Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Interpelacja w sprawie zmian w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

13 kwietnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z innymi Posłami wystosowała interpelację w sprawie zmian w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 8 września 2015 roku Rada Ministrów ustanowiła Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Program obejmuje sieć dróg ekspresowych i autostrad o łącznej długości około 7500 km. Wśród wielu inwestycji brakuje jednak niezwykle ważnej DK22, podniesionej do standardu drogi ekspresowej. Znane są już wstępne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015, na podstawie których możemy uznać za zasadne zmianę klasy DK22.

Odcinkiem najbardziej obciążonym średnim dobowym ruchem pojazdów silnikowych jest fragment trasy z Elbląga do miejscowości Zblewo. Po drodze znajdują się tak duże miasta i skrzyżowania jak: Elbląg, połączenie drogi S7 z drogą S22, Malbork, węzeł Czarlin (skrzyżowanie DK91 i DK22, w bezpośrednim sąsiedztwie Tczewa), węzeł A1 Swarożyn oraz Starogard Gdański. Na tym odcinku średni ruch wynosi od 9 do 20 tysięcy pojazdów na dobę. Także inne fragmenty drogi charakteryzuje wysokie natężenie ruchu, osiągające szczególnie wysokie kwoty w miejscowościach: Chojnice, Człuchów, Jastrowie, Wałcz, Strzelce Krajeńskie i Gorzów Wielkopolski. Na odcinkach tych średni ruch pojazdów wynosi od 10 do 15 tysięcy pojazdów na dobę. Droga ta jest jednocześnie najkrótszą trasą wiodącą z przejść granicznych z Republiką Federalną Niemiec w Kostrzynie nad Odrą, Słubicach i Świecku, do granicy z Federacją Rosyjską i przejść w Gronowie oraz Grzechotkach. Podobnie jest najkrótszą trasą dla niemieckich turystów odwiedzających dawne Prusy Wschodnie, co dodatkowo wzmocni atrakcyjność turystyczną obszaru Powiśla, Żuław, Warmii i Mazur.

Powyższe dane jasno wskazują na konieczność ujęcia DK22, wraz z podniesieniem jej parametrów do klasy drogi ekspresowej we wspomnianym na wstępie Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Proszę jednocześnie wziąć pod uwagę, że część ze znajdujących się w programie planowanych dróg ekspresowych, charakteryzuje o wiele niższe natężenie ruchu, niż w przypadku DK22. Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypadku wpisanych na listę w roku ubiegłym inwestycji, jak fragment planowanej drogi S16 na odcinku Mrągowo – Ełk (średni dobowy ruch na poziomie od 2,5 tys. do 4,5 tys. pojazdów.

W związku z powyższym wnosimy do Pana Ministra o uwzględnienie zmiany w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i uwzględnienie w nim DK22 jako drogi klasy ekspresowej. Prosimy również o ustosunkowanie się do następujących pytań:

  1. Czy Pan Minister dostrzega konieczność podniesienia klasy dla DK22?

Czy Pan Minister dostrzega konieczność pilnej aktualizacji w/w programu, aby przy podziale środków budżetowych uwzględnić niezbędne finansowanie dla przyszłej S22?

13 maja 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan i pozostali autorzy otrzymali odpowiedź na interpelację w sprawie zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ustanowiony został przez Radę Ministrów dnia 8 września 2015 r. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na możliwość podjęcia ujętych w nim inwestycji są dostępne na ten cel środki finansowe. Przyjęty w 2015 r. dokument nie zapewnia środków finansowych na realizację wszystkich zapisanych w nim przedsięwzięć. Program określa, jako nieprzekraczalny, limit wydatków dla inwestycji na poziomie 107 mld zł, natomiast – zgodnie z kosztorysami przedstawionymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – koszt wybudowania wszystkich nowych przedsięwzięć ujętych w dokumencie sięga prawie 200 mld zł.

Z powyższego względu podjęta została analiza możliwości realizacji Programu. Równocześnie, w związku ze zgłaszanymi przez społeczeństwo i władze samorządu terytorialnego oczekiwaniami dotyczącymi podjęcia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzone są analizy dotyczące możliwości uzupełnienia dokumentu o kolejne zadania. Istotne dla podjęcia ewentualnych decyzji w zakresie weryfikacji zakresu rzeczowego Programu mają wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015.

W związku z tym, rozważając kwestię przebudowy drogi dk 22 do parametrów drogi ekspresowej należy mieć na uwadze, iż występujące na niej natężenie ruchu osiąga wartości znacznie poniżej średniej dla dróg krajowych, wynoszącej 11 178 poj./dobę. Wyjątkami są tu przejścia przez większe miasta, obejmujące również ruch lokalny, a także odcinki Człuchów – Chojnice, Zblewo – Starogard Gdański i Czarlin – Malbork leżące w bezpośrednim sąsiedztwie miast.

Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych został określony rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Wyznacza ono kierunkowy przebieg dróg szybkiego ruchu w Polsce. Zgodnie z jego zapisami droga ekspresowa o nr 22 biegnie od węzła z drogą S7 w Elblągu, przez Grzechotki do granicy państwa z Federacja Rosyjską. W związku z tym brak jest podstaw formalnych do przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 22 do parametrów drogi ekspresowej.

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości podjęta zostanie nowelizacja ww. rozporządzenia. Intencją rządu jest stworzenie w Polsce spójnego i efektywnie funkcjonującego systemu dróg krajowych odpowiadającego standardom typowym dla Europy Zachodniej. Rząd dołoży wszelkich starań, aby zapóźnienia w rozwoju sieci drogowej zostały możliwie szybko nadrobione.

 

Z poważaniem,

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close