Komisja Polityki Senioralnej


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Komisja Polityki Senioralnej została powołana po raz pierwszy w Sejmie RP 9 maja 2014 roku. W VIII Kadencji Sejmu RP komisja działa od 16 listopada 2015 roku pod przewodnictwem Poseł Małgorzaty Zwiercan.Do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych.

 

Obecnie w skład Komisji Polityki Senioralnej wchodzi 15 posłów, a jej prezydium stanowią:

 • Małgorzata Zwiercan – przewodnicząca /WiS/
 • Sławomir Zawiślak – zastępca przewodniczącej /PiS/
 • Krystyna Wróblewska – zastępca przewodniczącej /PiS/
 • Michał Szczerba – zastępca przewodniczącej /PO/

Członkami Komisji są następujące Posłanki i  Posłowie:

 • Paweł Bańkowski / PO-KO/
 • Joanna Borowiak /PiS/
 • Bożena Bukiewicz / PO-KO/
 • Lidia Burzyńska /PiS/
 • Teresa Glenc /PiS/
 • Alicja Kaczorowska /PiS/
 • Ewa Kołodziej /PO-KO/ – od 20.07.2018
 • Marzena Okła-Drewnowicz /PO-KO/
 • Stefan Romecki /Kukiz 15/
 • Urszula Rusecka /PiS/
 • Andrzej Smirnow /PiS/

………………………………………………………….

 • Joanna Augustynowska /N/ do 20.07.18
 • Katarzyna Czocharska /PiS/ – do 13.04.16
 • Jacek Falfus /PiS/ – do 17.12.15
 • Bożena Henczyca /PO/ – do 21.04.17
 • Czesław Hoc /PiS/ – do 27.11.15
 • Władysław Kosiniak-Kamysz /PSL-UED/ – do 14.12.18
 • Krzysztof Michałkiewicz /PiS/ – do 18.11.15
 • Andżelika Możdżanowska /PiS/ – do 18.10.17
 • Anna Elżbieta Sobecka /PiS/ – do 09.12.15
 • Elżbieta Stępień /N/ – do 14.12.18
 • Jarosław Szlachetka /PiS/ – od 16.12.15
 • Agnieszka Ścigaj /Kukiz’15/ – do 19.07.16

 

 

 

 

LXXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 16 lipca  2019 r.  odbyło się 78 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas rozpatrzono informację Ministra Sprawiedliwości na temat sytuacji osób starszych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Rozpatrzono także informację Ministra Sprawiedliwości na temat przemocy wobec osób starszych.

 

Transmisja z LXXVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 2 lipca  2019 r.  odbyło się 77 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas rozpatrzono informację Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia. Rozpatrzono także informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.

Transmisja z LXXVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

LXXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 czerwca 2019 r.  odbyło się 76 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia. Rozpatrzono także informację  Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”

Transmisja z LXXVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 14 maja 2019 r.  odbyło się 75 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej osób starszych z chorobą nowotworową z uwzględnieniem sytuacji starszych osób chorych hematoonkologicznie.  Rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku  w zakresie działania Komisji

Transmisja z LXXV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 24 kwietnia 2019 r.  odbyło się 74 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację  Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki geriatrycznej.  Rozpatrzono także  propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 rok.

Transmisja z LXXIV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXIV  posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

 

 

 

LXXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 10 kwietnia 2019 r.  odbyło się 73 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+  oraz informację  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat aktywności zawodowej osób starszych. Przykłady dobrych praktyk.

Transmisja z LXXIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 2 kwietnia 2019 r.  odbyło się 72 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację  na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk.

Rozpatrzono również informację  Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się

Transmisja z LXXII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 12 marca 2019 r.  odbyło się 71 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację  Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat założeń i realizacji rządowego programu „Dostępność plus” – znaczenie dla seniorów.
Rozpatrzono również informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat edukacji i kształcenia ustawicznego osób starszych.

Transmisja z LXXI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 21 lutego 2019 roku  odbyło się 70 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat przygotowań projektu „PolSenior2”

Transmisja z LXX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 

LXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 15 stycznia 2019 roku  odbyło się 69 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas rozpatrzono informację informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017  oraz informację Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie Rozpatrzono również  projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Transmisja z LXIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 

LXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 grudnia  2018 roku odbyło się 68 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas rozpatrzono informację i Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

Transmisja z LXVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 

LXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 4 grudnia  2018 roku odbyło się 67 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego zapoznano się z informacją  Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych oraz z informacją  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.

 

Transmisja z LXVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXVII posiedzenie komisji Polityki Senioralnej

LXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 20 listopada 2018 roku odbyło się 66 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego zapoznano się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Przedstawiono również informację na temat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.

Transmisja z LXVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXVI posiedzenie Sejmu RP

LXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 6 listopada 2018 roku odbyło się 65 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat opieki długoterminowej nad osobami starszymi realizowanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w województwie Warmińsko-Mazurskim

Transmisja z LXV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 

LXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 22 października 2018 roku odbyło się 64 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych. Zapoznano się również z informacją Ministra Finansów oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Transmisja z LXIV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 1 października 2018 roku odbyło się 63 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2017 oraz informację  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania

Transmisja z LXIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 września 2018 roku odbyło się 62 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje. rozpatrzono również informację  Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych

Transmisja z LXII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 17 lipca 2018 roku odbyło się 61 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz rozpatrzono i zaopiniowano  dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji

Transmisja z LXI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej. 

LX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 2 lipca 2018 roku odbyło się 60 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Rozpatrzono także informację Ministra Sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych oraz rozpatrzono projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Transmisja z LX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 13  czerwca 2018 roku odbyło się 59 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat stanu obecnego, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej oraz rozpatrzono informację  Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60 roku życia

LIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z LIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 maja 2018 roku odbyło się 58 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 6 w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego oraz zajęto się sprawami bieżącymi.

Transmisja z LVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 kwietnia 2018 roku odbyło się 57 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu oraz rozpatrzono  propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

Transmisja z LVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 21 marca 2018 roku odbyło się 56 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania oddziałów geriatrycznych po wprowadzeniu ustawy o tzw. sieci szpitali oraz informację Ministra Zdrowia na temat realizacji i funkcjonowania programu bezpłatnych leków dla osób 75+.

Transmisja z LVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 27 lutego 2018 roku odbyło się 55 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono projekt dezyderatu w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego oraz informację Ministra Inwestycji i Rozwoju o celach i założeniach Programu „Dostępność plus”.

Transmisja z LV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LV posiedzenie \Komisji Polityki Senioralnej

LIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 lutego 2018 roku odbyło się 54 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności Uniwersytetów III Wieku oraz  informację Ministra Zdrowia na temat Narodowego Planu Alzheimerowskiego. Rozpatrzono również informację Rzecznika Praw Pacjenta na temat ochrony praw starszych pacjentów

Transmisja z LIV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbyło się 53 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Caritas i Uniwersytetów III Wieku w ramach programu ASOS.

Komisja rozpatrzyła również informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności Uniwersytetów III Wieku

Transmisja z LIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LIII posiedzenie komisji Polityki Senioralnej

LII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 10 stycznia 2018 roku odbyło się 52 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja uzupełniła skład Prezydium Komisji; rozpatrzyła informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych) oraz  projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Transmisja z LII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się 51 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi.

Transmisja z LI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

L posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się 50 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016.

Transmisja z L posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

L posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 23 listopada 2017 roku odbyło się 49 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów.

Transmisja z XLIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
XLIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się 48 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób starszych.

Transmisja z XLVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

XLVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 8 listopada 2017 roku odbyło się 47 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy

Transmisja z XLVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
XLVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 25 października 2017 roku odbyło się 46 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej. Aktualne działania. Rozpatrzono również informację Ministra Zdrowia na temat programów profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych. podjęto również rozmowy dotyczące spraw bieżących.

Transmisja z XLVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
XLVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 października 2017 roku odbyło się 45 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym oraz zajęła się sprawami bieżącymi.

XLV posiedznie Komisji Polityki Senioralnej
Transmisja z XLV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

XLIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 28 września 2017 roku odbyło się 44 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat aktywności fizycznej seniorów. Podczas posiedzenie rozpatrzono również informację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywizacji kulturalnej seniorów

Transmisja z XLIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
LIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 13 września 2017 roku odbyło się 43 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia oraz informację  Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.

Komisja rozpatrzyła również odpowiedzi Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz  odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 5 w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

XLIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Transmisja z XLIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 18 lipca 2017 roku odbyło się 42 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku  w zakresie działania Komisji

XLII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XLII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 5 lipca 2017 roku odbyło się 41 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Komisja zapoznała się również z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu, jako forma aktywizacji osób starszych, możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych. Rozpatrzono również sprawy bieżące.

XLI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XLI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XL posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyło się 40 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Komisja zapoznała się również z informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin oraz z informacjami Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów.

XXXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyło się 39 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017.

XXXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 17 maja 2017 roku odbyło się 38 (wyjazdowe) posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej, które odbyło się w Gdyni. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z informacją Michała Gucia – Wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji na temat wsparcia i aktywizacji seniorów działających na terenie województwa pomorskiego.

 

XXXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 maja 2017 roku odbyło się 37 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła propozycję tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 rok oraz przeprowadziła dyskusję nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

XXXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 20 kwietnia 2017 roku odbyło się 36 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami:

I. Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
II.  Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
III. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych

XXXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XXXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się 35 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat działalności organizacji pozarządowych na rzecz seniorów oraz informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat działalności placówek zapewniających całodobową opiekę i leczenia osób starszych.

 

XXXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 23 marca 2017 roku odbyło się 34 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podczas posiedzenia komisji rozpatrzono także projekt dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz  projekt dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

XXXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 14 marca 2017 roku odbyło się 33 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami Ministra Zdrowia na temat problemu uzależnień u osób starszych, na temat dostępu do wsparcia psychologicznego dla osób starszych. W czasie posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej rozpatrzono również projektu dezyderatu w sprawie sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów. Omówiono także sprawy bieżące.

XXXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 23 lutego 2017 roku odbyło się 32 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej.

XXXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się 31 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła  Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015.

XXXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 

Transmisja z XXXI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

XXX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  25 stycznia 2017 roku podczas 30 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  informacją Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat uwarunkowań i potrzeb rynku pracy, nowych zawodów, podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych oraz standardów w tym obszarze.

XXX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  12 stycznia 2017 roku podczas 29 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Następnie komisja zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ, a także z informacją Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi.

XXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  14 grudnia 2016 roku podczas 28 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  z informacją Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat przyczyn, przejawów i konsekwencji wykluczenia społecznego i nierównego traktowania osób starszych. Rozpatrzono również odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 2 w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także rozpatrzono  odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 1 w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych.

XXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  30 listopada 2016 roku podczas 27 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  z informacją  Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych, informacją Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego oraz informacją Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych. Dostępność do opieki specjalistycznej.

XXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  16 listopada  2016 roku podczas 26 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  z informacją   Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych.

Komisja wysłuchała również informacji  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.

XXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  3 listopada  2016 roku podczas 25 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Komisja zapoznała się również z informacją  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym oraz z informacją Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego.
XXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  20 października 2016 roku podczas 24 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce. Następnie poznała informację od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego.
XXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  5 października 2016 roku podczas 23 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przestrzegania praw i równego traktowania osób starszych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.
Podjęto również rozmowę na temat spraw bieżących.
XXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  22 września  2016 roku podczas 22 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich.
        Komisja rozpatrzyła również projekt dezyderatu Komisji w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych.
XXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  13 września  2016 roku podczas 21 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.
      Komisja zapoznała się również z informacją  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów na temat aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów.
XX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu 5 września  2016 roku podczas 20 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju na temat uwzględnienia potrzeb osób starszych w: projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Polityce Miejskiej 2023, programach rewitalizacji oraz programach operacyjnych na lata 2014-2020.
      W drugim punkcie zapoznano się z informacją Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków mieszkaniowych osób starszych oraz działań podejmowanych w obszarze optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa.
      Punkt trzeci dotyczył informacji  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat warunków mieszkaniowych osób starszych
      W czasie posiedzenia przeprowadzono również dyskusję  nad projektem zasad przyznawania honorowego patronatu Komisji Polityki Senioralnej oraz rozpatrzono wniosek Prezydium Komisji w sprawie odwołania patronatu merytorycznego Komisji nad II Obywatelskim Patronatem Seniorów.
XIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 20 lipca 2016 roku podczas 19 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym.
Rozpatrzono również plan pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.

XIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 5 lipca 2016 roku podczas 18 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia i Ministra Skarbu Państwa na temat funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych. Komisja zapoznana została także z informacją Ministra Zdrowia na temat rehabilitacji osób starszych.
XVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 22 czerwca 2016 roku podczas 17 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów. Podczas posiedzenia Komisji Prezes Najwyższej Izby kontroli przedstawił informację o wynikach kontroli NIK „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym”. Rozpatrzono również sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 618) w zakresie działania Komisji.
XVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 9 czerwca 2016 roku podczas 16 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa osób starszych oraz działaniami prewencyjnymi przeciwko oszustwom wobec osób starszych.
XV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 19 maja 2016 roku podczas 15 posiedzenie Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją  o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli ” Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty” przedstawioną przez Wiceprezesa NIK Jacka Uczkiewicza. Komisja wysłuchała także informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastiana Chwałek na temat  funkcjonowania gminnych rad seniorów. Z kolei przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Związek Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich Edward Trojanowski zapoznali komisje z informacją  na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych.
XIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 12 maja 2016 roku podczas 14 posiedzenie Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją w sprawie przygotowań do II Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów przedstawiona przez prezydium Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.
XIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 27 kwietnia 2016 roku podczas 13 posiedzenie Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia  na temat technologii telemedycznych i teleopieki jako narzędzi zwiększania efektywności oraz optymalizacji kosztów diagnostyki, terapii i rehabilitacji osób starszych i niesamodzielnych. Profilaktyka medyczna senioralna realizowana z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych.
XII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 12 kwietnia 2016 roku Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi, którą przedstawiła  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W czasie posiedzenie komisja uzyskała także informacje na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020.
XI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Na XI posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50. roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił  informację na temat: Rynek pracy 50+. Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50-tym roku życia oraz ocena ich efektywności. Podczas posiedzenia komisji podjęto uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji.

XI Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

X posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
17  marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu o ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 261 i 336).
IX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
16 marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
VIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
9 marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
VII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 24 lutego 2016 r. na VII posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją  Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia. Ponadto Minister Zdrowia przedstawił informację na temat rozwoju geriatrii i gerontologii w Polsce oraz przedstawił zadania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

VII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z VII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

VI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Na VI posiedzeniu w dniu 8 lutego Komisja zapoznała się z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016, Komisja wysłuchała także informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016.
V posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Na V posiedzeniu, które odbyło się 28 stycznia2016 r., Komisja zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się.
IV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
IV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 14 stycznia 2016 roku. W czasie posiedzenia przedstawiono informację  Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w szczególności założeń projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wydawanego na podstawie ustawy. Rozpatrzono także projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 roku.

IV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z IV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

III posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

III posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 21 grudnia 2015 roku. Podczas komisji nastąpiło uzupełnienie składu Prezydium Komisji oraz podjęto tematy związane z bieżącą działalnością komisji.

III posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z III posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

II posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

II posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 2 grudnia 2015 roku i dotyczyło spraw bieżących.

II posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z II posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

I posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

I posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 17 listopada 2015 roku. Podczas posiedzenie komisji  dokonano wyboru Prezydium Komisji.

I Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z I posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

LVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 maja 2018 roku odbyło się 58 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 6 w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego oraz zajęto się sprawami bieżącymi.

Transmisja z LVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 kwietnia 2018 roku odbyło się 57 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu oraz rozpatrzono  propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

Transmisja z LVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 21 marca 2018 roku odbyło się 56 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania oddziałów geriatrycznych po wprowadzeniu ustawy o tzw. sieci szpitali oraz informację Ministra Zdrowia na temat realizacji i funkcjonowania programu bezpłatnych leków dla osób 75+.

Transmisja z LVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 27 lutego 2018 roku odbyło się 55 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono projekt dezyderatu w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego oraz informację Ministra Inwestycji i Rozwoju o celach i założeniach Programu „Dostępność plus”.

Transmisja z LV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

LV posiedzenie \Komisji Polityki Senioralnej

LIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 lutego 2018 roku odbyło się 54 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności Uniwersytetów III Wieku oraz  informację Ministra Zdrowia na temat Narodowego Planu Alzheimerowskiego. Rozpatrzono również informację Rzecznika Praw Pacjenta na temat ochrony praw starszych pacjentów

Transmisja z LIV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbyło się 53 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego rozpatrzono informację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Caritas i Uniwersytetów III Wieku w ramach programu ASOS.

Komisja rozpatrzyła również informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności Uniwersytetów III Wieku

Transmisja z LIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LIII posiedzenie komisji Polityki Senioralnej

LII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 10 stycznia 2018 roku odbyło się 52 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja uzupełniła skład Prezydium Komisji; rozpatrzyła informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych) oraz  projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Transmisja z LII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

LI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się 51 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi.

Transmisja z LI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
LI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

L posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się 50 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016.

Transmisja z L posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

L posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 23 listopada 2017 roku odbyło się 49 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów.

Transmisja z XLIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
XLIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się 48 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób starszych.

Transmisja z XLVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

XLVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 8 listopada 2017 roku odbyło się 47 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy

Transmisja z XLVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
XLVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 25 października 2017 roku odbyło się 46 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej. Aktualne działania. Rozpatrzono również informację Ministra Zdrowia na temat programów profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych. podjęto również rozmowy dotyczące spraw bieżących.

Transmisja z XLVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 
XLVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 października 2017 roku odbyło się 45 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym oraz zajęła się sprawami bieżącymi.

XLV posiedznie Komisji Polityki Senioralnej
Transmisja z XLV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

XLIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 28 września 2017 roku odbyło się 44 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat aktywności fizycznej seniorów. Podczas posiedzenie rozpatrzono również informację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywizacji kulturalnej seniorów

Transmisja z XLIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
LIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 13 września 2017 roku odbyło się 43 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia oraz informację  Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.

Komisja rozpatrzyła również odpowiedzi Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz  odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 5 w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

XLIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Transmisja z XLIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 18 lipca 2017 roku odbyło się 42 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku  w zakresie działania Komisji

XLII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XLII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XLI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 5 lipca 2017 roku odbyło się 41 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła informację Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Komisja zapoznała się również z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu, jako forma aktywizacji osób starszych, możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych. Rozpatrzono również sprawy bieżące.

XLI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XLI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XL posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyło się 40 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Komisja zapoznała się również z informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin oraz z informacjami Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów.

XXXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyło się 39 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017.

XXXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 17 maja 2017 roku odbyło się 38 (wyjazdowe) posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej, które odbyło się w Gdyni. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z informacją Michała Gucia – Wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji na temat wsparcia i aktywizacji seniorów działających na terenie województwa pomorskiego.

 

XXXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 11 maja 2017 roku odbyło się 37 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła propozycję tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 rok oraz przeprowadziła dyskusję nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

XXXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 20 kwietnia 2017 roku odbyło się 36 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami:

I. Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
II.  Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
III. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych

XXXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

XXXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się 35 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat działalności organizacji pozarządowych na rzecz seniorów oraz informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat działalności placówek zapewniających całodobową opiekę i leczenia osób starszych.

 

XXXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 23 marca 2017 roku odbyło się 34 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podczas posiedzenia komisji rozpatrzono także projekt dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz  projekt dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

XXXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 14 marca 2017 roku odbyło się 33 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacjami Ministra Zdrowia na temat problemu uzależnień u osób starszych, na temat dostępu do wsparcia psychologicznego dla osób starszych. W czasie posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej rozpatrzono również projektu dezyderatu w sprawie sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów. Omówiono także sprawy bieżące.

XXXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 23 lutego 2017 roku odbyło się 32 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej.

XXXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 7 lutego 2017 roku odbyło się 31 posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej podczas którego komisja rozpatrzyła  Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015.

XXXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 

Transmisja z XXXI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej 

XXX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  25 stycznia 2017 roku podczas 30 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  informacją Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat uwarunkowań i potrzeb rynku pracy, nowych zawodów, podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych oraz standardów w tym obszarze.

XXX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  12 stycznia 2017 roku podczas 29 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Następnie komisja zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ, a także z informacją Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi.

XXIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  14 grudnia 2016 roku podczas 28 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  z informacją Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat przyczyn, przejawów i konsekwencji wykluczenia społecznego i nierównego traktowania osób starszych. Rozpatrzono również odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 2 w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także rozpatrzono  odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 1 w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych.

XXVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXVIII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  30 listopada 2016 roku podczas 27 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  z informacją  Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych, informacją Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego oraz informacją Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych. Dostępność do opieki specjalistycznej.

XXVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXVII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu  16 listopada  2016 roku podczas 26 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się  z informacją   Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych.

Komisja wysłuchała również informacji  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.

XXVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XXVI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XXV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  3 listopada  2016 roku podczas 25 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Komisja zapoznała się również z informacją  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym oraz z informacją Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego.
XXIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  20 października 2016 roku podczas 24 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce. Następnie poznała informację od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego.
XXIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  5 października 2016 roku podczas 23 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przestrzegania praw i równego traktowania osób starszych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.
Podjęto również rozmowę na temat spraw bieżących.
XXII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  22 września  2016 roku podczas 22 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich.
        Komisja rozpatrzyła również projekt dezyderatu Komisji w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych.
XXI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu  13 września  2016 roku podczas 21 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.
      Komisja zapoznała się również z informacją  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów na temat aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów.
XX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
      W dniu 5 września  2016 roku podczas 20 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Rozwoju na temat uwzględnienia potrzeb osób starszych w: projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Polityce Miejskiej 2023, programach rewitalizacji oraz programach operacyjnych na lata 2014-2020.
      W drugim punkcie zapoznano się z informacją Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków mieszkaniowych osób starszych oraz działań podejmowanych w obszarze optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa.
      Punkt trzeci dotyczył informacji  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat warunków mieszkaniowych osób starszych
      W czasie posiedzenia przeprowadzono również dyskusję  nad projektem zasad przyznawania honorowego patronatu Komisji Polityki Senioralnej oraz rozpatrzono wniosek Prezydium Komisji w sprawie odwołania patronatu merytorycznego Komisji nad II Obywatelskim Patronatem Seniorów.
XIX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 20 lipca 2016 roku podczas 19 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym.
Rozpatrzono również plan pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.

XIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XIX posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej.

XVIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 5 lipca 2016 roku podczas 18 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia i Ministra Skarbu Państwa na temat funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych. Komisja zapoznana została także z informacją Ministra Zdrowia na temat rehabilitacji osób starszych.
XVII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 22 czerwca 2016 roku podczas 17 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów. Podczas posiedzenia Komisji Prezes Najwyższej Izby kontroli przedstawił informację o wynikach kontroli NIK „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym”. Rozpatrzono również sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 618) w zakresie działania Komisji.
XVI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 9 czerwca 2016 roku podczas 16 posiedzenia Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa osób starszych oraz działaniami prewencyjnymi przeciwko oszustwom wobec osób starszych.
XV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 19 maja 2016 roku podczas 15 posiedzenie Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją  o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli ” Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty” przedstawioną przez Wiceprezesa NIK Jacka Uczkiewicza. Komisja wysłuchała także informacji przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastiana Chwałek na temat  funkcjonowania gminnych rad seniorów. Z kolei przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Związek Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich Edward Trojanowski zapoznali komisje z informacją  na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych.
XIV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 12 maja 2016 roku podczas 14 posiedzenie Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją w sprawie przygotowań do II Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów przedstawiona przez prezydium Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.
XIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 27 kwietnia 2016 roku podczas 13 posiedzenie Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia  na temat technologii telemedycznych i teleopieki jako narzędzi zwiększania efektywności oraz optymalizacji kosztów diagnostyki, terapii i rehabilitacji osób starszych i niesamodzielnych. Profilaktyka medyczna senioralna realizowana z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych.
XII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
W dniu 12 kwietnia 2016 roku Komisja Polityki Senioralnej zapoznała się z informacją na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi, którą przedstawiła  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W czasie posiedzenie komisja uzyskała także informacje na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020.
XI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Na XI posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50. roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił  informację na temat: Rynek pracy 50+. Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50-tym roku życia oraz ocena ich efektywności. Podczas posiedzenia komisji podjęto uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji.

XI Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z XI posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

X posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
17  marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu o ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 261 i 336).
IX posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
16 marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
VIII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
9 marca miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
VII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

W dniu 24 lutego 2016 r. na VII posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją  Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia. Ponadto Minister Zdrowia przedstawił informację na temat rozwoju geriatrii i gerontologii w Polsce oraz przedstawił zadania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

VII posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z VII posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

VI posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Na VI posiedzeniu w dniu 8 lutego Komisja zapoznała się z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016, Komisja wysłuchała także informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016.
V posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
Na V posiedzeniu, które odbyło się 28 stycznia2016 r., Komisja zapoznała się z informacją Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się.
IV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
IV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 14 stycznia 2016 roku. W czasie posiedzenia przedstawiono informację  Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w szczególności założeń projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wydawanego na podstawie ustawy. Rozpatrzono także projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 roku.

IV posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z IV posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

III posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

III posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 21 grudnia 2015 roku. Podczas komisji nastąpiło uzupełnienie składu Prezydium Komisji oraz podjęto tematy związane z bieżącą działalnością komisji.

III posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z III posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

II posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

II posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 2 grudnia 2015 roku i dotyczyło spraw bieżących.

II posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z II posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

I posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

I posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej odbyło się 17 listopada 2015 roku. Podczas posiedzenie komisji  dokonano wyboru Prezydium Komisji.

I Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

Transmisja z I posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej

  Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close