Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie opieki zdrowotnej w szkołach.

Interpelacja w sprawie opieki zdrowotnej w szkołach.

W dniu 26 czerwca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie opieki zdrowotnej w szkołach.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Dzieci to nasz największy skarb i dlatego o ich zdrowie i prawidłowy rozwój musimy dbać już od najmłodszych lat.

Jednym z naturalnych środowisk dzieci jest szkoła, bo to właśnie tam dzieci między 7. a 18. rokiem życia spędzają relatywnie większość swojego czasu.

W wielu szkołach profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Zazwyczaj jej gabinet znajduje się również na terenie szkoły.

Zazwyczaj, bo zatrudnienie pielęgniarki i ilość godzin jej pracy uzależniona jest od liczby uczniów. Dlatego opieka w małych szkołach jest fikcją. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie mogą odpowiednio zabezpieczyć opieki zdrowotnej dziecka, bo nie mają do tego odpowiednich kompetencji.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

  1. Czy Minister Zdrowia planuje kompleksowe zmiany w zakresie opieki zdrowotnej w szkołach? Jeżeli tak, to kiedy i w jakim zakresie? Jeżeli nie, to co jest tego powodem?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 25 lipca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację  w sprawie opieki zdrowotnej w szkołach.

Trwają prace nad projektem założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, która wprowadzi zmiany organizacyjne służące poprawie dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla uczniów. Ważnym elementem nowej ustawy będzie wdrożenie opieki nad dziećmi i młodzieżą sprawowanej w szkole, skoordynowanej z zespołem POZ, pod którego opieką pozostaje uczeń oraz lekarzem dentystą. Ten sposób opieki pozwoli na zwiększenie efektywności działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i opieki profilaktycznej. Współpraca osób sprawujących opiekę nad uczniami będzie polegała na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji o istotnych sprawach dotyczących stanu zdrowia pacjenta (ucznia) oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz usprawnienia pacjenta. Szczególnie istotne jest to w przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi czy niepełnosprawnością. Wypracowanie modelu edukacji i wsparcia szkół w jego realizacji zostanie powierzone Instytutowi Matki i Dziecka.

Planowane jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej, który umożliwi poprawę infrastruktury do udzielania profilaktycznych świadczeń zdrowotnych uczniom, w szczególności utworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach będących miejscem udzielania świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną,Istotą proponowanych rozwiązań jest określenie koordynującej i monitorującej roli pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej w zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji tego zadania, zarówno od Zespołu POZ, jak i lekarza dentysty będzie wspólna ujednolicona dokumentacja medyczna ucznia. W celu pełnej realizacji zadań przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, zakłada się obniżenie liczby uczniów na etat przeliczeniowy pielęgniarki z 880-1100 uczniów obecnie do 700-750 uczniów. Pozwoli to na zmniejszenie liczby szkół, których uczniowie pozostają po opieką pielęgniarki, a w konsekwencji – wydłuży czas pracy pielęgniarki w jednej szkole, co jest niezbędnym warunkiem skutecznego wykonywania określonych zadań. Dłuższa obecność pielęgniarki w szkole nie tylko zapewni uczniom realny dostęp do pomocy medycznej w razie potrzeby, ale także przyczyni się do budowania relacji pielęgniarki z uczniami i pozwoli lepiej poznać uczniów i ich potrzeby oraz odpowiednio wcześnie podjąć właściwe działania.

Planuje się, że nowa ustawa wejdzie w życie od roku szkolnego 2018/2019.

 

      Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

      Józefa Szczurek-Żelazko

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close