Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie Zadania Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) życia na morzu.

Interpelacja w sprawie Zadania Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) życia na morzu.

       W dniu 8 listopada 2016 roku poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w sprawie Zadania Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) życia na morzu.

       Szanowny Panie Ministrze,

       na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim Zadania Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) życia na morzu z powietrza wykonują śmigłowce Marynarki Wojennej. Obecnie wojskowe śmigłowce, które wykonywały zadania służby cywilnej są albo wycofywane, albo znajdują się w długotrwałych remontach.

        Niedobór śmigłowców sprawia, że życie Polaków korzystających z możliwości polskiego morza jest bardzo zagrożone. Problemem jest także to, że koordynacja dotycząca ratowania życia realizowana poprzez SAR jest niewłaściwa m.in. ze względu na długi proces decyzyjny.

Największy niepokój budzi jednak fakt, że w 2015 roku ograniczono, decyzją Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, dyżury śmigłowców ratowniczych Marynarki Wojennej do jednego lotniska. Skutkuje to niewłaściwym i niewystarczającym zabezpieczeniem wybrzeża wschodniego lub wybrzeża zachodniego.

       Zaskakujące są informacje dotyczące niezwykle słabego zabezpieczenia życia polskich użytkowników wody. Śmigłowce SAR wysyłane są zbyt późno, a także mają niedostateczne wyposażenie. To sprawia, że często służą nie ratowaniu życia, a szukaniu zwłok. Dane te potwierdza m.in. raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich PKBWM z października 2015 roku.

       W związku z licznymi wątpliwościami zgłoszonymi do mnie przez Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, które dotyczą obowiązku zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa obywateli w zakresie ratowania życia i zdrowia na morzu, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zmiany w zakresie rozmieszczenia śmigłowców służących poszukiwaniu i ratownictwu życia na morzu? Jeżeli tak, to jakie i kiedy?

 2. Czy ministerstwo rozważa przywrócenie dyżurów i stałej gotowości przynajmniej dwóch (dla wschodniego i zachodniego wybrzeża) śmigłowców Marynarki Wojennej?

 3. Czy ministerstwo planuje uwolnienie odpowiedzialności Marynarki Wojennej za zadania pełnione w zakresie ratowania życia na morzu i przeniesienie tych kompetencji na służbę cywilną?

 4. Czy Ministerstwo Obronny Narodowej planuje zakup odpowiedniego sprzętu, który mógłby pracować także w nocy i zabezpieczałby odpowiednio potrzeby ratownictwa na morzu?

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

        W dniu 20 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację od Ministra Obrony Narodowej w sprawie Zadania Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) życia na morzu.

        Aktualnie obowiązujące dokumenty identyfikujące interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, nie zawierają żadnych zapisów zmian dotyczących dyslokacji jednostek Marynarki Wojennej RP, realizujących zadania zabezpieczenia polskiej strefy SAR na Morzu Bałtyckim i w polskiej strefie przybrzeżnej.

       Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, jako następca prawny zadań Dowództwa Marynarki Wojennej, odpowiada za przygotowanie i wydzielenie sił i środków do pełnienia służby w systemie SAR. W chwili obecnej ilość wydzielonych środków do systemu SAR jest ograniczona ze względu na znaczne opóźnienia modernizacji śmigłowców W-3 w PZL Świdnik. Po dokonaniu odbioru technicznego i przygotowaniu śmigłowców do działania, nastąpi ich powrót do pełnienia dyżurów według zadań wykonywanych w składzie krajowego i międzynarodowego systemu ratownictwa morskiego i lotniczego.

       Odpowiadając na pytanie dotyczące planów zakupu sprzętu pozwalającego na prowadzenie działań przez załogi śmigłowców ratownictwa morskiego w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy informuję, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. Inspektorat Uzbrojenia zawarł z WSK PZL Świdnik S.A. umowę nr IU/314/IX-30/UZ/NEG/USŁ/Z/2012 na modyfikację 5 śmigłowców Marynarki Wojennej typu W-3 do jednolitej wersji W-3WA RM . Umowa przewiduje m. in.:

 • zabudowę wielosensorowej głowicy optoelektronicznej ukompletowanej w:
 • kamerę termowizyjną,
 • kamerę obserwacji dziennej,
 • kamerę obserwacji przy niskim poziomie oświetlenia,
 • dalmierz laserowy,
 • oświetlacz laserowy celu;
 • wyposażenie śmigłowca w gogle NVG;
 • przystosowanie kabiny pilotów, tablicy przyrządów i pulpitów do lotów
  z użyciem gogli NVG.

         Jak wskazano powyżej zaistniały znaczne opóźnienia modernizacji śmigłowców W-3 w PZL Świdnik. Termin wykonania umowy upłynął w dniu 30 kwietnia br.  Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do chwili obecnej, umowa nie została zrealizowana.

 

Bartosz KOWNACKI

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close