Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie patologii w nauce.

Interpelacja w sprawie patologii w nauce.

W dniu 21 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina w sprawie patologii w nauce.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Polska zajmuje przedostatnie miejsce w UE w kategorii innowacyjności, co jest odbiciem niskiej pozycji uczelni akademickich, gdzie nie prowadzi się badań, a na pewno nie na duża skalę.

Jest to efekt m.in. braku lustracji i dekomunizacji w szkolnictwie wyższym. Życie naukowe niszczą też powołane jeszcze w czasach stalinowskich instytucje, jak Polska Akademia Nauk (PAN) czy Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (CK). Bez likwidacji tych elementów stalinizmu możemy wkrótce zająć ostanie miejsce pod względem innowacyjności.

PAN, która powinna świecić przykładem, uchylała się od podjęcia badań związanych z katastrofą smoleńską. Z kolei, by zostać członkiem PAN, jak alarmują naukowcy, wystarczy mieć koneksje, a nie zasługi. Z kolei CK pilnuje, według informacji od osób proszących o interwencje, by nie zostały awansowane, zwłaszcza na tytuły naukowe, osoby niezależne, spoza układów wydziałowych.

Powszechną praktyką jest ingerencja członków PAN w przebieg postępowania na tytuł naukowy. Recenzje uprawnionych profesorów, nawet wysoko oceniające dorobek naukowy kandydata, są bez znaczenia.

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – bizantyjski styl na na niektórych uczelniach akademickich. Nie ma pieniędzy na leczenie dzieci chorych na raka, są pieniądze na lukratywne Nagrody Rektora. W Wielkiej Brytanii nie ma akademii nauk, nie ma tytułu profesora, stąd też nie ma CK, nie ma też Nagród Rektora, a nauka brytyjska stoi dużo lepiej od naszej. O stanowiskach nauczycieli akademickich decydują tam uczelnie, a prace kwalifikacyjne kontroluje Państwowa Komisja Akredytacyjna (PaKA). Recenzent wewnętrzny pracy doktorskiej, bliższej naszej habilitacji, nie dostaje żadnego honorarium, a zewnętrzny, za większy zakres obowiązków honorarium w wysokości 155 GBP, czyli połowę tego co u nas. Radykalne zmiany na uczelniach są konieczne, chyba że wolimy zastój.

W związku z powyższym chciałabym prosić o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje holistyczne zmiany systemu funkcjonowania uczelni wyższych?
  2. Czy ministerstwo planuje zmiany w zakresie funkcjonowania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 9 sierpnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  w sprawie patologii w nauce.

Potrzeba przygotowania nowej ustawy regulującej w sposób kompleksowy obszar szkolnictwa wyższego i nauki (w tym funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) od dawna była dostrzegana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszelkie kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki mające na celu podwyższenie jakości kształcenia oraz znaczącego wzrostu pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej zostaną już wkrótce kompleksowo uregulowane w ramach projektu „Ustawa 2.0”.

W dniach 19-20 września br. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie zostanie zaprezentowany projekt „Ustawy 2.0” obejmującej całość problematyki, regulowanej dotychczas przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o zasadach finansowania nauki i o kredytach i pożyczkach studenckich. Kongres będzie podsumowaniem konferencji programowych NKN, które od października 2016 r. odbywały się w całej Polsce oraz towarzyszących im debat i konsultacji ze wszystkimi ciałami przedstawicielskimi działającymi w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak: umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego, propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych, zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną, ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej, dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami oraz ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Informacje na temat prowadzonych prac dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa. Przedstawiając powyższe zapraszam Panią Poseł do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close