Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni

Interpelacja w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni

W dniu 25 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni

Szanowny Panie Ministrze,

przejazdy i przejścia umożliwiają bezpieczne przekraczanie linii kolejowych, choć obecnie na ważnych drogach i liniach kolejowych o dużym natężeniu ruchu dąży się do budowy wiaduktów.

Obecnie prowadzona jest w Polsce kampania „Bezpieczny przejazd”, która propaguje wśród kierowców i pieszych oraz rowerzystów i innych uczestników ruchu wzorce prawidłowego zachowania się na przejazdach kolejowych lub przejściach.

W północnych dzielnicach  Gdyni szczególnie w godzinach szczytu jest bardzo wysokie natężenie ruchu. Mieszkańcy tych dzielnic z niecierpliwością oczekują uruchomienia połączenia kolejowego dzielnic północnych ze Śródmieściem Gdyni. Jedną z alternatyw jest udrożnienie ruchu odbywającego się na przejazdach kolejowo-drogowych w Gdyni Chyloni, mających lokalizację na ulicach: Północnej i Puckiej. Problemem na tych przejazdach jest długi okres oczekiwania na otwarcie szlabanów dla ruchu samochodowego i pieszego.

W związku z powyższym proszę o następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany w funkcjonowaniu przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni Chyloni, mających lokalizację na ulicach: Północnej i Puckiej?
  2. Czy jest możliwe ustawienie wiat ochronnych dla pieszych oczekujących na otwarcie szlabanów po obu stronach przejazdu (podczas opadów atmosferycznych piesi niestety nie mają możliwości uchronić się przed opadami)?
  3. Czy jest możliwe ustawienie, np. tablicy informacji kolejowej, która wyświetlałaby czas pokazujący godzinę otwarcia szlabanów dla ruchu pieszo-samochodowego? Rozwiązałoby to problem długiego oczekiwania i ewentualny wybór alternatywnej drogi.

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 17  maja 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych w Gdyni.

Ad 1. Przedmiotowe przejazdy kolejowo-drogowe są planowane do przebudowy w ramach projektów inwestycyjnych pn. „Poprawa dostępu do portu morskiego w Gdyni” oraz „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

Ad 2. Wiaty ochronne dla pieszych oczekujących na otwarcie szlabanów musiałyby spełniać wymogi skrajni drogowej i skrajni kolejowej. Ponadto, zabudowa wiat chroniących przed opadami atmosferycznymi, wiązałaby się z ograniczeniem widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym, w związku z czym ze względów bezpieczeństwa budowa przedmiotowych obiektów nie ma uzasadnienia.

Ad 3. Nie istnieją żadne regulacje prawne w zakresie stosowania tablic informacyjnych o czasie otwarcia przejazdów. Z tego względu, również i producenci tego typu urządzeń nie dostarczają zarządcom infrastruktury takich rozwiązań technicznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosowanie takich systemów nie miałoby wpływu na czas zamknięcia rogatek na przejazdach kolejowo-drogowych. Ta kwestia jest uregulowana w §58 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rzwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.). Z danych przedstawionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynika, że personel obsługujący przejazdy zwraca szczególną uwagę na maksymalne wykorzystanie czasu pomiędzy przejazdem pociągu i przepuszczeniem ruchu kołowego przez przedmiotowe przejazdy. Wskazane przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane są na dwóch liniach dwutorowych oraz jednej jednotorowej, będących w zarządzie dwóch różnych zarządców infrastruktury, gdzie w tym samym czasie lub w krótkich odstępach kursują pociągi w różnych kierunkach, dla których przejazdy kolejowo-drogowe są częścią składową zabezpieczenia drogi przebiegu, co wynika ze względów bezpieczeństwa.

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close