Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

Interpelacja w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

      W dniu 9 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

Szanowny Panie Ministrze!

       Wielu Polaków uważa, że dostęp do broni i amunicji  powinien być bardziej powszechny. 4 listopada 2016 roku posłowie Kukiz’15 złożyli w Sejmie RP projekt ustawy regulujący te kwestię. Projekt wzbudza wiele emocji społecznych i jest lobbowany przez środowiska, które chciałyby w uproszczony sposób uzyskiwać pozwolenie na broń.

      W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad rządowym projektem ustawy, który ureguluje większy dostęp polskich obywateli do broni i amunicji? Jeżeli tak, to kiedy projekt ten zostanie przedłożony?
  2. Czy ministerstwo dysponuje jakimiś badaniami/wynikami konsultacji w sprawie zwiększenia dostępu do broni i amunicji dla polskich obywateli?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        W dniu 30 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie regulacji dotyczących posiadania broni i amunicji przez polskich obywateli.

Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nie został opracowany rządowy projekt ustawy, na podstawie której miałoby nastąpić zwiększenie dostępu obywateli do broni i amunicji.

Pragnę również poinformować, że MSWiA nie zlecało badań w sprawie zwiększenia dostępu do broni i amunicji dla polskich obywateli.

W kontekście nowelizacji ww. ustawy trzeba mieć na uwadze konieczność implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. U. UE L z dnia 30 marca 2012 r.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE L z dnia 19 grudnia 2015 r.).

Ponadto należy wskazać, że w Parlamencie Europejskim trwają prace nad wprowadzeniem zmian do dyrektywy 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Przyjęte w ww. zakresie rozwiązania mogą dodatkowo wymusić dokonanie zmian w krajowych przepisach prawa regulujących tę materię.

 

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Tomasz Zdzikot

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close