Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie kształcenia kompetencji wychowawczych nauczycieli.

Interpelacja w sprawie kształcenia kompetencji wychowawczych nauczycieli.

       W dniu 1 czerwca 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina w sprawie kształcenia kompetencji wychowawczych nauczycieli.

Szanowny Panie Ministrze!

        Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zakłada, że absolwent posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się. Jest to wiedza niezbędna do realizacji przez nauczyciela wychowawczej funkcji szkoły, która odnosi się również do prowadzenia działalności profilaktycznej w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom.

       Nauczyciele i wychowawcy pełnią kluczową rolę w tej dziedzinie. Polega ona na kompensowaniu deficytów wychowawczych, wspieraniu posiadanych zasobów, kształtowaniu pożądanych umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych oraz uczeniu konstruktywnego rozwiązywania osobistych problemów.

       Szkoły posiadają odpowiednie narzędzia do planowania i monitorowania działalności wychowawczej i profilaktycznej w postaci programów wychowawczych i profilaktycznych. Rzeczywiste oddziaływania oparte na budowaniu empatycznej relacji pomiędzy nauczycielami, a uczniami stanowią jednak rzadkość w instytucjonalnie postrzeganej szkole. Perspektywa praktyków psychologii, psychoterapii i profilaktyki uzależnień, przedstawiona w trakcie Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w dniu 19.05.2016r. pozwala dostrzec trudność w tworzeniu przez nauczycieli atmosfery otwartości, bliskości i zaangażowania, warunkującej realizację profesjonalnych oddziaływań profilaktycznych. Proces kształcenia nie wyposaża należycie przyszłych nauczycieli, skoncentrowanych na edukacji przedmiotowej, w wystarczające kompetencje wychowawcze.

      Profilaktyka, w której podmiotem jest młody człowiek stanowi system kompleksowego oddziaływania środowiskowego, a nie wyizolowanych działań nakierowanych na przestrzeganie przed używaniem określonych substancji psychoaktywnych. W związku z powyższym, wymaga stałego zaangażowania nauczycieli, nie posiadających aktualnie wystarczających umiejętności z tego zakresu.

       W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wprowadzenie zmian w kształceniu nauczycieli z uwzględnieniem potrzeby rozszerzenia kształcenia umiejętności psychologicznych? Jeżeli tak, to w jakim zakresie oraz w jakim terminie miałyby nastąpić pożądane zmiany?
  2. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wprowadzenie działań mających na celu przygotowanie nauczycieli do realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień? Jeżeli tak, to w jakim terminie?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close