Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.

Interpelacja w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.

W dniu 16 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.

 

Szanowna Pani Minister,

 

Wielu polskich seniorów boryka się z problemem „ścigani” przez urzędy skarbowe/komorników za niepłacenie abonamentów rtv. W Polsce od wielu lat istnieje przywilej niepłacenie abonamentu rtv przez osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Jednak dopiero od 2015 r. dane osobowe tych osób są dla operatora publicznego dostępne i zwolnienie z opłat abonamentowych w ww. przypadku powstaje automatycznie.

Niestety wcześniej  osoby którym przysługiwał przywilej niepłacenie  abonamentu rtv (np. z racji ukończenia 75 roku życia) musiały dokonywać stosownych zmian w urzędzie pocztowym. Wiele starszych osób nie wiedziało o tej konieczności. Teraz , np. po 5 latach od powstania zaległości, poczta wysyłał upomnienie nakazując zapłatę wraz z odsetkami.
Sprawa dotyczy paru tysięcy osób, które ściągane są za niezapłacone pozornie abonamenty.

W związku z powyższym  chciałabym uzyskać odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. W jaki sposób nasze państwo może pomóc starszym osobom w rozwiązaniu nękającego ich problemu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 21 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.        Problem osób, które ukończyły 75 lat i zaprzestały uiszczania opłat abonamentowych na skutek błędnego przekonania, iż zwolnienie następuje z mocy prawa, został rozwiązany przez nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych. W dniu 9 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, w wyniku której Poczta Polska S.A., jako operator abonamentu, uzyskała dostęp do danych z rejestru PESEL. Poczta Polska S.A. jest w stanie samodzielnie zweryfikować wiek abonenta i zwolnić go od opłat. Niemniej jednak, przepisy znowelizowanej ustawy nie wprowadziły tzw. „abolicji” dla zaległości z tytułu nieuiszczonych w terminie opłat abonamentowych.

Uprawnienie do umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych u osób, które ukończyły 75 lat, przed wejściem w życie nowelizacji, ma wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty złożone już do KRRiT przez osoby, które ukończyły 75 lat przez wejściem w życie nowelizacji, są rozpatrywane na dotychczas obowiązujących zasadach. W chwili obecnej, pozytywna decyzja KRRiT w przedmiocie umorzenia zaległości jest jedyną możliwością „uniknięcia” przymusowego ściągnięcia opłaty przez aparat skarbowy.
Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close