Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ratowania eksponatów Muzeum Techniki i Przemysłu.

Interpelacja w sprawie ratowania eksponatów Muzeum Techniki i Przemysłu.

W dniu 7 lutego 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego w sprawie ratowania eksponatów Muzeum Techniki i Przemysłu.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Na pomocy uzgodnień z Panem Ministrem i uchwałą Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z dnia 9 stycznia 2017 roku Muzeum Techniki i Przemysłu NOT z siedzibą w Warszawie zostało postawione w stan likwidacji.

W związku z tym otrzymałam od NZSZZ Solidarności Regionu Mazowsze, działającego przy FSNT-NOT niepokojący apel, w którym prosi się o uratowanie zarówno samego muzeum, ale co ważniejsze – jego eksponatów, gromadzonych od 1955 roku.

Apelujący podkreślają, że 90% eksponatów znajdujących się w muzeum to dary, a pozostałe 10% stanowią eksponaty kupione z państwowych pieniędzy. Dlatego pracownicy muzeum nie rozumieją, dlaczego NOT spienięża nasze dobro narodowe.

Trudno mi się z tymi argumentami nie zgodzić. Historia naszej techniki jest wyjątkowa, i tu także zgadzam się z apelującymi, powinna służyć następnym pokoleniom.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zabezpieczy bezcenne eksponaty z postawionego w stan upadłości Muzeum Techniki i Przemysłu NOT?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

W dniu 1 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację  w sprawie ratowania eksponatów Muzeum Techniki i Przemysłu.

Doskonale znając sytuację, w jakiej znalazło się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, pragnę zapewnić państwa posłów, że ze swej strony podejmuję wszelkie czynności mające na celu uratowanie tak cennych dla polskiej kultury technicznej zbiorów oraz zatrudnienie doświadczonych i oddanych tym zbiorom pracowników Muzeum.

W porozumieniu z Wicepremierem, Ministrem Rozwoju i Finansów, Panem Mateuszem Morawieckim oraz Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Panem Jarosławem Gowinem, wykonując zadania wynikające z pełnionego przeze mnie urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w trosce o zbiory Muzeum Techniki i Przemysłu, będące własnością Naczelnej Organizacji Technicznej podjęta została decyzja
o utworzeniu Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Organizatorami nowoutworzonej instytucji kultury będą: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rozwoju
i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz, być może, jak wynika to z ostatnich deklaracji, Miasto st. Warszawa. Naczelna Organizacja Techniczna od samego początku rozmów przewidywana była jako współzałożyciel instytucji, oferując przekazanie do nowego Muzeum zbiorów będących jej własnością.

Niestety, wobec stawianych przez NOT warunków, dotyczących rozwiązania problemów zadłużenia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (a w istocie zadłużenia NOT, której częścią jest Muzeum), wynikającego z dotychczasowej polityki Naczelnej Organizacji Technicznej, negocjacje ulegają niesłużącemu dobru Muzeum przedłużeniu. Informacje o możliwej sprzedaży eksponatów muzealnych, powinny być postrzegane niestety jako forma szantażu ze strony NOT wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wymóc na nim spłatę zobowiązań NOT. Spłata długów NOT pozostaje jednak poza kompetencjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który nie może przejąć zobowiązań finansowych odrębnego podmiotu prawa. Kwestia ta, pomimo początkowo jednoznacznych deklaracji NOT o woli bezpłatnego przekazania zbiorów, jako jej wkładu w utworzenie nowej instytucji kultury, jest podstawową przeszkodą w realizacji planu ratowania tej kolekcji muzealnej.

Wyrażam nadzieję, że kolejne rozmowy w gronie organizatorów przyszłego Narodowego Muzeum Techniki wpłyną na zmianę stanowiska zarządu Naczelnej Organizacji

Technicznej, który udźwignie ciężar wynikający z przeszło 180-letniej tradycji odpowiedzialności za polską myśl techniczną i jej bezcenne pamiątki.

 

Chcę także poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpił z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT do rejestru zabytków ruchomych, co, jeżeli się dokona, będzie się łączyło z zakazem wywozu zabytków z kolekcji Muzeum NOT poza granice RP na stałe.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close