Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 24 lipca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Szanowna Pani Premier,

W lipcu poprzedniego roku wystosowałam interpelację (nr 4922) do Pana Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie podziału dochodu samorządów gmin i województw z  zezwoleń, określonych ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W interpelacji tej przedstawiłam dane wynikające ze sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2014 roku, wskazujące na zjawisko niedoinwestowania lecznictwa ambulatoryjnego oraz brak jakichkolwiek świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu w 9% powiatów.

Dowodziłam również, że leczenie uzależnienia w systemie ambulatoryjnym warunkuje kompleksowość i ciągłość opieki nad pacjentami i jeśli poradnia leczenia uzależnień, jako podstawowa jednostka udzielająca świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnień, nie funkcjonuje przynajmniej na terenie każdego powiatu, to jest to równoznaczne z niezapewnieniem opieki nad pacjentami uzależnionymi w tych miejscach.

W odpowiedzi na interpelację Minister Zdrowia podkreślał konieczność dalszych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi polityki antyalkoholowej w Polsce. Odpowiedziano również, że zwrócono się z prośbą do przewodniczącego zespołu ds. programowania praw rządu o włączenie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego do prac rządu.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Na jakim etapie jest projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 28 sierpnia 2017 roku  Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie etapu na jakim znajduje się procedowany w chwili obecnej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 30 marca 2017 r. i skierowany do Rządowego Centrum Legislacji celem omówienia podczas posiedzenia Komisji Prawniczej. Projekt ustawy był przedmiotem obrad Komisji Prawniczej w dniach 28 czerwca i 5 lipca 2017 r. Po zakończeniu przedmiotowego etapu projekt ustawy zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów.

 

     Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

      Józefa Szczurek-Żelazko

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close