Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

Interpelacja w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

       W dniu 8 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację poselska do Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

Szanowny Panie Ministrze!

       Złożony 4 listopada 2016 roku przez Posłów Kukiz’15 projekt ustawy o broni i amunicji budzi olbrzymie kontrowersje społeczne z jednej strony, z drugiej zaś wielkie nadzieje na zmiany w tym zakresie. W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie kierowanymi do mojego biura poselskiego chciałabym prosić o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad własną, rządową regulacją w tej sprawie? Jeśli tak, to proszę o informację,  kiedy zostanie on przedłożony?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        17 stycznia 2017 roku poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

Dostęp do broni palnej i amunicji w Polsce uregulowany został w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.). Pozwolenia na posiadanie broni i amunicji wydaje, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendant wojewódzki Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych, pozwolenia wydaje właściwy miejscowo komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Mając na uwadze postanowienia art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.), który określa zakres spraw pozostających we właściwości ministra kierującego działem „sprawy wewnętrzne”, informuję, że inicjatywa ustawodawcza w przedmiocie zmian w zasadach dostępu do broni palnej należy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – stosownie do § 20 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).

Jednocześnie informuję, że Minister Obrony Narodowej zwrócił się w dniu 15 grudnia 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wszczęcie procedury legislacyjnej w sprawie zmiany ustawy o broni i amunicji. Proponowane rozwiązania zmierzają do usprawnienia procesu związanego z wydawaniem i cofaniem pozwolenia na broń, jej nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania. Zmiany te wychodzą naprzeciw wskazaniom pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, koniecznym dla skutecznego realizowania zadań kontrolnych we wskazanym zakresie.

Pragnę przy tym zaznaczyć, że zmiany te mają charakter porządkujący i nie zawierają żadnych propozycji zmierzających do zmiany aktualnej polityki dostępu do broni.

 

Bartosz KOWNACKI

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close