Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych…

Interpelacja w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych…

Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

podczas jednego z moich dyżurów poselskich spotkałam się z przedstawicielami żołnierzy, którzy przekazali mi szereg uwag dotyczących Rozporządzenia MON z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Żołnierze Korpusu Szeregowych Zawodowych Marynarki Wojennej wskazywali następujące uwagi do w/w aktu prawnego:

  1. Załącznik nr 1 – Zestaw nr 7 oraz 8 – umundurowanie galowe – Rozporządzenie nie określa osobnego wzoru umundurowania galowego dla żołnierzy korpusu szeregowych Marynarki Wojennej.
  2. Załącznik nr 3 – w zestawach 45-49 Rozporządzenie nie określa wzorów umundurowania dla kobiet. Brak jest w zestawach spódnic przewidzianych dla kobiet w innych Rodzajach Sił Zbrojnych.

Umundurowanie wyjściowe dla żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych Marynarki  Wojennej skomponowano w zestawach nie zachowując spójności z umundurowaniem galowym.

Zgodnie  z par. 15 Rozporządzenia żołnierze zawodowi noszą umundurowanie galowe w określonych rozporządzeniem sytuacjach wg załączonych zestawów.

W stosunku do żołnierzy zawodowych Korpusu Szeregowych Zawodowych Marynarki Wojennej nie występuje odmienny zestaw umundurowania. Interpretując ściśle zapisy Rozporządzenia szeregowi zawodowi MW w sytuacjach uprawniających do noszenia umundurowania galowego powinni nosić umundurowanie zgodne z ogólnym wzorem.

Żołnierze szeregowi zawodowi – kobiety w Marynarce Wojennej „skazane” zostały na noszenie typowo męskich wzorów umundurowania. Bluza marynarska jest zaprojektowana i wyszywana w stylu przeznaczonym dla mężczyzny. Spodnie posiadają zapięcie w postaci klapy z dwoma rozporkami (rozwiązanie typowo męskie). Ponadto spodnie są bardzo szerokie w nogawkach, tworzą tzw. dzwony, które wręcz komicznie komponują się wraz z trzewikami damskimi do munduru.

Tkanina munduru to „koc” niezwykle niekomfortowa w noszeniu.

Podczas rozmów zwracano również uwagę, że żołnierze wszystkich korpusów osobowych zgłaszają problemy związane z realizacją należnego im wyposażenia w umundurowanie polowe, ćwiczebne oraz wyposażenie.

Dodatkowo żołnierze zawodowi zgłaszają poważne problemy związane z pobraniem z magazynu, zakupem bądź uszyciem nowego wzoru umundurowania galowego, które obowiązywać będzie od początku 2019 roku.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy są planowane prace w celu uszczegółowienia wzorów umundurowania oraz jego składu surowcowego dla żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych Marynarki Wojennej?
  2. Czy planuje Pan Minister włączenie do prac nad nowelizacją Rozporządzenia przedstawicieli, zarówno żołnierzy-kobiet, jak i żołnierzy-mężczyzn z korpusu szeregowych zawodowych Marynarki Wojennej?
  3. Jakie środki finansowe zabezpieczył MON wraz z Ministerstwem Finansów dla Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w celu zakupu odpowiedniej ilości umundurowania polowego, ćwiczebnego oraz wyposażenia należnego żołnierzom zgodnie z tabelami należności i niezbędnego do właściwego wykonywania zadań?
  4. Czy ministerstwo rozważa przedłużenie okresu wymagalności posiadania przez żołnierza nowego wzoru umundurowania galowego o co najmniej jeden rok w obliczu tak dużych problemów z jego pozyskaniem? Jeżeli nie to dlaczego?

 

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 25 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację  w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (nr 23846), uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

W trakcie procedowania są zmiany polegające na wprowadzeniu przedmiotów typu damskiego do umundurowania wyjściowego, m.in. spódnic marynarskich, dla kobiet korpusu szeregowych zawodowych Marynarki Wojennej (MW). Planowany termin wejścia w życie zmian – 1 stycznia 2019 r.

Jednocześnie planuje się rozpoczęcie prac mających na celu zmianę tkaniny umundurowania wyjściowego, dedykowanego dla szeregowych zawodowych, polegającą na zastosowaniu tkaniny identycznej jak w mundurach wyjściowych pozostałych żołnierzy MW. Jednakże nie planuje się zmiany wzorów mundurów użytkowanych przez szeregowych zawodowych.

Zgodnie z decyzją Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz.5) przedstawiciele korpusu szeregowych zawodowych MW nie biorą bezpośredniego udziału w pracach nad nowelizacją rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej normujących zasady noszenia umundurowania. Żołnierze mogą zgłaszać uwagi i propozycje, które zawsze podlegają szczegółowej analizie oraz opiniowaniu. Przedstawiciele korpusu szeregowych zawodowych mogą brać udział w pracach nad wyborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz badaniach użytkowych nowego umundurowania.

W 2018 r. na realizowane centralnie zakupy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) przydzielono ponad pół miliarda złotych. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych na bieżąco monitoruje poziom wyposażenia żołnierzy w nowe wzory umundurowania i w przypadku zagrożenia w wyposażeniu większej liczby żołnierzy, zastosuje stosowne rozwiązania.

 

                  

 

Wojciech SKURKIEWICZ

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close