Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie adopcji nieletnich.

Interpelacja w sprawie adopcji nieletnich.

W dniu 13 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie adopcji nieletnich.

Szanowna Pani Minister,

w Polsce od lat adopcja orzeczona przez sąd utrzymuje się na poziomie ponad 3 tysięcy dzieci, które trafiają do nowych rodzin, ale ciągle problemem jest adopcja dzieci z niepełnosprawnością i dzieci starszych, które rodziny adoptują dość niechętnie.

Przepisy w naszym kraju nie regulują jednoznacznie zasad funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, dlatego w różnych miejscach funkcjonują one na odmiennych zasadach.

Sama procedura adopcji w Polsce jest długotrwała, ale często jej rozpoczęcie wydłużane jest przez niedopełnianie przez sądy przesłania do ośrodka adopcyjnego w terminie 7 dni postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. W tym czasie dzieci nie mogą być formalnie adoptowane, co wydłuża ich czas oczekiwania na kochającą rodzinę.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. W jaki sposób ministerstwo promuje adopcję dzieci niepełnosprawnych i dzieci starszych? Czy wdrożone są jakieś programy albo planowane akcje społeczne dotyczące tej kwestii?
2. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie ujednoliconych zasad funkcjonowania ośrodków adopcyjnych?
3. Czy ministerstwo przeprowadza kontrole sądów w zakresie terminowości przesyłania postanowień m.in. w kwestiach pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

 

12 stycznia 2018 r.  Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na interpelację  w sprawie adopcji nieletnich, uprzejmie informuję że aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonywany jest intensywny przegląd ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym również w zakresie procedur adopcyjnych i problemów z jakimi stykają się rodzice adopcyjni. Działania te mają na celu między innymi wskazanie ewentualnych ograniczeń w dostępie do adopcji krajowej oraz wypracowanie sposobów zwiększenia zainteresowania rodzin adopcją krajową dzieci, w tym dzieci z zaburzeniami czy niepełnosprawnością oraz dzieci starszych. Wspomniany przegląd jest prowadzony także odniesieniu do usprawnienia procedur adopcyjnych prowadzonych przez ośrodki adopcyjne w Polsce oraz zmian w zasadach funkcjonowania w/w ośrodków.
Resort analizuje obecnie różne koncepcje proponowanych zmian, jednak ostateczny ich kształt nie jest jeszcze znany.
Dodatkowo informuję, że MRPiPS nie ma uprawnień do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie terminowości przesyłania postanowień w kwestiach pozbawienia władzy rodzicielskiej. Zagadnienia te znajdują się w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości.

MINISTER
z up.
Bartosz Marczuk
PODSEKRETARZ STANU

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close