Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gm. Kościerzyna (woj. pomorskie) na drodze krajowej nr 20 między Kościerzyną a Kornem

Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gm. Kościerzyna (woj. pomorskie) na drodze krajowej nr 20 między Kościerzyną a Kornem

W dniu 4 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała zapytanie do Ministra Infrastruktury w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gm. Kościerzyna (woj. pomorskie) na drodze krajowej nr 20 między Kościerzyną a Kornem

Szanowny Panie Ministrze, 

Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 20 na odcinku pomiędzy Kościerzyną a Kornem co roku się pogarsza.

Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie informuje, że w okresie ostatnich 4 lat  na odcinku drogi krajowej K20 od Kościerzyny (skrzyżowanie ul. Hallera) do miejscowości Korne (skrzyżowanie z drogą wojewódzką W235) zgłoszono łącznie 149 zdarzeń drogowych, z tego 41 wypadków (w wyniku których rannych zostało 69 osób) oraz 108 kolizji drogowych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kościerzyna, ale i licznych turystów odwiedzających Kaszuby proszę  o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo uwzględnia w planach swoich działań przebudowę  drogi krajowej nr 20 pomiędzy Kościerzyną i Kornem w celu poprawy bezpieczeństwa osób z niej korzystających? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

28 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie  w sprawie warunków bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 20 na odcinku Korne –Kościerzyna.

Uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitoruje oraz prowadzi analizy dotyczące m.in. stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych, w tym również na drodze krajowej nr 20.
W związku z powyższym, po dokonanej analizie resort infrastruktury skierował do realizacji zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne –Kościerzyna w ramach PBDK – PLMN”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbudowę odcinka drogi polegającą na podniesieniu parametrów do klasy GP, poprawę stanu drogi, geometrii drogi oraz doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym przebudowę skrzyżowania w miejscowości Korne, skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Łubiana.
W ramach zadania wykonane zostanie rondo, pas do skrętu w lewo, wyspy domykające dodatkowy pas, poszerzenie nawierzchni drogi do 7,0 m. Ponadto wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe o długości 6 066 m oraz rozbudowa mostu nad rzeką Pilicą.
Celem inwestycji jest rozbudowa około 6,2 km drogi krajowej nr 20 (od km 251+469 do km 257+646) oraz skrzyżowań znajdujących się na tym odcinku drogi. Ponadto budowie i przebudowie będą podlegały również krótkie odcinki dróg wojewódzkiej i gminnych w obszarze wlotów na skrzyżowania.
Obecnie aktualizowany jest harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedmiotowego zadania w związku z wcześniejszym rozszerzeniem zakresu rzeczowego o budowę ciągu pieszo-rowerowego i rozbudowę mostu. Realizacja zadania będzie możliwa w zależności od uwarunkowań rynkowych, w tym możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i zabezpieczenia pełnych środków na realizację. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Planie inwestycji GDDKiA finansowanych ze środków budżetu państwa w 2019 roku.
Zapewniam, że Ministerstwo Infrastruktury uważnie przygląda się wszelkim postulatom i wnioskom społeczeństwa w szczególności tym, które mogą skutkować poprawą bezpieczeństwa na drogach. Należy jednakże mieć na względzie dostępny limit finansowy, który w wielu przypadkach skutecznie ogranicza lub wydłuża prace resortu nad poszczególnymi zadaniami.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close