Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków

Interpelacja w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków

W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożeny Borys-Szopy w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków.

 

Szanowna Pani Minister,

 

Na Półwyspie Helskim, ale i w pozostałych częściach polskiego nabrzeża wielu mieszkańców utrzymuje się z pracy podczas połowu ryb. Część z nich oprócz pracy rybaka pełni podczas połowów funkcję kucharza czy mechanika. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach są jednak także rybakami. I podobnie jak ich koledzy wykonujący tylko pracę rybaka,wykonują pracę w szczególnych warunkach. Ich zdrowie w związku z pracą na morzu powoduje  trwałe uszczerbki na zdrowiu.

Niestety ze względu na zajmowane stanowisko: kucharza bądź mechanika nie mogą skorzystać z ustawy o emeryturach pomostowych. W innych krajach pracujący na kutrach, nie są różnicowani w przepisach emerytalnych ze względów na funkcję, jaką pełnią.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy ministerstwo planuje zmiany dotyczące włączenia rybaków morskich zatrudnionych na stanowisku kucharzy i mechaników do grupy osób uprawnionych do wcześniejszego nabycia prawa do  emerytury pomostowej ? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

7 sierpnia 2019 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała interpelację w sprawie emerytur pomostowych dla rybaków.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowało projekt ustawy o pracy na statkach rybackich (UC 109), przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 lipca 2019 r., który w dniu 29 lipca br. został przekazany do Sejmu RP (druk nr 3712).

W projekcie tym, obok kompleksowego uregulowania kwestii związanych z życiem  i pracą na statkach rybackich, jak również uprawnień rybaków oraz obowiązków armatorów statków rybackich wobec nich, wprowadza się rozwiązania dotyczące emerytur pomostowych rybaków morskich.

Rozwiązania te wynikają z inicjatywy strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego i zostały uzgodnione z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Intencją rozwiązań proponowanych w projekcie jest przede wszystkim zmiana interpretacji definicji rybaka i czynności przez niego wykonywanych, jak również umożliwienie rybakom, którym nie przyznano prawa do emerytury pomostowej (ze względu na zawężoną interpretację pojęcia „rybak”, ograniczoną wyłącznie do osób pracujących bezpośrednio przy połowie ryb) o ponowne ubieganie się przed organem rentowym o przyznanie świadczenie w postaci emerytury pomostowej.

Projekt zakłada (art. 2 pkt 9), że rybakami są wszyscy członkowie załogi statku rybackiego, z wyjątkiem osób okazjonalnie wykonujących na statku rybackim pracę niezwiązaną z połowem organizmów morskich.

W związku z taką definicją rybaka, w projekcie zaproponowano również regulację odnoszącą się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924). Mianowicie, z art. 1 ust. 6 projektu wynika, że prace wykonywane przez rybaków (w takim właśnie szerokim ujęciu) uważa się za prace, o których mowa w pkt 22 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych.

W związku z powyższym, po wejściu w życie projektowanej ustawy (art. 82 projektu) pracami w szczególnych warunkach, uprawniającymi do uzyskania prawa do emerytury pomostowej będą nie tylko prace związane bezpośrednio z połowem ryb, ale również inne prace wykonywane przez członków załogi statku rybackiego, np. prace wykonywane przez osoby zatrudnione na stanowisku mechanika, czy też kucharza (jeżeli takie osoby są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy).

W przepisach przejściowych projektu znalazła się ponadto regulacja z której wynika, że do prac w szczególnych warunkach, o których mowa w pkt 22 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, zostaną zaliczone również prace wykonywane do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy przez marynarzy lub rybaków w rozumieniu przepisów dotyczących pracy na morzu, którzy wykonywali prace członków załogi statku rybackiego, w tym prace niezwiązane bezpośrednio z połowem i podlegali z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach pomostowych (art. 79 projektu).

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close