Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Narodowy Kongres Trzeźwości

Narodowy Kongres Trzeźwości

W dniu 23 lutego Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła treść i zarekomendowała podjęcie uchwały Sejmu w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu.
Podczas posiedzenia Poseł Małgorzata Zwiercan przedstawiała założenia i cele podjęcia uchwały, a jej uchwalenie przez Sejm będzie elementem szerokich działań Narodowego Kongresu Trzeźwości. Projekt ten organizowany jest przez  Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.  Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, któremu przewodniczę, został zaproszony do współdziałania. Wspólnie z poseł Krystyną Wróblewską  Pani Poseł Małgorzata Zwiercan przyjęła na siebie obowiązki związane z organizacją 26 maja br. konferencji w Sejmie dotyczącej „Odpowiedzialności posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu”.
Dzięki współpracy z Episkopatem Narodowy Kongres Trzeźwości realizowany będzie we wszystkich parafiach.Poniżej zamieszczam informacje dotyczące Kongresu.

Wydarzenia poprzedzające Kongres:

• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (26. 02 – 4. 03. 2017);
• Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu (8. 03. 2017);
• Konferencja w Polskim Parlamencie nt.: „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu” (26. 05. 2017);
• Apel na sierpień – miesiąc abstynencji;
• Stacje kongresowe w całej Polsce, m. in.: w Miejscu Piastowym, w Niepokalanowie.

Główne uroczystości kongresowe:

Kongres odbędzie się w następujących etapach:
• Część modlitewna: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (17–18 czerwca 2017 r.).
• Część studyjna: 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
– 21 września 2017 (czwartek) – prezentacja diagnozy problemów;
– 22 września 2017 (piątek) – prezentacja diagnozy problemów;
– 23 września 2017 (sobota) – dyskusja o rozwiązywaniu problemów.
• Niedziela kongresowa (24 września 2017 r.) – uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

Mamy nadzieję, że efektem Kongresu będzie:

• powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;
• stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;
• wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;
• upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;
• promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close