Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.

Interpelacja w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.

W dniu 27 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty.

 

Szanowna Pani Minister,

 

Do Komisji Polityki Senioralnej, której mam zaszczyt przewodniczyć, wpłynął list Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, którzy czynią starania, by masowo wysiedlanych w latach 1939-1940 mieszkańców Gdyni ustawowo uznać za osoby represjonowane.

Dramat gdyńskiej ludności na przełomie lat 1939-1940 szeroko omawiany jest w naukowej literaturze. Spośród 80% wysiedlonych w tym czasie gdynian, ok 30 tysięcy nigdy po wojnie nie wróciło do miasta. Wielu z nich, bez dachu nad głową, umarło z głodu i zimna. Gdynianie zostali wygnani w nieznane, bez żadnych dokumentów i bez żadnego dobytku, z pogwałceniem konwencji haskiej z roku 1904-1907.

Już w 1946 roku wiadomo było, że to mieszkańcy Gdyni jako pierwsi padli ofiarą brutalnych masowych wysiedleń przeprowadzonych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Jednak dopiero w roku 2004 ocalali upomnieli się o swoje prawa. Mimo upływu dziesiątek lat od zdarzenia i 13 lat od momentu rozpoczęcia starań o właściwe upamiętnienie ofiar i uznanie ich praw, sprawa nie została jednak jeszcze zakończona. Wielu wysiedlonych gdynian nie doczekało się należnej rekompensaty, a pozostali, będąc dziś u schyłku życia, ciągle mają nadzieję na godne potraktowanie ich przez polskie państwo.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Czy trwają w ministerstwie prace nad ustawowym uhonorowaniem wysiedlonych w latach 1939-1940 gdynian i przyznanie im należnej rekompensaty?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 11 kwietnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie ustawowego uhonorowania wysiedlonych w latach 1939 – 1940 Gdynian i przyznania im należnej rekompensaty.

W dniu 7 listopada 2018 r. do Sejmu RP został wniesiony komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3044).

Projekt ustawy dotyczy objęcia przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) osób, które w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 marca 1940 r. zostały deportowane przez hitlerowskie władze bezpieczeństwa, z przyczyn narodowościowych lub rasowych, z terenów, które w dniu 8 października 1939 r. zostały włączone do Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, na tereny, które na podstawie decyzji okupacyjnych władz niemieckich z dnia 12 października 1939 r. stanowiły terytorium Generalnego Gubernatorstwa.

Projektowane rozwiązania mają na celu umożliwić wskazanym osobom uzyskanie statusu osoby represjonowanej na zasadach analogicznych, jakie są stosowane w przypadku osób, które podlegały różnym formom represji w okresie wojny i w okresie powojennym, jak przykładowo osób, które przebywały w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady, w gettach, w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. ZSRR, czy też na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Konsekwencją przyjęcia przez Sejm RP projektowanych rozwiązań będzie objęcie tych osób prawem do świadczeń pieniężnych, w skład których wchodzi dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny,  w łącznej wysokości  wynoszącej obecnie 426,762 zł,  i innych uprawnień uregulowanych przepisami wymienionej ustawy.

W dniu 23 listopada 2018 r. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3044) został skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Decyzje o dalszych pracach nad przedmiotowym projektem ustawy i jego ostatecznym kształcie podejmuje Parlament.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close