Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę.

Interpelacja w sprawie pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę.

W dniu 1 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę.

Szanowny Panie Ministrze,

po raz kolejny zdecydowałam się wystosować interpelację w sprawie pacjentów niedosłyszących, licząc na poprawę ich sytuacji.
Pacjenci czekają wiele lat na wymianę procesora dźwięku w implancie ślimakowym, a także (choć w mniejszym stopniu) na operację wszczepienia implantu słuchowego.
Implant słuchowy to niekiedy jedyna szansa osób niedosłyszących na powrót do normalnego życia, a dla głuchych dzieci – możliwość rozwoju wśród rówieśników. Niestety, zewnętrzna część implantu – procesor dźwięku z czasem ulega naturalnemu zużyciu i trzeba wymienić go na nowy.
Ilość kontraktów podpisywanych przez NFZ na realizację wspomnianych świadczeń związanych z implantacją słuchu nie zabezpiecza potrzeb.
W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie plany ma ministerstwo w kwestiach dotyczących finansowania procedur implantacji?
2. Jakie plany ma ministerstwo w sprawie poprawy życia pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

19 czerwca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie pacjentów cierpiących na niedosłuch i głuchotę.
Jednym z podstawowych czynników wpływających na długość kolejek osób oczekujących, w tym na wymianę procesora dźwięku w implancie ślimakowym, poza zwiększaniem się liczby pacjentów wymagających zabiegu, jest ograniczona wysokość środków finansowych będących w dyspozycji publicznego płatnika. Środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń opieki zdrowotnej określa się w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz dane epidemiologiczne i historyczne. Nakłady na realizację świadczeń opieki zdrowotnej są ściśle określone, wobec czego Fundusz w każdej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa maksymalną kwotę zobowiązania wobec świadczeniodawcy, a suma wszystkich kwot zobowiązań wobec realizatorów świadczeń nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2434), przewiduje systematyczny wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia, tak aby docelowo osiągnęły poziom 6 % PKB. Dodatkowe środki finansowe stworzą warunki do zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmniejszenia kolejek oczekujących, w tym w omawianym zakresie świadczeń.
Jednocześnie, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, planuje się, że osiągnięcie ww. 6% PKB nastąpi już w 2024 roku. W tej kwestii będzie przygotowywana nowelizacja przepisów ustawowych.
Warto jednocześnie wskazać, że zgodnie z przepisami ustawowymi zadania w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym omawianego rodzaju świadczeń, realizuje Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, szczegółowe aspekty dotyczące finansowania poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej powinny być omawiane z przedstawicielami NFZ.

Z poważaniem,
Zbigniew Król
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close