Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wydatków na emerytury wypłacone przez ZUS oraz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń

Interpelacja w sprawie wydatków na emerytury wypłacone przez ZUS oraz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń

9 lipca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i inni Posłowie wystosowali interpelację w sprawie wydatków na emerytury wypłacone przez ZUS oraz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń

Szanowna Pani Minister,

30 czerwca 2018 roku minęło 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej wiek emerytalny. Tym samym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponują już niewątpliwie pakietem danych, które będą nam pomocne w wypełnianiu obowiązków poselskich.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest ogólna liczba Polaków spełniających kryteria do skorzystania z uprawnień wynikających z nowej ustawy wiekowej obowiązującej od 1 października 2017 roku, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku?
 2. Ile wydano pozytywnych decyzji na wniosek o emeryturę wynikających z nowej ustawy wiekowej /proszę o wyodrębnienie danych z podziałem na: IV kwartał 2017 roku, I kwartał 2018, II kwartał 2018 roku/?
 3. Ilu osobom wypłacono świadczenie emerytalne (średnia kwartalna) wynikające z nowej ustawy wiekowej /proszę o wyodrębnienie danych z podziałem na: IV kwartał 2017 roku, I kwartał 2018, II kwartał 2018 roku/?
 4. Ile wyniosły wydatki na emerytury wypłacone przez ZUS w 2017 roku?
 5. Ile wyniosły wydatki na emerytury wypłacone przez ZUS w I półroczu 2018 roku?
 6. Ile wyniosły wydatki na emerytury wypłacone przez ZUS w związku z realizacją ustawy wiekowej /proszę o wyodrębnienie danych z podziałem na: IV kwartał 2017 roku, I kwartał 2018, II kwartał 2018 roku?

 

9 sierpnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan oraz pozostali autorzy otrzymali odpowiedź na swoją interpelację w sprawie  wydatków na emerytury wypłacone przez ZUS oraz osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń uprzejmie informuję, że w dniu 26 lipca 2018 r. wystąpiłam do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przekazanie niezbędnych danych w celu wykorzystania ich w odpowiedzi na ww. interpelację.

 

Prezes ZUS pismem z dnia 7 sierpnia br. przedstawił następujące informacje:

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o populacji miast według wieku w grudniu 2017 r. oraz przyjmując założenie o jednostajnym rozkładzie urodzeń w ciągu roku, szacuje się, że potencjalna liczba osób, które w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. ukończyły przywrócony ustawą z dnia wiek emerytalny obowiązujący do końca 2012 r. (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) wynosi około 665 tys. Liczba ta obejmuje również osoby, które pobierają renty rodzinne, emerytury „wcześniejsze” i osoby, które nie będą miała prawa do emerytury, gdyż nigdy nie podlegały ubezpieczeniom społecznym.

Liczba decyzji na wniosek o emeryturę wydanych z ustawy wiekowej przedstawia się następująco:

 • w IV kwartale 2017 r. – wydano 395 tys. decyzji, z czego blisko 313 tys. decyzji zakończonych zostało wypłatą świadczenia;
 • w I kwartale 2018 r. – wydano 120,9 tys. decyzji, z czego 102 tys. decyzji zakończonych zostało wypłatą świadczenia;
 • w II kwartale 2018 r. – wydano 76,8 tys. decyzji, z czego 60,1 tys. decyzji zakończonych zostało wypłatą świadczenia.

W przypadku pozostałych decyzji wypłata świadczeń nie została podjęta z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia lub na wniosek świadczeniobiorcy, w związku ze zbiegiem świadczeń lub odmową przyznania świadczenia.

Liczba osób, którym w okresie od października do czerwca 2018 r. wypłacono emeryturę nowosystemową w przywróconym wieku wyniosła:489,1 tys., z tego:

 • w IV kwartale 2017 r. 290,2 tys.,
 • w I kwartale 2018 r. 117,4 tys.,
 • w II kwartale 2018 r. 81,4 tys.,

Kwota wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła:

 • w 2017 roku – 139 109 mln zł (w tym w IV kwartale 2017 r. –  36 538,7 mln zł),
 • w I kwartale 2018 r. – 37 702,1 mln zł,
 • w II kwartale 2018 r. – 38 629,0 mln zł.

Kwota wzrostu wydatków na emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją ustawy przywracającej wiek emerytalny w okresie od października 2017 r. do marca 2018 r. wyniosła 4 779,7 mln zł (co stanowi 6,4% kwoty emerytur wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w tym okresie), z tego:

 • w IV kwartale 2017 r. – 1 994,3 mln zł (co stanowi 5,5% kwoty emerytur wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
 • w I kwartale 2018 r. – 2 785,4 mln zł (co stanowi 7,4% kwoty emerytur wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Obecnie są opracowywane dane dotyczące kosztów finansowych świadczeń emerytalnych, jakie wywołała ustawa wiekowa w II kwartale 2018 r. Ostateczne dane będą znane w późniejszym terminie, tj. po zakończeniu przez ZUS działań sprawozdawczych za II kwartał 2018 r.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close