Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie budowy  drogi ekspresowej S6.

Interpelacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S6.

       W dniu 28 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana  Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy   drogi ekspresowej S6.

Szanowny Panie Ministrze!

        Do mojego biura poselskiego wpłynęło wiele apeli pomorskich samorządów dotyczących realizacji drogi ekspresowej S6. Samorządowcy są zaniepokojeni słowami wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Jerzego Szmita, który umniejszył znaczenie budowy trasy pomiędzy Słupskiem i Trójmiastem.

        Podzielam obawy samorządowców, ale także i przekonanie, że droga ekspresowa S6 jest niezwykle istotna dla rozwoju całego Pomorza. To dzięki niej będzie możliwe ekspresowe połączenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z Trójmiastem.

       Samorządowcy podkreślają również, że w związku z ograniczeniami w transporcie kolejowym na przestrzeni ostatnich lat wzmógł się ruch drogowy. W związku z powyższym droga ta jest niezbędna mieszkańcom Pomorza do komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje wycofać się z priorytetowego potraktowania budowy drogi ekspresowej S6? Jeżeli nie, to kiedy budowa drogi ekspresowej S6 jest planowana?
  2. Czy Resort ma zagwarantowane finansowanie drogi S6?

 

Z poważaniem

 Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 30 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie budowy drogi ekspresowej S6.

W ocenie resortu infrastruktury i budownictwa, przedmiotowa inwestycja ma duże znaczenie dla rozwoju północnej części kraju. Odzwierciedleniem tego znaczenia jest ujęcie jej budowy i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Przebieg tras został określony przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie i Gdańsku w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Niestety decyzja RDOŚ dla OMT nie jest decyzją ostateczną. W jej przypadku sprawa trafiła do organu drugiej instancji, a stamtąd do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję podjętą przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ drugiej instancji). W dniu 22 grudnia 2016 r. GDOŚ złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie informuję, że dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem, a Koszalinem o łącznej długości ok. 140 km zostały złożone wnioski o wydanie decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 13 grudnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał kolejną decyzję ZRID dla odcinka drogi ekspresowej S6 Kiełpino – Kołobrzeg o długości 24,1 km. Jest to już 3 z kolei decyzja ZRID dla 6 odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina. Trasa S6 od Goleniowa do Koszalina powinna zostać udostępniona dla kierowców w 2019 roku.

W odniesieniu do drogi ekspresowej S6 na odcinku od Słupska do Trójmiasta należy wskazać, że w podejmowaniu decyzji o kierowaniu zadań inwestycyjnych do kolejnych etapów realizacyjnych, resort musi uwzględniać obecne uwarunkowania finansowe. Wynika to z wartości limitu Programu, który wynosi 107 mld złotych, co jest niewystarczające przy wartości wszystkich zadań w nim ujętych, która sięga blisko 200 mld złotych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że kierowanie inwestycji do II etapu przetargu wskazane jest gdy projekt posiada co najmniej decyzję środowiskową, która niestety w przypadku OMT została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 

Z wyrazami szacunku

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close