Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pobierania wysokich emerytur przez morderców Ks. Jerzego Popiełuszki.

Interpelacja w sprawie pobierania wysokich emerytur przez morderców Ks. Jerzego Popiełuszki.

W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie pobierania wysokich emerytur przez morderców Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Szanowna Pani Minister!

Ks. Jerzy Popiełuszko († 37 l.) został porwany 19 października 1984 roku. Jedenaście dni później z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Duchowny miał skrępowane ręce. Żeby nie wypłynął, oprawcy obciążyli ciało workiem z kamieniami. Sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, że ksiądz przed śmiercią był brutalnie torturowany. 30 lat temu – 7 lutego – 1985 r. jego mordercy zostali skazani.

Jednym z nich jest Grzegorz Piotrowski, który od 15 lat żyje na wolności pobierając wysoką, zusowską emeryturę. Według posiadanych przeze mnie informacji Grzegorz Piotrowski po zabójstwie księdza Popiełuszki został wyrzucony ze służb i w związku z tym pobiera emeryturę z ZUS. Dlatego nie odnosi się do niego działanie tak istotnej ustawy dezubekizacyjnej. Piotrowski ma nadal naliczaną emeryturę według przyjętego w ZUS wzoru ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru emerytury 1,3.

Mordercy i kaci ks. Jerzego Popiełuszki – jak, np. Adam Pietruszka – nie tylko odsiedzieli zmniejszone wyroki, ale dzisiaj żyją bardzo wygodnie otrzymując kilka tysięcy złotych emerytury od polskiego państwa.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

  1. Co ministerstwo zamierza zrobić, aby nie dochodziło do takich patologii?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

22 sierpnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na interpelacje  w sprawie pobierania wysokich emerytur przez morderców ks. Jerzego Popiełuszki.

Informuję, że w dniu 21 lipca 2017 r. wystąpiłem do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przekazanie niezbędnych danych w celu wykorzystania ich w odpowiedzi na ww. interpelację. Prezes ZUS pismem z dnia  28 lipca br. poinformował, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi rejestru oraz nie oznacza odrębnie świadczeń dla byłych funkcjonariuszy wydalonych ze służby. Osoby takie mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne ustalane na zasadach ogólnych. Zasady nabywania prawa do emerytury zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383, j. t.).

W związku z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi odrębnej identyfikacji świadczeniobiorców, którzy są byłymi funkcjonariuszami wydalonymi ze służby, tym samym nie jest w stanie podać informacji na temat: liczby pobierających świadczenie emerytalne, przeciętnej wysokości świadczenia, przeciętnej wysokości kapitału początkowego.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close