Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie powrotu, przeniesienia dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni.

Interpelacja w sprawie powrotu, przeniesienia dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w sprawie powrotu, przeniesienia dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

       Marynarka Wojenna swoją strukturą przez 69 lat związana była z wybrzeżem. Z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie art. 11. ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852) zlikwidowano dowództwo Marynarki Wojennej. Od tego momentu obowiązki kierowania siłami morskimi przejęło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

       Reformy w swojej intencji miały sprawić, że system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP będzie bardziej dopasowany do mniej licznej armii. W efekcie jednak przeniesienie dowództwa Marynarki Wojennej do Warszawy spowodowało, że pogorszyła się  decyzyjność i dyspozycyjność Marynarki Wojennej.

       Gdynia jest główną bazą Marynarki Wojennej. Stacjonuje w niej m.in. III Flotylla okrętów, umiejscowione jest Centrum Operacji Morskich i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Znajduje się tu baza lotnictwa morskiego oraz Centrum Szkolenia i Akademia Marynarki Wojennej. W przeciwieństwie do innych rodzajów sił zbrojnych, Marynarka Wojenna ma podległe sobie jednostki skoncentrowane w jednym miejscu.

       Mając na uwadze powyższe, chciałabym prosić o następujące informacje:

 

  1. Czy w związku z wieloletnią tradycją i tym, że główna baza Marynarki Wojennej znajduje się w Gdyni ministerstwo planuje powrót, przeniesienie dowództwa Marynarki Wojennej na polskie wybrzeże? Jeżeli tak, to w jakim terminie jest to planowane?

 

 

   Z poważaniem

   Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 9 czerwca 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Obrony w sprawie powrotu, przeniesienia Marynarki wojennej z Warszawy do Gdyni.

       W ramach prac związanych z procesem planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026 dokonywany jest aktualnie kompleksowy przegląd wymaganych zdolności operacyjnych Wojska Polskiego. W trakcie tego przeglądu weryfikacji poddawane są realizowane i planowane do realizacji zamierzenia organizacyjne i dyslokacyjne.

        Zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, tj. „Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” oraz „Planem rozwoju Marynarki Wojennej w latach 2013-2022”, nie przewiduje się obecnie zmian dyslokacyjnych Inspektoratu Marynarki Wojennej. Jednakże należy wskazać, że w najbliższym czasie planuje się m.in. powołanie pięciu odrębnych dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym Dowództwa Marynarki Wojennej.

        Pragnę przy tym zauważyć, że lokalizacja Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni jest zasadna i będzie brana pod uwagę. Jednakże ostateczne decyzje w przedmiotowej sprawie powinny zostać podjęte do końca bieżącego roku i znajdą swoje odzwierciedlenie w postanowieniach opracowywanego obecnie „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2026”.

Bartosz KOWNACKI

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close