zasięg środków rażenia z Obwodu Kaliningradzkiego.

                Należy jasno stwierdzić, że całe polskie wybrzeże znajduje się w zasięgu strefy rażenia więc nie jest to najlepszy argument tym bardziej, że port w Ustce leży dwa razy dalej od  Obwodu Kaliningradzkiego niż, np. port w Gdyni.

        W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

  1. Czy MON rozważa możliwość podjęcia inicjatywy mającej na celu modernizację portu morskiego w Ustce, m.in. rozbudowy falochronów oraz pogłębienia basenów portowych  do standardu portu głębokowodnego, w celu wykorzystania go do wybranych zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP?

 

                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                               Małgorzata Zwiercan

        W dniu 22 listopada Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie wykorzystania portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

        Sprawa wykorzystania portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP była przedmiotem analizy w resorcie obrony narodowej w bieżącym roku. Analiza ta wykazała brak możliwości angażowania się Sił Zbrojnych RP w rozbudowę omawianego portu.

      Powyższe stanowisko pozostaje aktualne. Siły Zbrojne RP nie są zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem budowlanym, zarówno z powodu braku możliwości finansowych, jak i braku podstaw prawnych umożliwiających finasowanie rozbudowy portu. Zgodnie z obowiązującym prawem finasowanie inwestycji ze środków budżetowych może być realizowane jedynie na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, stale eksploatowanych przez użytkowników wojskowych.

      Jednocześnie informuję, że port Ustka jest obecnie wykorzystywany przez jednostki pływające Marynarki Wojennej wyłącznie jako punkt manewrowego bazowania, tj. do tymczasowego bazowania grup taktycznych i pojedynczych okrętów. Marynarka Wojenna RP wraz z Komendą Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w porcie Ustka eksploatuje część nabrzeża łebskiego oraz darłowskiego. Obecnie długość eksploatowanego nabrzeża pozwala na stacjonowanie tam 2-3 jednostek z zachowaniem bezpiecznej odległości.

       Analiza przeprowadzona w aspekcie koszt-efekt wykazała, iż – wobec zmniejszającego się potencjału Marynarki Wojennej RP – inwestowanie w dodatkową infrastrukturę portową w obecnej sytuacji finansowej byłoby niezasadne.

       O niezasadności rozbudowy portu w Ustce z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP, w aspekcie operacyjnego wykorzystania go przez Marynarkę Wojenną RP, decyduje również jego położenie. Nie stwarza ono bowiem dogodnych warunków do jego wykorzystania jako miejsce bazowania okrętów Marynarki Wojennej RP lub wojsk sojuszniczych, z uwagi na zasięg środków rażenia rozmieszczonych w Obwodzie Kaliningradzkim.

       Odnosząc się do wspomnianej w interpelacji kwestii możliwości wykorzystania portu w Ustce do wsparcia systemu utrzymania i zaopatrzenia powstających elementów Tarczy Antyrakietowej w Redzikowie wyjaśniam, że na podstawie dotychczasowych ustaleń ze stroną amerykańską transport materiałów niezbędnych do budowy bazy w Redzikowie będzie się odbywał do portu handlowego w Gdańsku. Docelowo strona amerykańska, rotując swoich żołnierzy w systemie rocznym, będzie ich przewoziła do Polski transportem lotniczym, z miejscem lądowania w Bazie Marynarki Wojennej Siemirowice-Cewice, a następnie – transportem lądowym do Redzikowa (ok. 50 km).

          Podsumowując uprzejmie informuję, że zgodnie z koncepcją rozwoju garnizonu Ustka, Siły Zbrojne RP nie przewidują w najbliższych latach modernizacji obecnej infrastruktury portu ani jego rozbudowy. Jednocześnie, w opinii resortu obrony narodowej, koncepcja rozbudowy tego portu powinna być rozpatrywana w aspekcie rozwoju regionalnego i gospodarczego Miasta Ustka oraz Środkowego Wybrzeża.

Bartosz KOWNACKI

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close