Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pracowników Służby Ochrony Lotniska.

Interpelacja w sprawie pracowników Służby Ochrony Lotniska.

W dniu 16 listopada 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała  interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie pracowników Służby Ochrony Lotniska.

Szanowny Panie Ministrze!

W otrzymanym Liście Otwartym od pracowników Służby Ochrony Lotniska w Porcie lotniczym Olsztyn-Mazury przeczytałam, że artykuł nr 2 pkt 12 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dyskwalifikuje pracowników Służby Ochrony lotniska do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa w Polsce.

Jak deklarują sami zainteresowani, ich zatrudnianie było poprzedzone ścisłą rekrutacją, badaniami psychologiczno-psychiatrycznymi, szczegółowymi badaniami lekarskimi i szkoleniem na operatorów kontroli bezpieczeństwa zakończonym trudnym egzaminem państwowym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Większość pracowników portów lotniczych to osoby młode, wykształcone i oddane służbie, które by wykonywać swój zawód, przeszły odpowiednie procedury związane z pracą w specyficznym miejscu, jakim jest port lotniczy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwo uwzględni stanowisko środowiska pracowników Służby Ochrony Lotniska zawarte w liście otwartym?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        W dniu 9 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie pracowników Służby Ochrony Lotniska.

        W związku z napływającymi do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacji o zakłóceniach, jakie mogłyby wystąpić w przypadku przejęcia kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych przez służbę celno-skarbową na podstawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (druk senacki nr 313 – art. 71 ustawy z dnia 21 października 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej), w dniu 31 października 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Finansów oraz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

       Po przeprowadzonej analizie, zdaniem MIB, wskazane jest pozostawienie dotychczasowego modelu funkcjonowania ochrony na lotniskach. W związku z powyższym została podjęta decyzja o wycofaniu rekomendacji dla rozwiązań zaproponowanych w poselskim projekcie ustawy o reformie administracji skarbowej, dotyczących przekazania zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach komunikacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Przewidziana w poselskim projekcie ustawy fundamentalna reforma służb skarbowych i celnych państwa wymaga tak dużego ich przekształcenia, że obciążenia tych służb kolejnymi zadaniami, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach komunikacyjnych, nie dawałoby gwarancji płynnego przejęcia tych zadań. Stanowisko wycofujące rekomendacje w tym zakresie zostało przekazane Senackiej Komisji Finansów.

       W dniu 4 listopada 2016 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwały w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W przedmiotowych uchwałach wprowadzono stosowne poprawki, wykreślono  rozwiązania przewidujące wykonywanie przez Krajową Administrację Skarbową zadań w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.  Analogiczne poprawki zostały wprowadzone przez Senat w ustawie – Prawo lotnicze, ustawie o ochronie osób i mienia, w ustawie o ochronie granicy państwowej oraz ustawie o Straży Granicznej.

        Celem zmiany jest pozostawienie zadań przeprowadzania kontroli osób. bagażu, ładunków, poczty zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego w związku z przewozem lotniczym oraz w obszarze przejść ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej lotniska, do realizacji przez zarządzającego lotniskiem i zarejestrowanego agenta oraz zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przy pomocy służby ochrony lotniska, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 186b Prawa lotniczego. Senat przychylił się tym samym do postulatów podnoszonych w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą przez przedstawicieli portów lotniczych oraz pracowników służb ochrony lotniska.

       W dniu 16 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął poprawki zaproponowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w dniu 21 listopada 2016 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

                                                                                                    Z poważaniem,

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close