Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych, realizacji misji publicznej oraz podjętych działaniach.

Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych, realizacji misji publicznej oraz podjętych działaniach.

             W dniu 28 października 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wraz z innymi posłami wystosowała interpelację  w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych, realizacji misji publicznej oraz podjętych działaniach celem utrzymania i zachowania misyjnego charakteru oddziałów regionalnych TVP.

Szanowny Panie Ministrze,

            na zasadzie art. 192 Regulaminu Sejmu wnosimy interpelację w związku z napływającymi do nas licznymi sygnałami i obawami, co do dalszego losu oddziałów regionalnych spółki zgłaszanymi przez pracowników oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej SA. Zmniejszone wpływy z abonamentu, niestabilne przychody z tytułu emitowanych reklam i często krytykowane decyzje poprzednich władz spółki odpowiedzialnych za niestabilną sytuację spółki i niepodjęcie przez nich działań sanacyjnych powodują, że oddziały regionalne jak i sama pozycja ekonomiczna spółki jest zachwiana. Z anteny znika większość produkowanych w oddziałach regionalnych własnych programów, a z tym pozostałym obcina się budżety produkcyjne. Znacząca większość pracowników oddziałów regionalnych pracuje na umowy cywilnoprawne. Osobom tym obniża się dotychczasowe stawki. Pracownicy obawiają się braku jakiejkolwiek stabilizacji finansowej i trwałości swojego stanowiska pracy. Cięcia finansowe dokonywane w ośrodkach regionalnych telewizji publicznej narażają je na brak możliwości wypełnienia tzw. misji.

            Budzi to nasze najwyższe zaniepokojenie, ponieważ uderza bezpośrednio w rozwój regionów, oraz zagraża bytowi oddziałów regionalnych telewizji publicznej, które nie mają szans konkurować o widza z telewizjami prywatnymi. Media publiczne są dobrem publicznym i każdy powinien mieć do nich nieograniczony dostęp,  a nadto oferta programowa winna być tak rozbudowana, aby zachęcała potencjalnego widza do pozostania z programem regionalnym, chociażby dla wiedzy o regionie, jego promocji, jak i wiadomości lokalnych. Oddziały regionalne  telewizji publicznej są najbliżej spraw ważnych dla społeczności lokalnej, potrafią oddziaływać na opinię publiczną w rozmiarze regionalnym i budować tożsamość regionalną.  Misji, jaką pełnią oddziały regionalne TVP, nie są w stanie zrealizować inne media, tym bardziej media komercyjne nastawione na czysty komercyjny zysk z reklam. W powyższej sytuacji oddziałów regionalnych nie można mówić o realizacji misji publicznej i upowszechnianiu tradycji, historii i kultury regionów. Nadto brak finansowania na odpowiednim poziomie będzie prowadziło do zubożenia oferty dla widza, skłoni go do oglądania komercyjnych programów na bardzo niskim poziomie, a co zatem idzie ograniczy możliwości obcowania z tzw. kulturą wysoką, a przecież telewizja jest najłatwiejszym i najpowszechniejszym propagatorem i środkiem dostępu do kultury wysokiej.

              Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie plany i zamierzenia posiada resort pod Pana kierownictwem odnośnie polityki regionalnych oddziałów TVP, w szczególności w kontekście misji mediów publicznych?

2. Jakie środki na realizację tzw. zadań misyjnych przeznaczane są z Pana resortu na funkcjonowanie ośrodków regionalnych TVP i jak w/w finansowanie kształtowało się na przestrzeni 2012- 2016r ?

3. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby zwiększyć możliwości pełnienia przez odziały regionalne TVP misji publicznej?

                                                                                               Z wyrazami szacunku

Iwona Michałek

Joanna Borowiak

Lidia Burzyńska

Michał Cieślak

Jacek Kurzępa

Anna Kwiecień

Aleksander Mrówczyński

Wojciech Murdzek

Grzegorz Piechowiak

Krystyna Wróblewska

Artur Zasada

Małgorzata Zwiercan

Jacek Żalek

           30 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na wystosowaną wspólnie z innymi posłami interpelację w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych, realizacji misji publicznej oraz podjętych działań celem utrzymania i zachowania misyjnego charakteru oddziałów regionalnych TVP.

          Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzega problemy opisane w interpelacji Pań i Panów Posłów niemniej jednak prowadzenie działalności regionalnych oddziałów TVP w szczególności w kontekście wykonywania misji mediów publicznej należy do kompetencji TVP jako niezależnej spółki pozostającej w tym względzie pod nadzorem KRRiT.

           W kwestii przekazania środków finansowych na funkcjonowanie ośrodków regionalnych TVP, Ministerstwo uprzejmie informuje, że działania ośrodków tych nie są  finansowane z budżetu Ministerstwa.  Ośrodki są finansowane z wpływów z opłat abonamentowych i do kompetencji KRRiT należy decyzja w jakiej wysokości przekaże środki do poszczególnych ośrodków regionalnych TVP.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close