Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie przywrócenia magistrom mikrobiologii prawa do zatrudnienia w medycznych laboratoriach.

Interpelacja w sprawie przywrócenia magistrom mikrobiologii prawa do zatrudnienia w medycznych laboratoriach.

        W dniu 23 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie przywrócenia magistrom mikrobiologii prawa do zatrudnienia w medycznych laboratoriach i samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Szanowny Panie Ministrze!

        28 sierpnia 2003 roku zmieniono ustawę o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw, w której dokonano wykreślenia osoby z tytułem magistra mikrobiologii spośród osób uprawnionych do wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych, a tym samym uniemożliwiono takim osobom wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej i zatrudnianie ich  w medycznych laboratoriach diagnostycznych, nawet w pracowniach mikrobiologicznych.  Wówczas taki stan rzeczy tłumaczono faktem, że brakowało studiów na kierunku mikrobiologia. Kierunek taki prowadziły wówczas chociażby uniwersytety: Łódzki, Warszawski czy Wrocławski, realizujące studia mikrobiologiczne pod nazwa kierunku biologia. Ich absolwenci uzyskiwali tytuł magistra biologii w zakresie mikrobiologii.

        Od lat o przywrócenie absolwentom studiów mikrobiologicznych prawa do zatrudnienia w laboratoriach medycznych występują różne gremia, m.in. rektorzy uczelni wyższych, krajowy konsultant ds. mikrobiologii czy komitet Mikrobiologii PAN.

        Pomimo zapotrzebowania na mikrobiologów oraz nadania mikrobiologii Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 roku w ochronie zdrowia znaczenia priorytetowego, sytuacja mikrobiologów nie ulega zmianie.

        W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej w kontekście przywołanych powyżej problemów?

a)Jeżeli tak, to kiedy tych zmian można się spodziewać i w jakim zakresie?

b) Jeżeli nie, to co jest tego przyczyną?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 30 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie przywrócenia magistrom mikrobiologii prawa zatrudnienia w medycznych laboratoriach i samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Uprzejmie informuję, iż resort zdrowia dostrzega potrzebę znowelizowania przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, dlatego też w Ministerstwie Zdrowia finalizowane  są prace nad zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej,  którego celem będzie dokonanie analizy sytuacji w obszarze diagnostyki laboratoryjnej oraz opracowanie projektu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Problem absolwentów kierunku mikrobiologia jest resortowi zdrowia dobrze znany, natomiast poruszona przez Panią Poseł kwestia, dotycząca umożliwienia absolwentom kierunku mikrobiologia wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, zostanie szczegółowo przeanalizowana i rozważona podczas prowadzonych prac.

W związku z powyższym w skład Zespołu będą wchodzić  także  przedstawiciele uczelni  na których prowadzony jest kierunek mikrobiologia.

   Z wyrazami szacunku,

 

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

          Jarosław Pinkas

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close