Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu kłopotliwego zjazdu z autostrady A1 w Nowej Wsi oraz zjazdu  w Rusocinie.

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu kłopotliwego zjazdu z autostrady A1 w Nowej Wsi oraz zjazdu w Rusocinie.

           W dniu 6 lipca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelcje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozwiązania problemu kłopotliwego zjazdu z autostrady A1 w Nowej Wsi oraz zjazdu w Rusocinie.

         Szanowny Panie Ministrze,

Jadąc autostradą A1 z Łodzi w kierunku Gdańska dojeżdża się do zjazdu z autostrady, węzła Rusocin a tym samym bramek, gdzie należy uiścić opłatę za przejazd. Osoby podróżujące samochodem wybierają tę trasę z uwagi na to, iż jest ona trasą szybkiego ruchu. Niestety wyjazdy oraz powroty z długich weekendów, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych wydłużają się znacząco na wspomnianych odcinkach. Natężenie ruchu na autostradzie jest wzmożone, co powoduje powstawanie dużych utrudnień w przepustowości trasy a właściwie jej nieprzejezdność. Ruch zatamowany jest na 30-40 minut. To z kolei prowadzi do stworzenia niebezpiecznych warunków na drodze a także niezadowolenia oraz zmęczenia kierowców i pasażerów. Analogiczny problem powstaje na wysokości węzła Nowa Wieś. Nadmienię też, iż czas podróży autostradą z postojem do bramek zbliżony jest do podróży drogą krajową, nieodpłatną.

Z uwagi na powyższy problem zwracam się z uprzejmą prośbą o wyczerpującą odpowiedź na pytania:

  1. Czy Ministerstwo widzi potrzebę zmiany zasad ruchu i wprowadzenia tymczasowego rozwiązania w czasie długich weekendów, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia oraz wakacji szkolnych na wspomnianych odcinkach autostrady A1?
  2. W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać problem nieprzejezdności trasy A1 w czasie wolnym od zajęć szkolnych, świąt oraz długich weekendów?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

         17 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź interpelację w sprawie rozwiązania problemu kłopotliwego zjazdu z autostrady A1 w Nowej Wsi oraz zjazdu w Rusocinie.

Jeśli chodzi o działania związane ze zmniejszeniem kolejek na bramkach związane ze zwiększonym ruchem wakacyjnym informuję, że analogicznie jak w latach ubiegłych występuje duże ryzyko powstawania zatorów na odcinku autostrady A1 Gdańsk – Toruń (szczególnie podczas weekendów wakacyjnych), spowodowanych znacznie większą niż dla innych dróg w Polsce sezonową nierównomiernością ruchu.

Z uwagi na powyższe wdrożono szereg mechanizmów usprawniających ruch (w tym takich, które efektywnie usprawniły ruch podczas ubiegłorocznych wakacji), tj.:

  • umożliwienie koncesjonariuszowi odstąpienia od poboru opłat (tj. podniesienia szlabanów zjazdowych) na okres ok. 30 minut w sytuacji, gdy średni czas oczekiwania pojazdów na uiszczenie opłaty za przejazd w Punkcie Poboru Opłat w Nowej Wsi lub w Rusocinie przekroczy 25 minut (podczas wakacyjnych weekendów, kiedy natężenie ruchu jest najwyższe); w sytuacjach szczególnych, tj. kiedy 30 min nie jest wystarczające na rozładowanie zatoru i identyfikowane jest istotne ryzyko konieczności powtórnego podniesienia szlabanów w krótkim czasie, możliwe będzie wydłużenie maksymalnego czasu otwarcia bramek zjazdowych do 45 minut,
  • zastosowanie procedury odstąpienia od poboru opłat także wobec Stacji Poboru Opłat, w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego powodującego zamknięcie autostrady i skutkującego przekierowaniem ruchu na SPO,
  • zaokrąglenie stawek opłat na okres wakacji 2017 r.,
  • elastyczne wykorzystanie bramek rewersyjnych, w zależności od sytuacji na PPO (2 pasy zjazdowe z możliwością konfiguracji jako wjazdowe), aby czas oczekiwania na wjazd lub zjazd z autostrady był rozłożony równomiernie,
  • zwiększenie mobilizacji i wsparcie służb podległych wojewodom: pomorskiemu i kujawsko-pomorskiemu.

 

Z poważaniem,

Kazimierz Smoliński

Sekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close