Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie budowy przystanku osobowego PKP w miejscowości Mezowo.

Interpelacja w sprawie budowy przystanku osobowego PKP w miejscowości Mezowo.

W dniu 16 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy przystanku osobowego PKP w miejscowości Mezowo (powiat kartuski, województwo pomorskie) oraz przekwalifikowanie przejścia kat. E w km 40,458 linii 229 do wyższej kategorii.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

w dniu 1 października 2014 r. uruchomiona została po rewitalizacji linia nr 229 Gdańsk – Kartuzy. Z danych uzyskanych od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wynika,
że w czerwcu 2017 roku na trasie Gdańsk – Kartuzy podróżowało 65 tysięcy osób, rok wcześniej było ich „zaledwie” 26,5 tysiąca. Informacje te świadczą o tym, że ta forma połączenia Kaszub z Trójmiastem staje się coraz popularniejsza.

Niestety na trasie linii nr 229 nie ma przystanku w miejscowości Mezowo, a odległość od przystanku Kartuzy do przystanku Dzierżążno wynosi ok. 6 km. Zapotrzebowanie na ten przystanek postuluje społeczność sołectwa Mezowo.

Podkreślić należy, że powstanie nowego przystanku nie tylko ułatwi codzienność komunikacyjną Mezowa z Trójmiastem (dojazd mieszkańców do pracy i szkoły), ale także zwiększy bezpieczeństwo komunikacyjne. W Mezowie bardzo ruchliwy przejazd kolejowy zabezpieczony jest jedynie światłami ostrzegawczymi.

Przyłączając się do wniosku mieszkańców, którzy postulują utworzenie przystanku w Mezowie, pragnę również poinformować, że we wspominanej lokalizacji jest odpowiednia nieruchomość Skarbu Państwa, inwestycja nie wymaga wywłaszczeń i odszkodowań.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

 

  1. Czy ministerstwo bierze pod uwagę spełnienie oczekiwań mieszkańców Mezowa i uwzględnienie podczas przygotowywania dokumentacji projektowej planowanej elektryfikacji linii nr 229 Gdańsk – Kartuzy budowę przystanku osobowego Mezowo?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 15 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie budowy przystanku osobowego PKP w miejscowości Mezowo (pow. Kartuski, woj. pomorskie).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA opracowywana obecnie dokumentacja projektowa dla projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” nie przewiduje budowy przystanku osobowego w miejscowości Mezowo. W ramach aktualnie powstających rezultatów studium wykonalności na linii kolejowej nr 229 zidentyfikowano m.in. konieczność budowy mijanki w Dzierżążnie, która jest niezbędna przy przewidywanym natężeniu ruchu. Przystanek osobowy Dzierżążno zlokalizowany jest w km 36,500 przedmiotowej linii. Ewentualna możliwa lokalizacja przystanku Mezowo to km 37,800 linii nr 229 czyli 1,3 km od istniejącego przystanku Dzierżążno. Wspomniane wyżej rezultaty studium wykonalności wykazały, że budowa drugiego przystanku w tak niewielkiej odległości od istniejącego przystanku nie ma ekonomicznego uzasadnienia i spowoduje wydłużenie czasu przejazdu pociągu na odcinku Glincz – Kartuzy.
Informuję ponadto, że zakres rzeczowy projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” został ustalony na podstawie opracowanego w poprzedniej perspektywie UE studium wykonalności w ramach projektu pn. „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM”. W ww. studium wykonalności analizie poddano celowość elektryfikacji linii kolejowej nr 229, gdyż roboty budowlane obejmujące nawierzchnię torową, podtorze, przejazdy i obiekty inżynieryjne zrealizowane zostały w latach 2014 – 2015 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba, odc. Glincz – Kartuzy”.

Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close