Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie sfinansowania przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Interpelacja w sprawie sfinansowania przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

W dniu 13 października Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego w sprawie sfinansowania przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

 

Szanowny Panie Ministrze,

            port w Ustce to jeden z portów nad Morzem Bałtyckim. Jego centralne położenie na linii brzegowej oraz możliwość bezpośredniego wyjścia na Bałtyk są niewątpliwie jego zaletami. Ważną informacją jest także to, że leży on w sąsiedztwie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, a także ma bliskie położenie w stosunku do powstającej instalacji w Redzikowie.

            Dotychczas port morski w Ustce był wykorzystywany wyłącznie do celów cywilnych. Wykorzystanie jego potencjału do nowych zadań związanych z obronnością przez Siły Zbrojne  RP w zakresie:

  • rozszerzenia systemu bazowania Marynarki Wojennej RP,
  • rozwinięcia rejonu przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w ramach obowiązków Państwa Gospodarza (Host Nation Support);
  • możliwości wsparcia systemu utrzymania i zaopatrzenia powstających elementów Tarczy Antyrakietowej, tj. bazy w Redzikowie;
  • pełnienia funkcji portu ratunkowego dla większych jednostek oraz awaryjnego punktu przeładunkowego

 może stanowić dobrą alternatywę w zakresie obronności naszego kraju.

       Z zapytaniem w sprawie przekształceniem portu w Ustce do MON w dniu 30 lipca 2016 roku zwrócił się przedstawiciel stowarzyszenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej ,,ARKA’’.  Udzielona przez MON w dniu 31 sierpnia 2016 roku odpowiedź wskazywała, że resort obronny narodowej nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, które mogłyby sfinansować rozbudowę portu morskiego w Ustce.

      W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Finansów w planowaniu przyszłorocznego budżetu może zarezerwować środki na modernizację portu morskiego w Ustce do standardu portu głębokowodnego, w celu wykorzystania go do wybranych zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP? To zadanie byłoby pożądane zarówno przez lokalną społeczność, jak i dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Małgorzata Zwiercan

      W dniu 15 listopada 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie  przekształcenia portu morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP.

      W odpowiedzi ministerstwo napisało, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2017 jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. W ww. projekcie ustawy nie zaplanowano rezerwy celowej, z której środki mogłyby zostać przeznaczone na cel wskazany w przedmiotowej interpelacji.

Z upoważnienia
Ministra Rozwoju i Finansów
Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close