Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie śmigłowców ratownictwa morskiego SAR.

Interpelacja w sprawie śmigłowców ratownictwa morskiego SAR.

W dniu 24 lutego 2017 roku Poseł Małgorzaty Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w sprawie śmigłowców ratownictwa morskiego SAR.

Szanowny Panie Ministrze!

 

Na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim Zadania Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) życia na morzu z powietrza wykonują śmigłowce Marynarki Wojennej. Obecnie przeszło 500 km pasa polskiego wybrzeża strzeże wyłącznie jednostka w Darłowie. Z mojej wiedzy uzyskanej od Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych wynika, że stacjonują tam 4 śmigłowce ratownicze: dwa Mi-14 PŁ/R oraz dwa W-3 Anakonda.

Niewątpliwie niepokój mój, i chyba każdego rozsądnego człowieka, budzi nie tylko wiek tych śmigłowców, ale przede wszystkim brak załogi, która jest w stanie je obsłużyć. Dotychczasowych dwóch dowódców załóg odeszło do cywila, jednak polscy obywatele z tego powodu nie mogą pozostawać bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Z trwogą przyjęłam informację, że Gdynia nie ma już żadnych śmigłowców ratowniczych, bo są one od lat, podobno nieskutecznie remontowane, w zakładzie w Świdniku.

Brakuje również sprzętu, na którym można by szkolić nowe załogi śmigłowców ratowniczych.

Polska morzem stoi. Dlatego ratowanie cywili w polskiej strefie Bałtyku powinno być naszym priorytetem.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Ile w tej chwili pozostało załóg w Darłowie do dwóch ratowniczych Mi-14PŁ/R i jaki mają poziom uprawnień do latania?
  2. Ile załóg wyszkolono w zeszłym roku na anakondach i do jakiego poziomu uprawień?
  3. Jak MON zamierza wyegzekwować od zakładów w Świdniku dotrzymanie umów remontowych na Anakondach? Czy w związku z prawie rocznym opóźnieniem na zakład w Świdniku zostaną z tego tytułu nałożone kary finansowe i w jakiej wysokości?
  4. Czy planowane jest ustawowe przeniesienie zadań morskich śmigłowców SAR z Marynarki Wojennej do instytucji cywilnej?

 

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

10 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie śmigłowców ratownictwa morskiego SAR.

Obecnie w Darłowie pozostaje jedna załoga w pełni wyszkolona do utrzymywania dyżuru zgodnie z Planem Pełnienia Dyżurów Ratowniczych w Służbie Poszukiwania
i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) na śmigłowcu Mi-14 PŁ/R. Wyszkolenie kolejnych dwóch załóg na tego typu śmigłowiec jest kwestią dokończenia procesu szkolenia w 2017 r.

Ponadto w 2016 r. wyszkolono jedną załogę na śmigłowcu W-3RM. Obecnie Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej posiada siedem załóg do pełnienia dyżuru
w ww. Służbie na tego typu śmigłowcach.

Ponadto, w ramach realizacji umowy nr IU/314/IX-31/UZ/NEG/USŁ/Z/2012 z dnia 08.04.2014 r. na modyfikację śmigłowców Marynarki Wojennej typu W-3 do jednolitej wersji W-3WA RM, w latach 2015-2016 został wyszkolony (na zmodyfikowanych śmigłowcach) personel latający (dwie załogi) oraz personel naziemny (16 członków personelu służby inżynieryjno-lotniczej do eksploatacji płatowca i silnika, urządzeń radioelektronicznych, osprzętu i uzbrojenia).

W zakresie ww. umowy na modyfikację 5 szt. śmigłowców W-3 do jednolitej wersji W-3WA RM które należą do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej podkreślić należy, że zawarta została w dniu 08.04.2014 r. z terminem wykonania do dnia 30.04.2016 r. Niestety, podczas jej zawierania nie uwzględniono dotychczasowych negatywnych doświadczeń z realizacji umów z tym samym Wykonawcą, np.: wynikających z zawartej w dniu 22.12.2011 r. umowy na przebudowę 4 śmigłowców wielozadaniowych W-3W SOKÓŁ na śmigłowce wsparcia bojowego W-3PL GŁUSZEC, gdzie opóźnienie wykonania zamówienia wyniosło łącznie 2 282 dni. Jak już można było przewidzieć w 2014 roku, PZL-Świdnik i w przypadku śmigłowców W-3WA RM nie dochował założonych terminów przekazania do SZ RP poszczególnych statków powietrznych. Niestety, przyjęte w momencie zawierania umowy narzędzia przeciwdziałające takiej sytuacji są wątpliwej skuteczności – w przypadku istotnego uchybienia terminu modyfikacji śmigłowców Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej. Z tytułu nieterminowej realizacji ww. umowy jest naliczany opust cenowy w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego etapu, liczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Opust cenowy może wynosić maksymalnie 10% wartości brutto nieterminowo wykonanego etapu umowy. Do dnia 13.03.2017 r. Wykonawca zrealizował 21 spośród 26 etapów umowy. W konsekwencji, opust cenowy na ten dzień, z tytułu nieterminowej realizacji umowy, wynosi 3.905.200,80 zł.

Ponadto, pragnę poinformować, że dzięki determinacji kierownictwa resortu obrony narodowej jak i dużemu nakładowi pracy wszystkich osób zaangażowanych
w proces modernizacji przedmiotowych statków powietrznych, udało się doprowadzić
w roku bieżącym do odbioru dwóch śmigłowców W-3WA RM z PZL-Świdnik. W związku z powyższym, mając na uwadze zaawansowanie prac na pozostałych 3 śmigłowcach, szczególnie w kontekście potrzeb ratownictwa morskiego, ewentualne odstąpienie od realizacji tego zadania nie leżałoby w interesie Sił Zbrojnych RP.

 

 

 

 

 

Bartosz KOWNACKI

[1] umowa nr IU/401/IX-32/UZ/NEG/DOS/SS/2011 z dnia 22.12.2011 r.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close