Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie poboru opłat na drogach szybkiego ruchu.

Interpelacja w sprawie poboru opłat na drogach szybkiego ruchu.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie poboru opłat na drogach szybkiego ruchu.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Podczas każdego długiego weekendu oraz w każde wakacje powraca problem zakorkowanych punktów poboru opłat na polskich drogach szybkiego ruchu. Taki stan trwa od lat i powoduje zniecierpliwienie kierowców. Kierowcy z zazdrością obserwują u naszych sąsiadów inne, bardziej atrakcyjne dla użytkownika dróg rozwiązania.

Doskonałym sposobem na zmianę istniejącego stanu rzeczy wydaje się wyeliminowanie ręcznego poboru opłat od kierowców samochodów osobowych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy ministerstwo planuje zmianę sposobu poboru opłat na drogach szybkiego ruchu? Jeżeli tak, to kiedy i jak zmieniłby się cały system?

2. Czy możliwe jest w poborze opłat na drogach szybkiego ruchu wykorzystanie:

a) okresowych winiet elektronicznych,

b) opłacanie przejazdu za pomocą aplikacji mobilnych lub przez Internet?

3. Czy ministerstwo planuje rozszerzenie poboru opłat na inne niż dotychczas płatne autostrady?

 

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

W dniu 5 października Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na interpelację w sprawie poboru opłat na drogach szybkiego ruchu.

        W odpowiedzi minister odpowiedział, że mając na względzie okres obowiązywania umowy na budowę i eksploatację Krajowego Systemu Poboru Opłat z 2010 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i konsorcjum Kapsch oraz strategiczną dla strony publicznej konieczność zapewnienia ciągłości poboru opłat po jej wygaśnięciu, tj. od listopada 2018 roku, w chwili obecnej kwestią priorytetową dla strony publicznej jest prowadzenie prac przygotowawczych zmierzających do wyłonienia operatora systemu poboru opłat drogowych w postępowaniu przetargowym i podpisania z nim umowy w terminie umożliwiającym przejęcie systemu oraz płynną i efektywną kontynuację poboru opłat na płatnych drogach państwowych.

      Tym samym kontynuowane są prace nad szczegółowymi założeniami docelowego systemu poboru opłat za korzystanie z infrastruktury. Jest to złożony proces wymagający uwzględnienia wielu aspektów, gdyż polityka poboru opłat ma realizować różne priorytety strony publicznej, jednym z których jest zapewnienie maksymalnej wygody użytkowników przy uzyskaniu założonych wpływów. Pod uwagę brane będą także dodatkowe funkcjonalności umożliwiające operowanie generowanymi z systemu informacjami w celu zwalczania przestępczości oraz ograniczenia wyłudzania podatku VAT. Wiąże się to z wielowymiarowymi analizami uwzględniającymi zarówno czynniki techniczne (m.in. dostępne technologie), jak i finansowe
oraz ekonomiczno-społeczne.

       W związku z tym, że wybór strategii poboru opłat na polskich drogach krajowych stanowi wyzwanie wymagające szczególnej uwagi, Minister Infrastruktury i Budownictwa w celu intensyfikacji prac powołał Zespół do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat. Jego zadaniem jest w szczególności analiza i podsumowanie wyników dotychczasowych prac oraz zdefiniowanie głównych założeń funkcjonowania nowego mechanizmu poboru opłat. Uwzględni przy tym mocne oraz ograniczy słabe strony obecnego systemu, wypracowując optymalne rozwiązania i rekomendacje.

       W związku z trwającymi pracami nie został jeszcze uzgodniony końcowy scenariusz działań, a ostateczne decyzje w tym zakresie dotąd nie zapadły. Z uwagi na powyższe na obecnym etapie nie jest możliwe odniesienie się do pytań o szczegóły docelowej koncepcji.

Z poważaniem

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close