Komisja Zdrowia


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Komisja Zdrowia

Poseł Małgorzata  Zwiercan jest członkiem Komisja Zdrowia, która została powołana w VIII kadencji Sejmu RP 16 listopada 2015 roku. Przewodniczącym Komisji Zdrowia jest Poseł Bartosz Arłukowicz. Do zakresu działań Komisji należą sprawy związane z ochrona zdrowia, a w jej skład wchodzi 37 Posłów.

Prezydium Komisji Zdrowia

 • Bartosz Arłukowicz – przewodniczący /PO/
 • Tadeusz Dziuba – zastępca przewodniczącego /PiS/
 • Anna Kwiecień – zastępca przewodniczącego /PiS/- od 27.10.17 r.
 • Tomasz Latos – zastępca przewodniczącego /PiS/
 • Beata Małecka-Libera – zastępca przewodniczącego / PO/
 • Marek Ruciński – zastępca przewodniczącego /N/
 • Andrzej Sośnierz – zastępca przewodniczącego /PiS/

Skład Komisji Zdrowia

 • Alicja Chybicka /PO/
 • Anna Czech /PiS/
 • Katarzyna Czochara /PiS/ – od 16.12.15
 • Marcin Duszek – /PIS/ – od 08.02.18
 • Barbara Dziuk /PiS/ – od 25.11.15
 • Grzegorz Furgo /PO/ – 12.10.17
 • Lidia Gądek /PO/
 • Elżbieta Gelert /PO/
 • Teresa Glenc /PiS/
 • Marek Hok /PO/
 • Józefa Hrynkiewicz /PiS/
 • Alicja Kaczorowska /PiS/ – od 29.12.15
 • Ewa Kopacz /PO/
 • Władysław Kosiniak-Kamysz /PSL/
 • Jerzy Kozłowski /Kukiz 15/ – od 29.04.16
 • Bernadeta Krynicka /PiS/
 • Gabriela Masłowska /PiS/
 • Kazimierz Matuszny /PiS/
 • Rajmund Miller /PO/
 • Krzysztof Ostrowski /PiS/
 • Zbigniew Pawłowicz /PO/
 • Grzegorz Raczak /PiS/ – od 10.06.16
 • Elżbieta Radziszewska /PO/
 • Paweł Rychlik  / PiS/ – od 06.12.18
 • Jarosław Sachajko /Kukiz15/
 • Paweł Skutecki /Kukiz15/
 • Krzysztof Szulowski /PiS/
 • Krystyna Wróblewska /PiS/
 • Marian Zembala /PO/
 • Małgorzata Zwiercan /WiS/

……………………………………………………….

 • Zbigniew Ajcher /PO/ – do 12.10.17
 • Joanna Borowiak /PiS/ – do 08.02.18
 • Kamila Gasiuk-Pihowicz /N/ – do 10.06.16
 • Joanna Kopcińska /PiS/ – do 19.12.17
 • Radosław Lubczyk /N/ – do 18.01.19
 • Sławomir Neumann /PO/ – do 25.11.15
 • Dariusz Piontkowski /PiS/ – do 25.11.15
 • Józefa Szczurek-Żelazko /PiS/- do 01.02.17
 • Jolanta Szczypińska / PiS/- wygaśnięcie mandatu
 • Sylwester Tułajew /PiS/ – do 16.12.15
 • Teresa Wargocka /PiS/ – do 18.11.15
 • Maria Zuba /PiS/ – do 13.05.16
 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 2. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 4. Obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 5. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 7. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.
 8. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 9. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 11. Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 12. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 13. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
 14. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
 15. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 16. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 17. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 18. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 19. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 20. Rządowy projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 21. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 22. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 23. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
 24. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.
 25. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 26. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 27. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 28. Rządowy projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 29. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 30. Obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudniania w ochronie zdrowia.
 31. 16Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium51
 32. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 33. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 34. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 35. Rzadowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
 36. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
 37. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.
 38. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 39. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 40. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 41. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 42. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 43. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 44. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
 45. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 46. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
CLXXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

16 lipca 2019 r. odbyło się CLXXXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją  Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat drastycznego obniżenia dostępności leków dla pacjentów.

Transmisja z CLXXXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

16 lipca 2019 r. odbyło się CLXXXVI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Transmisja z CLXXXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

4 lipca 2019 r. odbyło się CLXXXV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zaopiniowano projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Transmisja z CLXXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

CLXXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

3 lipca 2019 r. odbyło się CLXXXIV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Transmisja z CLXXXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

CLXXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

2 lipca 2019 r. odbyło się CLXXXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji

Transmisja z CLXXXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

 CLXXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

CLXXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

25 czerwca 2019 r. odbyło się CLXXXII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego:

Rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
1) części budżetowej 46 – Zdrowie,
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 75, 89 i 93,
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia,
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów,
5) dotacji podmiotowych,
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
8) państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
9) państwowej osoby prawnej – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
10) środków europejskich w zakresie zdrowia
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta

Transmisja z CLXXXII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

CLXXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

13 czerwca 2019 r. odbyło się CLXXXI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego dokonano zmian w składzie Prezydium Komisji.

Transmisja z CLXXXI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

CLXXX posiedzenie Komisji Zdrowia

11 czerwca 2019 r. odbyło się CLXXX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego dokonano zmian w składzie Prezydium Komisji.

Transmisja z CLXXX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

16 maja 2019 r. odbyło się CLXXIX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego:

I. Rozpatrzono poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
II. Rozpatrzono poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
III. Rozpatrzono poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CLXXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

16 maja 2019 r. odbyło się CLXXIX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego:

I. Rozpatrzono poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
II. Rozpatrzono poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
III. Rozpatrzono poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CLXXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

16 maja 2019 r. odbyło się CLXXVIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r.  w zakresie działania Komisji Zdrowia

Zaopiniowano również  projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.

Transmisja z CLXXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

15 maja 2019 r. odbyło się CLXXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CLXXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

15 maja 2019 r. odbyło się CLXXVI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CLXXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

25 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXXV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CLXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

24 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXXIV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Transmisja z CLXXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

12 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  propozycję tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r.

Transmisja z CLXXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

4 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXXI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CLXXI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXX posiedzenie Komisji Zdrowia

3 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXX  posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży.

 

CLXX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z CLXX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

3 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXIX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej.

Transmisja z CLXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

2 kwietnia 2019 r. odbyło się CLXVIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie”.

Transmisja z CLXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

14 marca 2019 r. odbyło się CLXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. „sieci szpitali” po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zaopiniowanie również projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.

Transmisja z CLXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

13 marca 2019 r. odbyło się CLXVI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat systemu opieki geriatrycznej.

Transmisja z CLXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

CLXV posiedzenie Komisji Zdrowia

21 lutego 2019 r. odbyło się CLXV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych  oraz rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Transmisja z CLXV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

21 lutego 2019 r. odbyło się CLXIV  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w czasie którego rozpatrzono Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia

Transmisja z CLXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

21 lutego 2019 r. odbyło się CLXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Transmisja z CLXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXII posiedzenie Komisji Zdrowia

20 lutego 2019 r. odbyło się CLXII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Transmisja z CLXII posiedzenia Komisji Zdrowia

Transmisja z CLXII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLXI posiedzenie Komisji Zdrowia

19 lutego 2019 r. odbyło się CLXI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych

Transmisja z CLXI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLX posiedzenie Komisji Zdrowia

17 stycznia 2019 r. odbyło się CLX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się rządowym projektem ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz rozpatrzono projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Transmisja z CLX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLIX posiedzenie Komisji Zdrowia

3 stycznia 2019 r. odbyło się CLIX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia oraz dyskutowano na temat wyjazdowego posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w Serocku „.

Transmisja z CLIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

13 grudnia 2018 r. odbyło się CLVIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej”.

Transmisja z CLVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLVII posiedzenie Komisji Zdrowia

13 grudnia 2018 r. odbyło się CLVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat zapobiegania i leczenia depresji

Transmisja z CLVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLVI posiedzenie Komisji Zdrowia

6 grudnia 2018 r. odbyło się CLVI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Transmisja z CLVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CLV posiedzenie Komisji Zdrowia

5 grudnia 2018 r. odbyło się CLV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz rozpatrzono sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.” .

 

Transmisja z CLV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLIV posiedzenie Komisji Zdrowia

21 listopada 2018 r. odbyło się CLIV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rozpatrzenie „Sprawozdania dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Transmisja z CLIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CLIII posiedzenie Komisji Zdrowia

20 listopada 2018 r. odbyło się CLIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego ponownie rozpatrzono rozpatrzenie sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Transmisja z CLIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLII posiedzenie Komisji Zdrowia

20 listopada 2018 r. odbyło się CLII wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w czasie którego rozpatrzono obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Transmisja z CLII posiedzenia Komisji Zdrowia

CLI posiedzenie Komisji Zdrowia

8 listopada 2018 r. odbyło się CLI wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w czasie którego rozpatrzono obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Transmisja z CLI posiedzenia Komisji Zdrowia

CL posiedzenie Komisji Zdrowia

7 listopada 2018 r. odbyło się CL posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CL posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLIX posiedzenie Komisji Zdrowia

23 października 2018 r. odbyło się CXLIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXLIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

23 października 2018 r. odbyło się CXLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie:

1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 43, 57 i 91;
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7;
5) dotacji podmiotowych z zał. nr 9;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
7) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) planu finansowego państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) planu finansowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 15;
– referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech,
– koreferat przedstawia poseł Gabriela Masłowska,
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
– referuje dyrektor generalny Biura Rzecznika Praw Pacjenta Jarosław Fiks,
– koreferat przedstawia poseł Gabriela Masłowska.
Zaopiniowano również projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

 

Transmisja z CXLVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLVII posiedzenie Komisji Zdrowia

23 października 2018 r. odbyło się CXLVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXLVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLVI posiedzenie Komisji Zdrowia

4 października 2018 r. odbyło się CXLVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.

Transmisja z CXLVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLV posiedzenie Komisji Zdrowia

3 października 2018 r.  odbyło się CXLV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego na temat sytuacji techników farmaceutycznych w systemie ochrony zdrowia”.

 

Transmisja z CXLV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLIV posiedzenie Komisji Zdrowia

2 października 13 września 2018 r.  odbyło się CXLIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych

Transmisja z CXLIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLIII posiedzenie Komisji Zdrowia

13 września 2018 r.  odbyło się CXLIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXLIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLII posiedzenie Komisji Zdrowia

13 września 2018 r. odbyło się CXLII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego:

I. Zaopiniowano sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
II. Rozpatrzono Sprawozdanie finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016
III. Rozpatrzono Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017
IV. Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017
V. Rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Transmisja z CXLII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXLI posiedzenie Komisji Zdrowia

11 września 2018 r.  odbyło się CXLI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Transmisja z CXLI posiedzenia Komisji Zdrowia

CXL posiedzenie Komisji Zdrowia

11 września 2018 r.  odbyło się CXL posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży w czasie którego odbyło się rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Transmisja z CXL posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

20 lipca  2018 r.  odbyło się CXXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Transmisja z CXXXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

19 lipca  2018 r.  odbyło się CXXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw; odbyło się  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  oraz rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r.

 

Transmisja z CXXXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

17 lipca  2018 r.  odbyło się CXXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Transmisja z CXXXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

5 lipca  2018 r.  odbyło się CXXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r oraz  poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Transmisja z CXXXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

5 lipca  2018 r.  odbyło się CXXXV wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Transmisja z CXXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

4 lipca  2018 r.  odbyło się CXXXIV  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego  miało miejsce  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  oraz rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Zaopiniowano  również  projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.

Transmisja z CXXXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

14 czerwca  2018 r.  odbyło się CXXXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego:

Rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 44, 57, 75 i 90;
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
5) dotacji podmiotowych;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) państwowej osoby prawnej – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia;
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

 

Transmisja z CXXXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

7 czerwca  2018 r.  odbyło się CXXXII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego dokonano wyboru posła sprawozdawcy do dodatkowego sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2386 i 2541).

Transmisja z CXXXII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

7 czerwca  2018 r.  odbyło się CXXXI  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz  informacje na temat onkologii i hematologii dziecięcej. Zaopiniowano również projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

Transmisja z CXXXI posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXX posiedzenie Komisji Zdrowia

6 czerwca  2018 r.  odbyło się CXXX  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas któregozapoznano się z informacją  Ministra Zdrowia na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali) na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 844), a także dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach tejże sieci”.

 

Transmisja z CXXX posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

5 czerwca  2018 r.  odbyło się CXXIX  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Transmisja z CXXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

10 maja  2018 r.  odbyło się CXXVIII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki stomatologicznej w systemie ochrony zdrowia.

Transmisja z CXXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

10 maja  2018 r.  odbyło się CXXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego:

I. Rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
II. Rozpatrzono uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Transmisja z CXXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

9 maja  2018 r.  odbyło się CXXVI  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono wniosek o nierozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

8 maja  2018 r.  odbyło się CXXV  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego  poruszono sprawy bieżące.

Transmisja z CXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

8 maja  2018 r.  odbyło się CXXV  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego  poruszono sprawy bieżące.

Transmisja z CXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

12 kwietnia  2018 r.  odbyło się CXXIV  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego dokonano zmian w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

11 kwietnia  2018 r.  odbyło się CXXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw; rozpatrzono informacje na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej – kontynuacja. Rozpatrzono również propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

 

Transmisja z CXXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

10 kwietnia  2018 r.  odbyło się CXXII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXXII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

22 marca  2018 r.  odbyło się CXXI  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono informację na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej

Transmisja z CXXI posiedzenia Komisji Zdrowia

CXX posiedzenie Komisji Zdrowia

21 marca  2018 r.  odbyło się CXX  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono informację na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi

Transmisja z CXX posiedzenia Komisji Zdrowia

CXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

19 marca  2018 r.  odbyło się CXIX  (wyjazdowe) posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie ograniczenia szkodliwości smogu”.

Transmisja z CXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

28 lutego  2018 r.  odbyło się CXVIII  posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozpatrzono obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Transmisja z CXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

28 lutego  2018 r.  odbyło się CXVII posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego odbyło  się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

CXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

27 lutego  2018 r.  odbyło się CXVI posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono wniosek o powołanie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego.

CXV posiedzenie Komisji Zdrowia

8 lutego  2018 r.  odbyło się CXV posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego zapoznano sie z informacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek, wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”.

CXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

7 lutego 2018 r.  odbyło się CXIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację na temat przyjętej metodologii oraz postępie prac nad taryfikacją świadczeń medycznych.

Transmisja z CXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

6 lutego 2018 r.  odbyło się CXIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXII posiedzenie Komisji Zdrowia

25 stycznia 2018 r.  odbyło się CXII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2016 roku”.

Transmisja z CXII posiedzenia Komisji Zdrowia

CXI posiedzenie Komisji Zdrowia

24 stycznia 2018 r.  odbyło się CXI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego dokonano zmiany w składzie Prezydium Komisji oraz zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia.

 

Transmisja z CXI posiedzenia Komisji Zdrowia

CX posiedzenie Komisji Zdrowia

10 stycznia 2018 r.  odbyło się CX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Transmisja z CX posiedzenia Komisji Zdrowia

CIX posiedzenie Komisji Zdrowia

9 stycznia 2018 r. odbyło się CIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z CIX posiedzenia Komisji Zdrowia

CVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

3 stycznia 2018 r. odbyło się CVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację  Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out.

Transmisja z CVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CVII posiedzenie Komisji Zdrowia

13 grudnia 2017 r. odbyło się CVII posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży w czasie którego rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia. Podczas posiedzenia rozpatrzono także informację Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy. Rozpatrzono również informację Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat – Model prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży.

Transmisja z CVII posiedzenia Komisji Zdrowia

CVI posiedzenie Komisji Zdrowia

13 grudnia 2017 r. odbyło się CVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul.

Transmisja z CVI posiedzenia Komisji Zdrowia

CV posiedzenie Komisji Zdrowia

6 grudnia 2017 r. odbyło się CV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego uzupełniono skład Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Transmisja z CV posiedzenia Komisji Zdrowia

CIV posiedzenie Komisji Zdrowia

6 grudnia 2017 r. odbyło się CIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat powodów kilkukrotnego przeprowadzenia w ostatnich miesiącach podwyżek cen leków dla pacjentów po przeszczepach.

Transmisja z CIV posiedzenia Komisji Zdrowia

CIII posiedzenie Komisji Zdrowia

5 grudnia 2017 r. odbyło się CIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Transmisja z CIII posiedzenia Komisji Zdrowia

CII posiedzenie Komisji Zdrowia

23 listopada 2017 r. odbyło się CII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zaopiniowano projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Transmisja z CII posiedzenia Komisji Zdrowia

CI posiedzenie Komisji Zdrowia

22 listopada 2017 r. odbyło się CI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw. Rozpatrzono także poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Transmisja z CI posiedzenia Komisji Zdrowia

C posiedzenie Komisji Zdrowia

21 listopada 2017 r. odbyło się C posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zaopiniowano dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

Transmisja z C posiedzenia Komisji Zdrowia

XCIX posiedzenie Komisji Zdrowia

8 listopada 2017 r. odbyło się XCIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Transmisja z XCIX posiedzenia Komisji Zdrowia

XCVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

26 października 2017 r. odbyło się XCVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki  zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813, 1813-A i 1940).

Transmisja z XCVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

XCVII posiedzenie Komisji Zdrowia

25 października 2017 r. odbyło się XCVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;

2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57 i 75 i 91;

3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,

c) dotacje celowe z zał. nr 8;

4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7;
5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9;
6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;

9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14;
10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 15;
– referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowak,
– koreferuje poseł Gabriela Masłowska;
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
Transmisja z XCVII posiedzenia Komisji Zdrowia

XCVII posiedzenie Komisji Zdrowia

XCVI posiedzenie Komisji Zdrowia

24 października 2017 r. odbyło się XCVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdania Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Transmisja z XCV posiedzenia Komisji Zdrowia

XCV posiedzenie Komisji Zdrowia

13 października 2017 r. odbyło się XCV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacjami Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat postępu negocjacji z protestującymi lekarzami rezydentami”.

Transmisja z XCV posiedzenia Komisji Zdrowia

XCIV posiedzenie Komisji Zdrowia

12 października 2017 r. odbyło się XCIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw oraz poselski projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką.

Transmisja z XCIV posiedzenia Komisji Zdrowia

XCIV posiedzenie Komisji Zdrowia

XCIII posiedzenie Komisji Zdrowia

11 października 2017 r. odbyło się XCIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Transmisja z XCIII posiedzenia Komisji Zdrowia

XCII posiedzenie Komisji Zdrowia

10 października 2017 r. odbyło się XCII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacjami Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny na temat działań, jakie zamierzają podjąć w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiologii po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również w sprawie zmiany wycen tych świadczeń”.

Transmisja z XCII posiedzenia Komisji Zdrowia

XCII posiedzenie Komisji Zdrowia

XCI posiedzenie Komisji Zdrowia

10 października 2017 r. odbyło się XCI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat działań, jakie zamierza podjąć Minister Zdrowia w celu poprawy sytuacji finansowej lekarzy rezydentów, jak również w sprawie przeciągającego się strajku głodowego lekarzy rezydentów.

Transmisja z XCI posiedzenia Komisji Zdrowia

XC posiedzenie Komisji Zdrowia

28 września 2017 r. odbyło się XC posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  rządowe dokumenty:

– Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (druk nr 776),
– Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1801).
– przedstawia zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz.
Komisja rozpatrzyła również wniosek wniosku o skierowanie do Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 XC posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XC posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

26 września 2017 r. odbyło się LXXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją finansów Publicznych w czasie którego rozpatrzono projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

LXXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXXXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

 

LXXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

14 września 2017 r. odbyło się LXXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

LXXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXXXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

14 września 2017 r. odbyło się LXXXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Zaopiniowano także sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. oraz rozpatrzono  sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016.

 

Transmisja z LXXXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

13 września 2017 r. odbyło się LXXXVI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

LXXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXXXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

12 września 2017 r. odbyło się LXXXV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Rozpatrzono i zaopiniowano również dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji Zdrowia

LXXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

12 września 2017 r. odbyło się LXXXIV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

LXXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXXXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

19 lipca 2017 r. odbyło się LXXXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium oraz rozpatrzono wniosek o powołanie podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

Transmisja z LXXXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

18 lipca 2017 r. odbyło się LXXXII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono   rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z LXXXII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

5 lipca 2017 r. odbyło się LXXXI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komisja zaopiniowała projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok oraz projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

Transmisja z LXXXI posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXX posiedzenie Komisji Zdrowia

21 czerwca 2017 r. odbyło się LXXX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Transmisja z LXXX posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXX posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

20 czerwca 2017 r. odbyło się LXXIX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:

1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57, 83 i 88;
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
5) dotacji podmiotowych;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) państwowej osoby prawnej – Agencji Oceny Technologii Medycznych;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia,
– referuje Minister Zdrowia,
– koreferuje poseł Gabriela Masłowska;
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– referuje Rzecznik Praw Pacjenta,
– koreferuje poseł Gabriela Masłowska.

LXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

7 czerwca 2017 r. odbyło się LXXVIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 1583)

Transmisja z LXXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

24 maja 2017 r. odbyło się LXXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1319 i 1488)- kontynuacja.

Transmisja z LXXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

24 maja 2017 r. odbyło się LXXVI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie drastycznej podwyżki cen leków dla pacjentów po przeszczepach.

Transmisja z LXXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

11 maja 2017 r. odbyło się LXXV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1319 i 1488).

Transmisja z LXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

10 maja 2017 r. odbyło się LXXIV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  propozycje tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.

Transmisja z LXXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXIV posiedzenie komisji Zdrowia

LXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

19 kwietnia 2017 r. odbyło się LXXIII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z LXXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

6 kwietnia 2017 r. odbyło się LXXII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Transmisja z LXXII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

LXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

5 kwietnia 2017 r. odbyło się LXXI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

LXXI posiedzenie Komisji Zdrowia 

Transmisja z LXXI posiedzenia Komisji Zdrowia

LXX posiedzenie Komisji Zdrowia

23 marca 2017 r. odbyło się LXX  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz rozpatrzono wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

LXX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXX posiedzenia Komisji Zdrowia

LXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

21 marca 2017 r. odbyło się LXIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

LXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXIX posiedzenia Komisji Zdrowia

LXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

21 marca 2017 r. odbyło się LXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat negatywnych skutków dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której ma zostać utworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „sieci szpitali.

Transmisja z LXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

9 marca 2017 r. odbyło się LXVII  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

LXVII posiedzenie Komisja Zdrowia

Transmisja z LXVII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

8 marca 2017 r. odbyło się LXVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

LXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXVI posiedzenia Komisji Zdrowia

LXV posiedzenie Komisji Zdrowia

24 lutego 2017 r. odbyło się LXV  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zatwierdzono projekt formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LXV posiedzenie komisji Zdrowia

Transmisja z LXV posiedzenia Komisji Zdrowia

LXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

23 lutego 2017 r. odbyło się LXIV posiedzenie Komisji Zdrowia  w czasie którego rozpatrzono projektu formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXIV posiedzenia Komisji Zdrowia

LXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

22 lutego 2017 r.  odbyło się LXIII posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisjami: Gospodarki i Rozwoju; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. w czasie posiedzenia zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. Sieci szpitali.

LXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXII posiedzenie Komisji Zdrowia

9 lutego 2017 r. odbyło się LXII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapoznano się również z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

LXII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXII posiedzenia Komisji Zdrowia

LXI posiedzenie Komisji Zdrowia

8 lutego 2017 r.  odbyło się LXI  posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz rządowy  projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

LXI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LXI posiedzenia Komisji Zdrowia

LX posiedzenie Komisji Zdrowia

7 lutego 2017 r. odbyło się LX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką.

LX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LX posiedzenia Komisji Zdrowia

LIX posiedzenie Komisji Zdrowia

25 stycznia 2017 r.  odbyło się LIX  posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisjami: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Edukacji, Nauki i Młodzieży w czasie którego rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania e-uzależnieniom dzieci i młodzieży wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia i stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

LIX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LIX posiedzenia Komisji Zdrowia

LVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

25 stycznia 2017 r.  odbyło się LVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego  odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

LVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LVII posiedzenie Komisji Zdrowia

17 stycznia 2017 r.  odbyło się LVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zaopiniowano dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

LVII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LVII posiedzenia Komisji Zdrowia

LVI posiedzenie Komisji Zdrowia

15 grudnia 2016 r. odbyło się LVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

LVI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LVI posiedzenia Komisji Zdrowia

LV posiedzenie Komisji Zdrowia

14 grudnia 2016 r. odbyło się LV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy dokumentu „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r.”, a także  informację na temat problemów w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (nakłady finansowe, kształcenie kadry, dostępność leczenia i warunki leczenia, niezaspokojone potrzeby)

LV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LV posiedzenia Komisji Zdrowia

LIV posiedzenie Komisji Zdrowia

1 grudnia 2016 r. odbyło się LIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

LIV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LIV posiedzenia Komisji Zdrowia

LIII posiedzenie Komisji Zdrowia

1 grudnia 2016 r. odbyło się LIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego:

I. Zaopiniowano projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok.
II. Rozpatrzono i zaopiniowano dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Zdrowia w sprawie okoliczności wykrycia nieprawidłowości w dystrybucji leku kardiologicznego Altram”.

LIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LIII posiedzenia Komisji Zdrowia

LII posiedzenie Komisji Zdrowia

30 listopada 2016 r. odbyło się LII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła dotycząca planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali.

LII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z LII posiedzenia Komisji Zdrowia

LI posiedzenie Komisji Zdrowia

29 listopada 2016 r. odbyło się LI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono   rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Transmisja z LI posiedzenia Komisji Zdrowia

L posiedzenie Komisji Zdrowia

15 listopada 2016 r. odbyło się L posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono   rządowy dokumentu „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2014 r.” (druk nr 191) oraz rozpatrzono  rządowy dokument „Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2015 roku” (druk nr 893)

L posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z L posiedzenia Komisji Zdrowia

XLIX posiedzenie Komisji Zdrowia

4 listopada 2016 r. odbyło się XLIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  zaopiniowano dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r.” – kontynuacja.

XLIX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLIX posiedzenia Komisji Zdrowia

XLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

3 listopada 2016 r. odbyło się XLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 890 i 960).

XLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLVIII posiedzenia Komisji Zdrowia

XLVII posiedzenie Komisji Zdrowia

3 listopada 2016 r. odbyło się XLVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Zdrowia – wniosek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r.”

XLVII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLVII posiedzenia Komisji Zdrowia

XLVI posiedzenie Komisji Zdrowia

25 października 2016 r. odbyło się XLVI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

XLVI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLVI posiedzenia Komisji Zdrowia

XLV posiedzenie Komisji Zdrowia

20 października 2016 r. odbyło się XLV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

XLV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLV posiedzenia Komisji Zdrowia

XLIV posiedzenie Komisji Zdrowia

20 października 2016 r. odbyło się XLIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono:

–  poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
– i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie:
1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 44, 57 i 75;
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8;
4) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
5) dotacje podmiotowe z zał. nr 9;
6) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
7) plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14;
10) środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 15
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;

XLIV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLIV posiedzenia Komisji Zdrowia

XLIII posiedzenie Komisji Zdrowia

5 października 2016 r. odbyło się XLIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację na temat funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. System kształcenia diagnostów, zmiany prawne dotyczące ww. tematu.

XLIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLIII posiedzenia Komisji Zdrowia

XLII posiedzenie Komisji Zdrowia

4 października 2016 r. odbyło się XLII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

XLII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLII posiedzenia Komisji Zdrowia

XLI posiedzenie Komisji Zdrowia

23 września 2016 r. odbyło się XLI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zapoznano się z informacją Rządu na temat sytuacji związanej z protestem środowisk medycznych zaplanowanych na 24 września 2016 roku”.

XLI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XLI posiedzenie Komisji Zdrowia

XL posiedzenie Komisji Zdrowia

22 września 2016 r. odbyło się XL posiedzenie Komisji Zdrowia wraz z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz  Komisją Polityki Społecznej i Rodziny w czasie którego  rozpatrzono  poselski projektu uchwały w sprawie poszanowania kompromisu wypracowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

XL posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XL posiedzenie Komisji Zdrowia

XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

22 września 2016 r. odbyło się XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego  rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XXXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

13 września 2016 r. odbyło się XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zaopiniowano sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. Następnie rozpatrzono sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2015 (druk nr 822) oraz rozpatrzono  sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2015 (druk nr 823)

XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XXXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

XXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

5 września 2016 r. odbyło się XXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

XXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XXXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

21 lipca 2016 r. odbyło się XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie którego rozpatrzono  uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

XXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

20 lipca 2016 r. odbyło się XXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.

XXXV posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XXXV posiedzenia Komisji Zdrowia

XXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

19 lipca 2016 r. odbyło się XXXIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

XXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia

6 lipca 2016 r. odbyło się XXXIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

XXXII posiedzenie Komisji Zdrowia

6 lipca 2016 r. odbyło się XXXII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat zmian kompetencyjnych w nadzorze Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w odniesieniu do informacji medialnych dotyczących wiceministra Krzysztofa Łandy.

XXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

5 lipca 2016 r. odbyło się XXXI posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego zaopiniowano projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

XXXI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XXXI posiedzenia Komisji Zdrowia.

XXX posiedzenie Komisji Zdrowia

22 czerwca odbyło się XXX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia

21 czerwca odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku  w zakresie:

1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe;
2) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 43, 44 i 75;
3) część budżetowa 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
5) dotacji podmiotowych;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) państwowej osoby prawnej – Agencji Oceny Technologii Medycznych;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia.
– referuje: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala
– koreferuje: poseł Gabriela Masłowska
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
– referuje: Krystyna Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta
– koreferuje: poseł Gabriela Masłowska
W czasie posiedzenia Komisji rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli  w zakresie działania Komisji Zdrowia.
XXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

10 czerwca odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono  poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

XXVII posiedzenie Komisji Zdrowia

9 czerwca 2016 roku odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

XXVI posiedzenie Komisji Zdrowia

8 czerwca odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny w czasie którego rozpatrzono sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

XXV posiedzenie Komisji Zdrowia

8 czerwca odbyło się XXV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562).

XXIV posiedzenie Komisji Zdrowia

31 maja odbyło się XXIV posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat aktualnej sytuacji w Szpitalu Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

XXIII posiedzenie Komisji Zdrowia
18 maja 2016 roku miało miejsce XXIII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 512).
XXII posiedzenie Komisji Zdrowia
17 maja 2016 roku miało miejsce XXII posiedzenie Komisji Zdrowia w czasie którego odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw:
– o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 285)
– uzasadnia poseł Józefa Hrynkiewicz,
– o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 478)
– uzasadnia poseł Józefa Hrynkiewicz.
XXI posiedzenie Komisji Zdrowia
12 maja 2016 roku miało miejsce XXI posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją ds. Unii Europejskiej oraz Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia komisje zapoznały się z informacją na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności. Na posiedzeniu obecny był  pan  Vytenis Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.
XX posiedzenie Komisji Zdrowia
12 maja 2016 roku miało miejsce XX posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi  podczas którego dokonano zmiany w składzie osobowym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432).

XX posiedzenie Komisji Zdrowia

XIX posiedzenie Komisji Zdrowia
12 maja 2016 roku miało miejsce XIX posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego dokonano zmiany posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji w sprawie Informacji o realizacji działań wynikających z „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ” w 2014 roku (druk nr 176 i 457).
XVIII posiedzenie Komisji Zdrowia

W dniu 28 kwietnia odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432).

XVII posiedzenie Komisji Zdrowia
27 kwietnia 2016 r. odbyło się XVII posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono rządowy dokument „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 r.” (druk nr 176) oraz rozpatrzono propozycje tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
XVI posiedzenie Komisji Zdrowia

13 kwietnia 2016 roku odbyło się XVI posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszone  w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 294 i 379).

XVI Posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XVI posiedzenia Komisji Zdrowia

XV posiedzenie Komisji Zdrowia

12 kwietnia 2016 roku na XV posiedzeniu Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 397).

XIV posiedzenie Komisji Zdrowia
31 marca na XIV posiedzeniu Komisja Zdrowia rozpatrzyła sprawozdanie  Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 294)
XIII posiedzenie Komisji Zdrowia

30 marca 2016 roku odbyło się XIII posiedzenie Komisji Zdrowia. Komisja rozpatrzyła informację o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.” (druk nr 192) oraz informacje dotyczące sytuacji związanej z problemem używania tzw. dopalaczy, sposobach zwalczania i zapobiegania następstwom ich używania oraz przeciwdziałania przedmiotowemu zjawisku

XII posiedzenie Komisji Zdrowia

17 marca 2016 roku odbyło się XII posiedzenie  Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Polityki Senioralnej w czasie którego rozpatrzono poprawki zgłoszone  w czasie drugiego czytania do projektu o ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 261 i 336).

XII Posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XII posiedzenia komisji Zdrowia.

XI posiedzenie Komisji Zdrowia

 17 marca odbyło się XI posiedzenia Komisji Zdrowia w czasie którego rozpatrzono wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 294).

XI Posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z XI posiedzenia Komisji Zdrowia

X posiedzenie Komisji Zdrowia
16 marca 2016 roku odbyło się X posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono  sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261).
IX posiedzenie Komisji Zdrowia
9 marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
VIII posiedzenie Komisji Zdrowia
 W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się VIII posiedzenie Komisji Zdrowia podczas którego rozpatrzono  informację Ministra Zdrowia na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. (tzw. nowa dyrektywa tytoniowa).

VIII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z VIII posiedzenia Komisji Zdrowia

VII posiedzenie Komisji Zdrowia
W dniu 10 lutego 2016 roku odbyło się VII posiedzenie Komisji Zdrowia wspólne z Komisją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Podczas połączonego posiedzenia komisji rozpatrzono informację na temat badań lekarskich w sporcie oraz współpracy resortów w zakresie medycyny sportowej i badań naukowych. Informacje w tym zakresie przedstawili dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korbasińska oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leszek Sirko.

VII posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z VII posiedzenia Komisji Zdrowia

VI posiedzenie Komisji Zdrowia

VI posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 27 stycznia 2016 r. Podczas posiedzenia rozpatrzono  informację dotyczącą  utworzenia sieci szpitali publicznych, która przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda.

VI posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z VI posiedzenia Komisji Zdrowia

V posiedzenie Komisji Zdrowia

V posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 13 stycznia 2016 roku. w czasie posiedzenia komisji rozpatrzono projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r i przyjęto do realizacji.

V posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z V posiedzenia Komisji Zdrowia

IV posiedzenie Komisji Zdrowia

Podczas IV posiedzenia Komisji Zdrowia, które odbyło się 5 stycznia 2016 roku rozpatrzono i zaopiniowano rządowy projekt  ustawy budżetowej na rok 2016  w zakresie:

1. części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
2. części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 57 i 83;
3. części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8;
4. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
5. dotacje podmiotowe z zał. nr 9;
6. programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
7. plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8. plan finansowy państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9. plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14;
10. środki europejskie w zakresie zdrowia w zał. Nr 4 i 15,
– referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala,
– koreferent poseł Bartosz Arłukowicz;
11. części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
– referuje dyrektor generalny Jarosław Fiks w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,
– koreferent poseł Alicja Chybick

 

IV posiedzenie Komisji Zdrowia

 

Transmisja z IV posiedzenia Komisji Zdrowia

III posiedzenie Komisji Zdrowia
III posiedzenie komisji Zdrowia odbyło się 15 grudnia 2015 r. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem posła Tadeusza  Dziuby. Członkowie Komisji Zdrowia pozytywnie zaopiniowali również  projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.

III posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z III posiedzenia Komisji Zdrowia

II posiedzenie Komisji Zdrowia
II posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 1 grudnia 2015 roku. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z informacją przedstawianą przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019.
I posiedzenie Komisji Zdrowia

I posiedzenie Komisji Zdrowia odbyło się 17 listopada 2015 roku. Podczas posiedzenie komisji  dokonano wyboru Prezydium Komisji.

I posiedzenie Komisji Zdrowia

Transmisja z I posiedzenia Komisji Zdrowia

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close