Interpelacja  w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

Interpelacja w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

W dniu 7 lipca  2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie sytuacji chorych na dziedziczną odmianę hipercholesterolemii

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych wywołanych defektem pojedynczych genów, który skutkuje bardzo wysokim poziomem „złego” cholesterolu, prowadząc do miażdżycy. Nieleczona może skrócić życie aż o 20-30 lat, prowadząc do groźnych powikłań w postaci incydentów sercowo-naczyniowych. Ryzyko zgonu u nieleczonych pacjentów między 20 a 39 rokiem życia jest aż 100-krotnie wyższe niż  u zdrowych osób.

Wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie skutecznego leczenia pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć dramatyczne konsekwencje choroby, takie jak zawały i udary w młodym wieku.

Wdrożenie badania cholesterolu w ramach bilansu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pozwoliłoby na wykrycie u dzieci podwyższonego poziomu „złego” cholesterolu oraz objęcie diagnostyką kaskadową całych rodzin, ratując tym samym wiele osób w stosunkowo młodym wieku od nagłej śmierci z powodu udaru lub zawału

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwo planuje wdrożenie badania cholesterolu w ramach bilansu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?

 

 

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Poseł Małgorzata Zwiercan

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close