Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1.

Interpelacja w sprawie zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1.

W dniu 12 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Problem zachorowań na raka nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, jest bardzo poważny. Jednym z najczęściej atakowanych narządów u polskich kobiet są piersi. 100 tysięcy Polek z mutacją genu BRCA1 zmaga się nie tylko z rakiem, ale i z psychicznymi problemami po mastektomii piersi. Niestety w Polsce NFZ refunduje jedynie usuniecie piersi, w której stwierdzono nowotwór. Nie ma możliwości, by nieodpłatnie usunąć obie piersi, mimo, że ryzyko choroby w piersi zdrowej wynosi 95%.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

 

  1. Czy ministerstwo planuje refundację zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1 w obu piersiach? Jeżeli tak, to kiedy? Jeżeli nie, to dlaczego?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

8 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie zakwalifikowania świadczenia zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1 jako świadczenia gwarantowanego w ramach refundacji NFZ, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.
W odniesieniu do zapytania co do refundacji w ramach NFZ zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1, uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Zdrowia zostały skierowane wnioski dotyczące zakwalifikowania profilaktycznej mastektomii jako świadczenie gwarantowane. W zdecydowanej większości przypadków dziedzicznego raka piersi za rozwój choroby odpowiadają dwie mutacje genetyczne, najczęściej genu BRCA1 i rzadziej BRCA2.
Aktualnie, w Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczne w przedmiotowej sprawie i oceniana jest złożona propozycja. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż procedura kwalifikacji świadczenia zdrowotnego jako świadczenie gwarantowane opisana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakłada między innymi konieczność uzyskania rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz w trakcie procesu oceny technologii medycznych uzyskanie opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydanie rekomendacji poprzedzone jest natomiast analizą skuteczności i bezpieczeństwa terapii, a także jej opłacalności oraz wpływu na budżet płatnika.
Minister Zdrowia przy podejmowaniu decyzji w sprawie zakwalifikowania świadczeń gwarantowanych bierze pod uwagę następujące przesłanki:
1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:
a) priorytetów zdrowotnych określonych w przez Ministra Zdrowia,
b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na podstawie aktualnej wiedzy medycznej;
2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do:
a) przedwczesnego zgonu,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,
e) obniżenia jakości życia;
3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności:
a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia,
b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,
c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,
d) poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość;
4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo;
5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego;
6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;
7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Ponadto, pragnę poinformować, iż do Ministra Zdrowia został skierowany również wniosek w sprawie zakwalifikowania jako świadczenie gwarantowane „Profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów redukującego ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2″. Minister Zdrowia po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji w przedmiotowej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Zbigniew J. Król

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close