Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie prac nad ustawą reprywatyzacyjną.

Interpelacja w sprawie prac nad ustawą reprywatyzacyjną.

W dniu 28 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie prac nad ustawą reprywatyzacyjną.

 

Szanowna Pani Premier!

        Niedawno całą Polskę obiegły informacje dotyczące skutków braku właściwej ustawy reprywatyzacyjnej. Okazało się, że w samej tylko Warszawie doszło do wielu nieprawidłowości i nadużyć.

       Sprawa uregulowania dziedziczenia praw do różnego typu nieruchomości nie dotyczy jednak wyłącznie Warszawy, ale również wielu małych polskich gmin, które muszą się z tym problemem  borykać same.

         Z informacji jakie posiadam wynika, że w prace nad swoimi wersjami ustawy reprywatyzacyjnej angażują się różne środowiska dbające przede wszystkim o własne korzyści, co przedłuża i oddala w czasie stworzenie jednego, spójnego, możliwego do zaakceptowania przez wszystkich projektu.

        W otrzymanym ostatnio apelu od Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej przeczytałam, że zainicjowany przez Senat RP jeden z projektów ustawy reprywatyzacyjnej został w październiku wycofany.

W związku z powyższym i przekonaniem, że sprawy roszczeń byłych właścicieli przedwojennych majątków trzeba pilnie uporządkować, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rząd pracuje nad własną wersją ustawy reprywatyzacyjnej?

– Jeżeli tak, to kiedy planuje przedstawić jej założenia?

– Jeżeli nie, to co jest tego przyczyną?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 27 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację  w sprawie prac nad tzw. ustawą reprywatyzacyjną.

        Uregulowanie komplikowanych na przestrzeni historii stosunków własnościowych w Polsce, a w szczególności kwestii związanych z nacjonalizacją mienia po II wojnie światowej i związanego z tym zadośćuczynienia byłym właścicielom jest zadaniem wymagającym uzgodnienia bardzo wielu elementów w aspektach finansowym, społecznym, gospodarczym i prawnym.

       Jak skomplikowane i delikatne jest to zadanie wskazuje ilość podejmowanych od 1990 r. prób rozwiązania problemu zwrotu utraconej własności i rozliczeń reprywatyzacyjnych. Metody i zakres reprywatyzacji są dyskutowane przez kolejne Rządy i kadencje Sejmu. Z inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie występowali już prezydent, rząd, posłowie i senatorowie.

      Z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczęta została głęboka reforma zasad zarządzania mieniem stanowiącym własność państwa oraz likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Celem nowej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jest podniesienie jakości zarządzania mieniem państwowym, w tym nadzoru właścicielskiego, poprzez zmianę funkcjonowania dotychczasowego modelu. Podjęcie przez Rząd ewentualnych prac nad sprawiedliwym uregulowaniem stosunków własnościowych powinno być poprzedzone dokończeniem zasygnalizowanych powyżej procesów reorganizacji systemu zarządzania mieniem publicznym.

       Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prac nad kolejnymi projektami ustaw regulujących sprawy reprywatyzacji wskazują, iż ewentualne rozwiązania wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz skali ewentualnych roszczeń, wpływu regulacji na sektor finansów publicznych oraz możliwości i źródeł finansowania.

        Bez względu na powyższe, pragnę poinformować, że w obecnym stanie prawnym te osoby – lub ich spadkobiercy – które doznały uszczerbku na mieniu w wyniku procesów nacjonalizacyjnych przeprowadzonych przez Państwo Polskie w latach 1944–1962 z naruszeniem obowiązującego 2 wówczas prawa posiadają możliwość odzyskania mienia lub mogą domagać się pełnego odszkodowania wskazując na ww. naruszenia. Tego typu postępowania toczą się przed polskimi sądami i organami administracji. Odszkodowania ustalone w powyższym trybie wypłacane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji na podstawie prawomocnych wyroków, decyzji administracyjnych i ugód sądowych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close