Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie rozwiązań zmniejszenia kolejek pacjentów oczekujących na specjalistów.

Interpelacja w sprawie rozwiązań zmniejszenia kolejek pacjentów oczekujących na specjalistów.

W dniu 30 czerwca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie rozwiązań zmniejszenia kolejek pacjentów oczekujących na specjalistów.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Od dłuższego czasu przychodzą do mojego biura osoby starsze, schorowane, często są to ludzie zasłużeni w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Osoby te skarżą się, że od co najmniej 8 lat słyszą o reformie służby zdrowia i ciągle nie widzą jej skutków.

Przykładem jest pan, który pokazał mi skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa z adnotacją pilne i okazało się, że musi czekać na to ponad 10 miesięcy. Na zabiegi rehabilitacyjne terminy są na kwiecień 2018 roku.

Trudno mi rozmawiać na ten temat z mieszkańcami Pomorza, ale mam świadomość tego, że problem dotyczy całego kraju.

Wiem, że trwają zmiany w systemie i nie da się wszystkich bolączek rozwiązać od razu, ale w związku z opisaną sytuacją pacjentów  proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Czy Ministerstwo planuje wprowadzenie jakichś tymczasowych, doraźnych rozwiązań, zanim nowy system zacznie działać prawidłowo, w celu skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne i badania specjalistyczne?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

28 sierpnia 2017 roku Poseł Małgorzaty Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie rozwiązań mających na celu zmniejszenie kolejek pacjentów oczekujących na specjalistów.

Należy zwrócić uwagę, że proces skracania czasów oczekiwania jest procesem złożonym i długotrwałym, zależnym od wielu okoliczności, wymagającym przede wszystkim podejmowania działań o charakterze systemowym. W związku z powyższym wprowadzenie postulowanych w interpelacji tymczasowych, doraźnych rozwiązań mających na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej nie jest planowane.

Systemowym rozwiązaniem wprowadzanym 1 października 2017 r.  jest tzw. sieć szpitali, która wpłynie na zwiększenie dostępności do specjalistów i rehabilitacji. Zakładane zmniejszenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń będzie przede wszystkim efektem wprowadzanej koordynacji opieki zdrowotnej (wyeliminowany zostanie okres oczekiwania wynikający z odrębnego oczekiwania na każde świadczenie wchodzące w proces leczenia, przykładowo po leczeniu szpitalnym natychmiast pacjent otrzyma rehabilitację lub świadczenia lekarza specjalisty). Należy także wskazać, że nowy sposób finansowania tj. wprowadzenie finansowania szpitali i przychodni przyszpitalnych w ramach jednego ryczałtu, pozwoli świadczeniodawcom na bardziej elastyczne dostosowywanie prowadzonej działalności do rzeczywistych potrzeb swoich pacjentów. Wysokość ryczałtu na następny rok będzie uzależniona od świadczeń wykonanych i sprawozdanych za poprzedzający okres rozliczeniowy. Dla świadczeń kosztochłonnych, które mogłyby spowodować wyczerpanie środków przekazywanych w formie ryczałtu, przewidziano odrębne finansowanie za usługę.

Dalsze zmiany służące poprawie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej będą sukcesywnie wdrażane, po analizie doświadczeń wynikających z funkcjonowania sieci szpitali.

     Z wyra

zami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

      Józefa Szczurek-Żelazko

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close