Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wyborów do izb rolniczych.

Interpelacja w sprawie wyborów do izb rolniczych.

W dniu 27 lutego 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgela w sprawie wyborów do izb rolniczych.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego. Podczas spotkania zebrani opowiadali o problemach nękających polskie rolnictwo.

Jednym z nich jest organizacja wyborów do izb rolniczych.

Izby Rolnicze stanowiące element samorządu rolniczego w Polsce funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, a ich głównym celem jest rozwiązywanie problemów rolnictwa, a także reprezentowanie interesów zrzeszonych w nich podmiotów.

Idea działania izb jest doskonała, jednak ich codzienność nie wygląda tak dobrze. Bardzo dużym problemem jest przeprowadzanie samych wyborów. Z niepokojem słuchałam informacji o wędrującej urnie, przewożonej od jednego gospodarstwa do drugiego, brakach lokalowych i deficytach finansowych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Czy ministerstwo planuje zwiększyć dochody regionalnych izb rolniczych tak, by mogły one swobodnie realizować swoje zadania statutowe?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 23 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na interpelację  w sprawie wyborów do izb rolniczych.

          Samorząd rolniczy w Polsce działa w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz.1315). Zgodnie z art. 3 ust. 1 jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze. Terenem działania izby jest obszar województwa. Dochody izb rolniczych pochodzą głównie z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

             W chwili obecnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie wnioski i uwagi dotyczące działalności izb rolniczych zgłoszone również do Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019, pod kątem ewentualnej nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Jednym z elementów prowadzonej analizy są zagadnienia związane z wyborami do samorządu rolniczego, a w tym szczególnie podkreślana przez środowisko rolnicze bardzo niska frekwencja wyborcza rzędu 2-4%. Wstępna analiza dotychczasowej działalności samorządu rolniczego pokazuje, że główne źródło dochodów izb rolniczych tj. 2% odpis z podatku rolnego pozwoli bez większych problemów przeprowadzić co 4 lata wybory do izb rolniczych bez destabilizacji bieżącej działalności danej izby rolniczej.

            Dokładniejszego zbadania wymagać będzie natomiast procedura przygotowania przez urzędy gmin spisów osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Należy tu przypomnieć, że za organizację wyborów do samorządu rolniczego odpowiadają poszczególne izby rolnicze, które jak się wydaje mają wystarczająco dużo czasu (4 lata) podczas swojej kadencji na sumienne przygotowanie się – zarówno pod względem finansowym jak i logistycznym – do tak istotnego dla nich wydarzenia jak powszechne wybory do samorządu rolniczego.

          Dziękując za Pani głos w dyskusji nad funkcjonowaniem izb rolniczych, mogę zapewnić Panią Poseł, że każdy sygnał w tej materii jest analizowany przez służby naszego resortu.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close