Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie budynku dworca Podzamcze-Wieruszów.

Interpelacja w sprawie budynku dworca Podzamcze-Wieruszów.

W dniu 14 lutego 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego w sprawie budynku dworca Podzamcze-Wieruszów.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W Polsce mamy zbyt wiele zaniedbanych, marnujących się zabytków. Jednym z nich jest niewątpliwie budynek dworca Podzamcze-Wieruszów.

Budynek wpisany został do ewidencji, jednak nie do rejestru zabytków. Dworzec jest świadectwem naszej historii, niestety  z dnia na dzień popada w ruinę.  Burmistrz Wieruszowa w swoim liście do mnie informuje, że ani apele do właściciela budynku, ani do konserwatora nie pomagają, a budynek nadal niszczeje.

Budynek dworca stanowi własność PKP, i jak deklaruje Burmistrz Wieruszowa, mógłby stanowić znakomity punkt na mieszkania,  np. repatriantów.

W związku z powyższym chciałabym prosić o odpowiedź na pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Kultury może pomóc Gminie Wieruszów w ocaleniu zabytkowego budynku dworca, który stałby się również symbolem polskiej pomocy dla repatriantów?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 13 marca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na swoje zapytanie w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych na remont budynku dworca kolejowego Podzamcze-Wieruszów.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych jest możliwe wyłącznie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dofinansowanie wyżej wskazanych prac odbywa się w ramach ogłaszanego programu Ochrona zabytków. Natomiast z treści zapytania nr 2162 wynika, że przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się on jedynie w gminnej ewidencji zabytków.

Z uwagi na powyższe nie ma możliwości dofinansowania remontu dworca kolejowego Podzamcze-Wieruszów, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close