Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie modernizacji skrzyżowania dróg w miejscowości Żydowo, gmina Czerniejewo, powiat Gniezno.

Interpelacja w sprawie modernizacji skrzyżowania dróg w miejscowości Żydowo, gmina Czerniejewo, powiat Gniezno.

W dniu 2 czerwca 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie modernizacji skrzyżowania dróg w miejscowości Żydowo, gmina Czerniejewo, powiat Gniezno.

Szanowny Panie Ministrze!

       W swoim piśmie Rada Seniorów z Miasta i Gminy Czerniejewo zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie modernizacji skrzyżowania dróg w miejscowości Żydowo w gminie Czerniejewo, w powiecie gnieźnieńskim.

       Rada Seniorów informuje, że w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą powiatową 2160-P Czerniejewo-Niechanowo ze względu na bezpieczeństwo osób starszych konieczna jest przebudowa w/w skrzyżowania dróg.

       Droga krajowa nr 15 jest istotnym punktem tranzytowym północ-południe, stanowi także ciąg komunikacyjny, pozwalający mieszkańcom Żydowa na dojazd do pracy w kierunku Wrześni i Gniezna. Dlatego natężenie ruchu na wyżej wymienionych drogach nieustannie rośnie.

      W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na zadanie „Wzmocnienie nawierzchni (przebudowa i częściowa rozbudowa drogi krajowej nr 15) na odcinku Września-Gniezno, od km 121+190,00 do km 133+944,80 długość 12,7 km”, jednak zadanie w całości wykonano jedynie na terenie powiatu wrzesińskiego.

      Nie przystąpiono jednak do realizacji powyższego zadania na odcinku Czeluścin-Gniezno. Zadanie to znalazło się w Programie odbudowy dróg krajowych na lata 2011-2015, zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25.01.2011 roku. Termin realizacji zadania określono na rok 2013.

       W związku z powyższym chciałabym uzyskać informacje:

  1. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje przebudowę drogi krajowej nr 15 na odcinku Września-Gniezno z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą powiatową 2160-P?

a) Jeżeli, tak to w jakim terminie?

b) Jeżeli nie, to chciałbym uzyskać informację, co jest powodem niezrealizowania przez poprzedni rząd zadania ujętego w programie odbudowy dróg krajowych na lata 2011-2015?

 

   Z poważaniem

   Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close