Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.

Interpelacja w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.

W dniu 27 lutego 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.

W Polsce kwestia emerytur jest ważnym elementem debaty społecznej. Dyskutujemy o ich wysokościach, rewaloryzacjach i różnych modelach, które do nich uprawniają. Dopiero od 1 marca 2017 roku polski rząd zdecydował się podnieść najniższe emerytury polskich emerytów do 1000 złotych.

Tymczasem w Polsce istnieje grupa specjalnie uprzywilejowanych beneficjentów świadczeń emerytalnych.

Premier polskiego rządu ma prawo przyznać specjalne świadczenia osobom wybitnym, mającym  niepowtarzalne zasługi w dziedzinie społecznej, naukowej, artystycznej, sportowej, politycznej albo zasługującym na takie świadczenie ze względu na zdarzenia losowe o charakterze nadzwyczajnym, które miały wpływ na ich obecną sytuację.

Jak donoszą media uprzywilejowanych w ten sposób osób przez rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz jest około 360, a same świadczenia mają dużą rozpiętość kwotową od 250 do 4000 tysięcy złotych.

W związku z sytuacją wielu polskich emerytów wiedza, kto i jakie emerytury otrzymuje z naszych podatków, jest dla mnie i wielu Polaków istotna.

Dlatego proszę o odpowiedź na pytanie:

  1. Kto i w jakiej wysokości w latach 2008-2015 otrzymał specjalne emerytur przyznane przez Donalda Tuska i Ewę Kopacz?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 31 marca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.

W odpowiedzi ministerstwo informuje, ze w latach 2008-2015 Premierzy: Donald Tusk i Ewa Kopacz wydali łącznie 336 indywidualnych decyzji przyznających renty i emerytury specjalne na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej podaję liczbę i wysokość najniższych i najwyższych kwot świadczeń specjalnych przyznanych w poszczególnych latach kalendarzowych.

  • w 2008 r. przyznanych zostało 59 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 250 zł do 4000 zł,
  • w 2009 r. przyznanych zostało 67 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 400 zł do 2000 zł,
  • w 2010 r. przyznanych zostało 113 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 600 zł do 4000 zł,
  • w 2011 r. przyznanych zostało 38 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 600 zł do 3000 zł,
  • w 2012 r. przyznanych zostało 18 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 300 zł do 2500 zł,
  • w 2013 r. przyznanych zostało 14 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 600 zł do 3000 zł,
  • w 2014 r. przyznanych zostało 12 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 800 zł do 2500 zł,
  • w 2015 r. przyznanych zostało 15 świadczeń specjalnych w kwotach brutto od 500 zł do 2000 zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na ograniczenia zawarte w art. 19 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1605, z późn. zm.), nie jest możliwe udostępnienie posłom informacji obejmujących m.in. imienny wykaz osób, którym przyznane zostały renty i emerytury specjalne, okoliczności, dla których osobom tym przyznane zostały te świadczenia oraz wysokość przyznanych świadczeń. Pragnę zwrócić uwagę, że do katalogu dóbr osobistych, obok przykładowo wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), zalicza również prawo do prywatności, które obejmuje wszelkie wartości człowieka jako osoby i sfera ta jest wyłączona z poselskiego prawa do informacji.

 

 

       W dniu 26 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan zwróciła się z ponowną interpelacją do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.

Szanowna Pani Premier,

w dniu 31 marca 2017 r. wpłynęła od Prezesa Rady Ministrów odpowiedź na interpelację nr 10648 w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.

W związku z niewyjaśnieniem wszystkich kwestii poruszonych w interpelacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji.

W odpowiedzi na pytanie: Kto i w jakiej wysokości w latach 2008-2015 otrzymał specjalne emerytury przyznane przez Donalda Tuska i Ewę Kopacz, napisano, że „ze względu na ograniczenia zawarte w art. 19 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605, z późn. zm.), nie jest możliwe udostępnienie posłom informacji obejmujących m.in. imienny wykaz osób, którym przyznane zostały renty i emerytury specjalne, okoliczności, dla których osobom tym przyznane zostały te świadczenia oraz wysokość przyznanych świadczeń”.

            W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy wytoczono w Polsce powództwo za podanie przedmiotowych danych?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

W dniu 1 czerwca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją ponowną interpelację w sprawie specjalnych emerytur przyznanych przez Prezesów Rady Ministrów: Donalda Tuska i Ewę Kopacz w latach 2008-2015.
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie była dotychczas procedowana sprawa z powództwa o upublicznienie czy udostepnienie danych osób, którym zostały przyznane przez Prezesa Rady Ministrów renty i emerytury na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie uprzejmie informuję, że KPRM nie posiada informacji dotyczących ewentualnych powództw o upublicznienie czy udostępnienie analogicznych danych, np. w związku ze świadczeniami przyznawanymi w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie
art. 83 ust. 1 ww. ustawy.

Dodatkowo sygnalizuję, że w sprawie wszystkich wniosków o udostępnienie danych osób, którym przyznane zostały świadczenia specjalne, wydawane są decyzje Prezesa Rady Ministrów odmawiające udostępnienia informacji publicznej z względu na prywatność osoby fizycznej.

 

Z poważaniem

Beata Kempa

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close