Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

Interpelacja w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

W dniu 7 lipca  2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych wywołanych defektem pojedynczych genów, który skutkuje bardzo wysokim poziomem „złego” cholesterolu, prowadząc do miażdżycy. Nieleczona może skrócić życie aż o 20-30 lat, prowadząc do groźnych powikłań w postaci incydentów sercowo-naczyniowych. Ryzyko zgonu u nieleczonych pacjentów między 20 a 39 rokiem życia jest aż 100-krotnie wyższe niż  u zdrowych osób.

Wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie skutecznego leczenia pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć dramatyczne konsekwencje choroby, takie jak zawały i udary w młodym wieku.

Wdrożenie badania cholesterolu w ramach bilansu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pozwoliłoby na wykrycie u dzieci podwyższonego poziomu „złego” cholesterolu oraz objęcie diagnostyką kaskadową całych rodzin, ratując tym samym wiele osób w stosunkowo młodym wieku od nagłej śmierci z powodu udaru lub zawału

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwo planuje wdrożenie badania cholesterolu w ramach bilansu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?

 

 

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 20 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii.

Uprzejmie informuję, że profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) oraz testy przesiewowe wykonywane są u dzieci w wieku szkolnym w następujących okresach życia: 6 (lub 7 lat), 10 lat, 12 lat, 13 lat, 16 lat, 18 (19) lat. Mają one na celu jak najwcześniejsze wykrycie odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju oraz zapobieganie powstawaniu i nasilaniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych. Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje badanie podmiotowe (wywiad) i badanie przedmiotowe (fizykalne). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86), lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami może zlecić wykonanie badań biochemicznych i immunochemicznych, w tym badania cholesterolu całkowitego, cholesterolu-HDL, cholesterolu-LDL, które pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości i poszerzenie diagnostyki lub skierowanie pacjenta do specjalisty w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Procedura opisana powyżej dotyczy wszystkich przypadków wystąpienia problemów zdrowotnych u dziecka, również tych, których występowanie potwierdzono w wywiadzie lekarskim.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, lekarz realizujący profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia), po przeprowadzeniu badania podmiotowego i badania przedmiotowego, może w uzasadnionej potrzebie wykonać także badanie lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne, które pozwoli na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że od 2017 r. w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku realizuje zadanie dotyczące diagnostyki klinicznej i genetycznej pacjentów z wysokim ryzykiem hipercholesterolemii rodzinnej (HR) wraz z diagnostyką kaskadową ich krewnych. Dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach NPZ powstała specjalistyczna Poradnia Hipercholesterolemii Rodzinnej przy Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku. Celem działania Poradni jest zapewnienie wielodyscyplinarnej opieki nad pacjentami, a przede wszystkim diagnozowanie jak największej liczby osób zagrożonych wystąpieniem hipercholesterolemii rodzinnej. Z porady mogą bezpłatnie skorzystać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski. Warunkiem rejestracji jest jedynie weryfikacja kryteriów klinicznych przez lekarza. Projekt ten ma charakter pilotażowy. Jego celem jest stworzenie optymalnego modelu opieki nad chorymi z HR wraz z optymalną kosztowo diagnostyką kaskadową krewnych, który będzie możliwy do zarekomendowania i realizacji w przyszłości przez inne ośrodki, które zamierzają realizować analogiczne działania w tym zakresie.

 

Łączę wyrazy szacunku,

           

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Zbigniew J. Król

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close