Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie edukacji diabetologicznej

Interpelacja w sprawie edukacji diabetologicznej

W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie edukacji diabetologicznej.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2019 przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dotyczącej świadomości osób chorujących na cukrzycę w zakresie prawidłowej iniekcji insuliny, wiedza polskich pacjentów diabetologicznych jest bardzo niska. Mimo wieloletnich działań edukacyjnych Stowarzyszenia Diabetyków, takich jak: warsztaty edukacyjne czy akcje społeczne, problem braku dostępu do edukacji diabetologicznej wciąż istnieje. Brak wiedzy wywołuje u pacjentów negatywne skutki, co naraża nie tylko ich zdrowie, lecz również państwo na dodatkowe koszty związane, np. z koniecznością leczenia powikłań. Z otrzymanych przeze mnie  informacji wynika, że większość pacjentów nie stosuje się do tak podstawowej zasady, jaką jest jednokrotne używanie jednorazowych igieł służących do iniekcji insuliny. W celu uzyskania podstawowej wiedzy wielu pacjentów kieruje się do źródeł pozamedycznych, takich jak: Internet, porada znajomego, czy nawet własna intuicja.

Edukacja diabetologiczna jest wciąż pomijana w kontekście prawidłowego prowadzenia pacjenta chorego na cukrzycę. Niestety porada diabetologiczna nie jest świadczeniem oddzielnie kontraktowanym   w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Chorzy często nie posiadają wystarczającej wiedzy, a brak środków finansowych jeszcze pogłębia negatywne skutki nieprawidłowego leczenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy świadczenie porady diabetologicznej zostanie oddzielnie zakontraktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli tak to kiedy? Jeśli nie, to dlaczego?
  2. Jakie działania zostaną podjęte w sprawie poprawy edukacji diabetologicznej?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

9 sierpnia 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie edukacji diabetologicznej. Uprzejmie informuje, że w nowelizowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza się poradę pielęgniarską – diabetologia. Na świadczenie składa się:
1) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia lub
2) dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, lub
3) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
4) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
5) ordynacja określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
6) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Mając na uwadze działania pielęgniarki z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, składające się na poradę pielęgniarską – diabetologia, uprzejmie informuję, że obejmują one:
1) przeprowadzenie wywiadu w celu oceny stopnia przygotowania pacjenta do samokontroli i samoopieki;
2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami;
3) wykonanie badania fizykalnego;
4) ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych;
5) opracowanie planu edukacji diabetologicznej;
6) przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi;
7) nauka technik samodzielnej obserwacji;
8) ocena postępów i ustalenie planu reedukacji (przy kolejnych wizytach);
9) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z edukacją diabetologiczną;
10) wydanie przez pielęgniarkę informacji o wystawionych zaleceniach.
Na podkreślenie zasługuje, iż w ramach przedmiotowej porady pielęgniarskiej, dokonywane jest ustalenie indywidualnych celów terapeutycznych; dostosowanych do potrzeb pacjenta, a w tym także opracowanie planu edukacji diabetologicznej.
Ponadto warto zaznaczyć, że w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), celu operacyjnego nr 1 pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu
odżywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa prowadzone jest Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). NCEŻ to portal, który od 2017 r. prowadzony jest przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Zapewnia on dostęp do wiarygodnych
informacji na temat żywności, żywienia, aktywności fizycznej, chorób wynikających z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, a także zasad postępowania dietetycznego w różnych jednostkach chorobowych. W ramach NCEŻ funkcjonuje również Centrum
Dietetyczne Online (CDO). Każda osoba dorosła może skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej konsultacji. Aby umówić się na poradę online trzeba wejść na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Konsultacja dietetyka z pacjentem odbywa się poprzez komunikator podobny do powszechnie znanych komunikatorów internetowych. Rozmawiając, specjalista i pacjent mogą się widzieć, a opcja czatu pozwala na przesyłanie dodatkowych informacji, linków lub załączników w czasie rzeczywistym. Dietetycy Centrum są dostępni we wszystkie dni robocze oraz w soboty.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close