Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

Interpelacja w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

W dniu 6 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

Szanowny Panie Ministrze!

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot od czerwca 2016 roku zabiega o utworzenie związku metropolitalnego w graniach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Chęć powołania związku przez pomorskie gminy wynika z wieloletniej współpracy samorządów gminnych, miejskich i powiatowych w realizacji różnego rodzaju zadań i projektów powstających w ramach stowarzyszenia.

Od momentu pełnienia przez stowarzyszenie funkcji Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jeszcze bardziej scaliły się wspólne interesy wchodzących w jego skład samorządów.

Pragnę podkreślić, że OMG-G-S jest najważniejszym ośrodkiem metropolitalnym w północnej Polsce, a jego oddziaływania znacznie wykraczają poza granice województwa. Działalność związku podawana jest jako przykład dobrych praktyk dla innych zintegrowanych obszarów na terenie Polski.

Powołanie związku metropolitalnego dla OMG-G-S to właściwy kierunek dla rozwoju gospodarczego, społecznego, turystycznego nie tylko województwa pomorskiego, ale i całej Polski.

Wiem, że trwają prace nad ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim, któremu województwo pomorskie ustępuje wielkością terytorium i liczbą mieszkającej ludności, ale niewątpliwie nie pozostaje w tyle w kwestiach rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi całego regionu.

Nie przekonują mnie również argumenty Pana Ministra Sebastiana Chwałka, który w swoim liście do Prezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Pana Pawła Adamowicza podkreślił, że należy poczekać na doświadczenia wynikające z ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Między obszarem śląskim a pomorskim istnieją znaczne różnice w potencjale i możliwościach społeczno-gospodarczych, a także turystycznych. Ścisłe porównywanie obu obszarów wydaje się być bezzasadne.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

  1. Kiedy rząd planuje rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercna otrzymała odpowiedź na swoją interpelacje w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

W piśmie z dnia 31 stycznia 2017 roku, stanowiącym odpowiedź na wystąpienie Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, który na początku 2017 roku został skierowany do Sejmu RP. Wskazano przy tym, że konurbacja śląska jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów metropolitalnych i dlatego biorąc pod uwagę silną wolę współpracy zainteresowanych samorządów, w ocenie Ministerstwa to na obszarze Górnego Śląska w pierwszej kolejności należy wprowadzić rozwiązania dające instrumenty zarządzania najbardziej rozwiniętymi obszarami metropolitalnymi.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że uchwalona przez Sejm RP w dniu 9 marca 2017 roku ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890 z późn. zm.) wyrażały miasta zrzeszone
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Wymieniona ustawa z dnia 9 października 2015 roku uniemożliwiała bowiem skuteczne utworzenie takiego związku na ww. obszarze. Nowe przepisy prawa mają natomiast na celu uproszczenie oraz przyspieszenie procedury tworzenia związku metropolitalnego oraz zapewnienie zdolności do wykonywania przez związek kluczowych, z punktu widzenia obywateli, zadań publicznych.

Ponadto uprzejmie informuję, że obecnie MSWiA nie planuje podjęcia prac nad przepisami prawa umożliwiającymi tworzenie związków metropolitalnych w innych województwach. W pierwszej kolejności należy wdrożyć rozwiązania metropolitalne dla dwóch największych obszarów metropolitalnych. Pierwszym z nich jest konurbacja śląska, dla której uchwalono wymienioną powyżej ustawę. Drugim, obszar wokół miasta stołecznego Warszawy, przy czym trzeba zaznaczyć, że projekt ustawy dla tego obszaru stanowi obecnie przedmiot prac poselskich.

Natomiast rozwiązania dla pozostałych, mniejszych obszarów funkcjonalnych ukształtowanych wokół m.in. ośrodków wojewódzkich będą mogły ewentualnie pojawić się w przyszłości po przeprowadzaniu stosownych analiz oraz po uwzględnieniu doświadczeń z wdrażania i obowiązywania obecnie uchwalonych przepisów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło w tym zakresie współpracę z Ministerstwem Rozwoju.

 

 

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Sebastian Chwałek

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close