Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa.

Interpelacja w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa.

W dniu 16 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa.

Szanowny Panie Ministrze,

Wielokrotnie słyszeliśmy z ust Pana Ministra Sprawiedliwości zapowiedzi zaostrzenia przepisów kodeksu karnego za najbardziej brutalne przestępstwa. Niebawem upłyną trzy lata od kiedy zarządza Pan Ministerstwem Sprawiedliwości dysponując wszelkimi narzędziami aby zapowiadane nowelizacje wprowadzić w życie. Nadal jednak nie przedstawiono projektu w tej sprawie. Proszę o odpowiedź:

  1. Na jakim etapie są prace nad nowelizacją kodeksu karnego?
  2. Kiedy projekt będzie gotowy?

 

Z poważaniem,

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 21 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Realizując zapowiedzi zaostrzenia odpowiedzialności karnej za najbardziej brutalne przestępstwa, w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy przestępczości seksualnej. Rozwiązania normatywne przewidziane w tym projekcie nie ograniczają się jedynie do zwiększenia punitywnego oddziaływania sankcji karnych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, lecz – stosownie do założenia wieloaspektowej ochrony prawnokarnej – odnoszą się również do środków karnych, mających na celu ochronę pokrzywdzonego i zapewnienie mu wolności od obawy przed kontaktem ze sprawcą. Projekt przewiduje m.in. zaostrzenie kar dla sprawców zgwałcenia, kwalifikowanego pozbawienia wolności, wprowadzenie kwalifikowanego typu czynu zabronionego zgwałcenia ze skutkiem śmiertelnym, szczególnej postaci recydywy dla przestępców seksualnych, dodatkowej podstawy obligatoryjnego orzeczenia środka karnego zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub zbliżania się do niego, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej oraz możliwość wyłączenia uzyskania warunkowego zwolnienia dla sprawcy zabójstwa w związku ze zgwałceniem na szkodę małoletniego poniżej lat 15.

Powyższy projekt, jako rządowy, został wniesiony do Sejmu RP (numer druku sejmowego 2154) i jest obecnie procedowany w komisji sejmowej.

Oprócz tego w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego, przewidującej m.in. zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa poprzez wprowadzenie terminowej kary pozbawienia wolności od miesiąca do 30 lat w miejsce terminowej kary pozbawienia wolności od miesiąca do 15 lat oraz odrębnej kary 25 lat pozbawienia wolności.

Aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji wewnątrzresortowych, natomiast harmonogram dalszych prac legislacyjnych, w tym skierowania projektu do Sejmu RP, jest uzależniony od przebiegu uzgodnień i konsultacji oraz decyzji Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Michał Wójcik

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close